การแจ้งเพิ่มบริษัท

กำลังปรับปรุง
[Total: 663 Average: 5]

การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ?

อยากทราบว่าการกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรงประเภทกิจการ ก (1) ข (1-6) หมายถึงอะไรคะ และวันที่แจ้งกับวันที่รับทำบัญชี มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ

ตอบ: ก คือ นิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ล้าน สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้าน และรายได้ ไม่เกิน 30 ล้าน ส่วน ข คือ นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ก เวลาที่เราเซ็นงบเลือกให้ถูกต้อง และโดยทั่วไปเราต้องแจ้งการทำบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับทำบัญชี

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top