กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

กําไรขั้นต้น สูตร กําไรขั้นต้น บัญชี กําไรขั้นต้น กับ กําไรสุทธิ กําไรขั้นต้น ภาษาอังกฤษ กำไรขั้นต้น gross profit คือ การคำนวณ ยอด ซื้อ สินค้า โดย ใช้ อัตราส่วน กำไรขั้นต้น มี หลัก อย่างไร profit กับ margin ต่างกันอย่างไร Gross Profit สูตร