ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ VAT อะไร ใครจ่าย?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป การยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ อะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม มี 2 อัตรา ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรรพากร ภาษีซื้อ หมายถึง ใกล้ฉัน ออนไลน์