กำลังปรับปรุง

3 ล้าน การแจ้งเพิ่มบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 698 Average: 5]

การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อยากทราบว่าการกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรงประเภทกิจการ ก (1) ข (1-6) หมายถึงอะไรคะ และวันที่แจ้งกับวันที่รับทำบัญชี มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ

ตอบ: ก คือ นิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ล้าน สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้าน และรายได้ ไม่เกิน 30 ล้าน ส่วน ข คือ นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ก เวลาที่เราเซ็นงบเลือกให้ถูกต้อง และโดยทั่วไปเราต้องแจ้งการทำบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับทำบัญชี

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341
การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top