3 การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว ประกอบด้วย

temporary-shutdown-decisions
[Total: 444 Average: 5]

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว คือ (Temporary Shutdown Decisions) ?

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว หากจากรายได้ของกิจการตกตํ่าอย่างมาก หลักเกณฑ์ การตัดสินใจคื กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว ถ้าในบางช่วงเดือนหรือฤดูกาลกิจการไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่าต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ และหากรายได้ส่วนเกินมากกว่าต้นทุนส่วนเกินกิจการควรดำเนินกิจการต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top