รับทำบัญชี

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ใกล้ฉัน ธุรกิจ ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ทําบัญชีบริษัท

  • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Email : 9622104@gmail.com
  • Line Official Account : @e200
  • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

สำนักงานบัญชี

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สำนักงานบัญชีที่เข้าใจคุณมากที่สุด

ร้านค้าออนไลน์ ขายของออนไลน์

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

ทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

รับ ทํา บัญชีอิสระ มีหน้าร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการเจ้าของคนเดียว หรือ ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee , Lazada , Facebook , Line Official รับทำบัญชี ออนไลน์ ทุกการขาย ปังปอนทำให้คุณได้ เพราะเรามีโปรแกรมบัญชีให้คุณใช้ ผ่านระบบออนไลน์ ในภาษาที่เข้าใจง่าย จึงลงประกาศ รับทำบัญชี

Services

ทำบัญชี

ทำบัญชี

ทำภาษี

ทำภาษี

ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน

วางระบบบัญชี

วางระบบ

ทำประกันสังคม

ทำประกันสังคม

บริษัท ปังปอน จำกัด 

บริษัททำบัญชี เปิดให้บริการรับทําบัญชีมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ” ที่รับรองโดย กรมสรรพากรใหญ่ (Tex Agent) เพื่อนำเงินภาษีที่จัดเก็บจากลูกค้า นำส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับทำบัญชี กรุงเทพ ตั้งบริเวณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตึกจัสมิน อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค รับ ทำ บัญชี ย้อน หลัง ฟรี คำปรึกษา

ค่าบริการ

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน พิจารณา ค่าทำบัญชี ความยากง่ายของกิจการ และความซับซ้อนในการลงบัญชี

ความเรียบร้อยของเอกสารที่จัดส่งให้กับสำนักงานบัญชี ปริมาณเอกสารขั้นต่ำ 0 – 30 ใบเริ่มต้นที่ 4,000 บาท / เดือน

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชี เป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการ

และกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการ ทั้งที่มีรายได้ หรือไม่มีรายได้ต้องส่งงบการเงินอีกด้วย หา คน ทำ บัญชี

รับทําบัญชีราคาถูก 500 ยังไม่เปิดให้บริการ บัญชี ราย เดือน

ใบเพิ่มหนี้ คือ

5 ใบเพิ่มหนี้ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ใบเพิ่มหนี้ ใบเพิ่มหนี้ คือ ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note) ลูกค้ามีการเพิ่มสินค้าหรือบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หรือใช้กรณีผู้ขายคำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึงต้องออกใบเพิ่มหนี้เพื่อปรับปรุงจำนวนเงินให้กับลูกค้า ร...
การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ

3 เหตุผลของการจัดทำบัญชีบริษัท

การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ           หลายๆ หน่วยงานหรือองค์กร ล้วนแล้วแต่มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีที่มีความแตกต่างกันออก ไป ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ ซึ่งจะพบได้ว่า          การ...
ปป

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน

การทำบัญชีมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าในร้านค่อนข้างมีความหลากหลาย               หากคุณเป็นเจ้าของกิจการประเภทร้านค้าและอื่น ๆ การทำบัญชีมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าในร้านค่อนข้างมีความหลากหลาย และถ้าคุณไม่มีพนักงานบัญชีก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนักหากคุณเข้าใจระบบบัญชี การรับเข้าการจ่ายออก...
ระบบต้นทุนงานช่วง

2 ระบบ การบันทึกรายการบัญชี ต้นทุนงานช่วง

การบันทึกรายการบัญชี 2 ระบบต้นทุนงานช่วง เพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การบันทึกรายการบัญชีระบบต้นทุนงานช่วงจะมีขั้นตอนเหมือนกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนงานช่วงใช้รายงานต้นทุนการผลิตเป็นบัญชีย่อยของบัญชีงานระหว่างทำ เพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิตสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแยกเ...
การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น

3 กระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี

กระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น                 การกระจายภาระภาษีในระหว่างงวดบัญชี คือ การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ของรายการนี้ในงบกำไรขาดทุน เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ รา...
ตราสารทุนมีอะไรบ้าง

5 ตราสารทุน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ตราสารทุน ตราสารทุนมีอะไรบ้าง ตราสารทุนมีอะไรบ้าง- หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่- หุ้นบุริมสิทธิ...
การขายผ่อนชำระ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขาย

3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ

การขายผ่อนชำระ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขาย 1. สัญญาเช่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 บัญญัติว่า “อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน...
ประเภทของการลงทุนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ

ประเภทของการลงทุน 3 รูปแบบ ทางการเงิน

ประเภทของการลงทุน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ ตามระยะเวลาของการลงทุน เงินลงทุนชั่วคราว คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี รวมถึง หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาว คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1...
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors)

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ คือ (Board of Directors) จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของทุกคน ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดย่อม และประกอบด้วยผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจะประกอบด้วยประธานกรรมการรองประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุก...
จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก

3 มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้

จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก               ไม่มีระบบบัญชีใด ๆ ที่สามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมตามระยะเวลา เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีการเรียนรู้ถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีลดลง จึงควรมีการป...
วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ

3 วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ บันทึกบัญชี

วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System ) วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) หมายถึง ต้นทุนจากลักษณะการผลิตที่ทำการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า สำนักงานบัญชี มีบริการอ...
ข้อดีของการจัดหมวดหมู่ทางการบัญชี

จัดหมวดหมู่ ทางการบัญชี

ข้อดีของการจัดหมวดหมู่ทางการบัญชี           การจัดหมวดหมู่ หรือแยกประเภทในการทำบัญชีก็เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการ ซึ่งจะมีการแยกประเภทบัญชีเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน หรือรายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อดีของการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรียกว่า “สมุดแยกประเภท”   เมื่อมีการสรุปผลและการรายงานฐานข้อ...
การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

บันทึกบัญชี กรณีจ่ายคืน เงินที่ยืมมา

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป ตอบ : กิจการต้องบันทึกบัญชีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยค่ะ เพียงแต่การกู้ยืมเงินนั้นต้องเป็นต้นทุนทางการเงินที่เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ   สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญ...
ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง

1 มค ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว

ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง           ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง จากเดิมที่เคยสนใจแต่ฝ่ายขายหรือ ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาด ที่คิดแต่จะหาเงิน หากำไร  หรือบางคนที่คิดว่าต้นทุนที่ตนเองคิดมั่นคงดีแล้ว แต่อาจลืมไปว่าต้นทุนที่แท้จริงยังมีอะไ...
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ (Selling and Administrative Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเส...
การใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือและจัดการจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม

3 ทำบัญชีกระแสรายวัน สั่งจ่าย รูปแบบของเช็ค

การใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือและจัดการจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม                        สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการเงิน ซึ่งบริษัทใดมีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลงตัวที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ได้เปรียบในตลาดการแข่งขันที่มีความซับซ้อนในปัจจุบ...
รายได้อื่น คือ

3 รายได้อื่น คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

รายได้อื่น รายได้อื่น คือ ( Other Income ) รายได้อื่น (Other Income)  หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานของกิจการ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น สำนักงานบัญ...
ผู้ถือหุ้นเดิมต้องรับส่วนสูญเสียไปก่อน ข้อสังเกตว่า กลยุทธ์การเลือกหุ้นเพิ่มทุนแล

เพิ่มทุน ลดทุน ที่มีผลต่อการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมต้องรับส่วนสูญเสียไปก่อน ข้อสังเกตว่า กลยุทธ์การเลือกหุ้นเพิ่มทุนและหุ้น                   หุ้นเพิ่มทุนอาจมีหลายลักษณะ เช่น อาจจะเป็นการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในลักษณะ (Right issues) ซึ่งการออกหุ้นลักษณะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนั้นไม่ต้องการลดส่วนการถือหุ้...
กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี

2 การบันทึกบัญชี กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่าง

กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี  กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี เช่นสัญญาลงวันที่ 28 สิงหาคม 56 สิ้นสุดวันที่ 25 มกราคม 57 ในทางภาษีสามารถใช้วิธีบันทึกแบบรับรู้เมืองานเสร็จหรือส่งมอบงานได้หรือไม่และการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจ่ายต้นทุนต่างๆ...
ถ้าคุณคิดว่าอยากมีเงินออมเป็นจำนวนมากๆ แต่ก็ยังมีการผลัดวันไปเรื่อยๆ

12 เดือน เป้าหมายการออมเงินเพื่อที่จะออมไปทำอะไร

ถ้าคุณคิดว่าอยากมีเงินออมเป็นจำนวนมากๆ แต่ก็ยังมีการผลัดวันไปเรื่อยๆ                       ถ้าพูดถึงเรื่องการออมแล้วสิ่งแรกที่ควรทำคือ การเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ถ้าคุณคิดว่าอยากมีเงินออมเป็นจำนวนมาก ๆ แต่ก็ยังมีการผลัดวันไปเรื่อย ๆก็จะไม่เงินออมซักทีเลย ทางที่ดีควรเปลี่ยนจากความฝันให้มาเป็นความจริง โ...
ปป

บัญชี ส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศ

บัญชี ส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศ การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนไหน การบันทึกบัญชี กรณี ขายสินค้าส่งออก ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ต้นเดือน หรือยังไง++ในกรณีที่กิจการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขายสินค้าถึงมือลูกค้า -*-   สำนักงานบัญชี มีบริการอะไ...
ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ

3 ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ บัญชีหมวด

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note) ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Non – interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว ดังนั้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาของตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตั๋วเท่านั้น สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล...
ภาษีบำรุงท้องที่

5 ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ภาษีบำรุงท้องที่1. ความรู้ทั่วไป1.1 ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ พื้นที่ดินรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย1.2 ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี (1) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (2) ที่ดินที่เป็นสาธารณะสม...
เงินฝากธนาคารและในสมุดของกิจการให้ตรงกันเสมอย่อมเป็นผลดีและถูกต้อง

3 ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารและในสมุดของกิจการให้ตรงกันเสมอย่อมเป็นผลดีและถูกต้อง            งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นอีกหนึ่งงบที่มีความสำคัญและไม่ควรละเลย ควรเอาใจใส่และตรวจดูอยู่เสมอว่าเงินฝากในธนาคารกับยอดที่บันทึกบัญชีในสมุดเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันก็ให้ทำการแก้ไขโดยการหาสาเ...
หนี้สงสัยจะสูญ คือ

1 หนี้สงสัยจะสูญ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt) หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ สำนักงานบัญชี มี...
กำไรขาดทุนสะสม คือ

กำไรขาดทุนสะสม (Retained earnings)

กำไรขาดทุนสะสม กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings ) 1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว- สำรองตามกฏหมาย หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์- อื่นๆ หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษรระดับ...
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ

2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ เกิดขึ้น บัญชี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่บริษัทได้ตั้งมูลค่าไว้ซึ่งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนของกิจการ (Par value) แต่กลไกความต้องการของตลาดทำให้มูลค่าหุ้นถูกขายไปมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคานี้จึงจะถูกบ...
ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ

3 ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า ประกอบด้วย

ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average) ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average) หมายถึง วิธีการหามูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วยหน่วยละเท่าๆกัน โดยนำผลรวมราคาทุนของสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยสินค้าที่ขาย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไ...
การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล

บันทึกค่าใช้จ่าย ไม่มีบิล ทำอย่างไร

บันทึกค่าใช้จ่าย ไม่มีบิล ทำอย่างไร การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรคะ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น แต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ต้องมีเอกสารการรับ-จ่ายเงินของค่าใช้จ่าย โดยมีผู้อำนจาของกิจการรับรอง   สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำ...
ปีการเงิน คือ

12 เดือน ปีการเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ปีการเงิน ปีการเงิน คือ ( Fiscal Year ) ปีการเงิน (Fiscal Year) หมายถึง ปีบัญชีที่ปิดรอบแสดงงบการการเงินของกิจการ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341
เจ้าหนี้อื่น คือ

2 คชจ เจ้าหนี้อื่น คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable) เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable) หมายถึง  เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้าของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอ...
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ

3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs ) ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน (Restoration Costs) เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีที่ได้สัมปทานตัดไม้  ซึ่งจะต้องนำม...
เงินจ่ายล่วงหน้า

3% เงินจ่ายล่วงหน้า คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

เงินจ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้า  เงินจ่ายล่วงหน้า- ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป้นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อย...
เข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสาร

3 ข้อมูลบัญชี : เครื่องมือสู่จุดหมาย

เข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสาร                      วัตถุประสงค์หลักของการบัญชี คือ การจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ดังนั้น บัญชีจึงไม่ใช่แค่การจัดทำข้อมูล หากแต่ว่าต้องเป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมาย ข้อมูลบัญชีนั้นมุ่งที่จะช่วยให้ผู้นำข้อมูลเหล่านั...
หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ

2 หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

หุ้นทุนซื้อคืนมา หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock ) หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock) หมายถึง เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำกัดมีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้หากหุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และขายคืนออกไป...

ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย ขาดทุน ทําอย่างไร!

ปิดบริษัท การปิดบริษัทในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายท้องถิ่น นี่คือขั้นตอนทั่วไปที่อาจต้องปฏิบัติเมื่อคุณต้องการปิดบริษัทในประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงาน คุณควรประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดบริษัท ในการประชุมควรพิจารณาเรื่องการปิดบริษัท, การขาย...
ต้นทุนร่วม คือ

3 ต้นทุนร่วม คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ต้นทุนร่วม ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs ) ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังห...
การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา หักออกจากบัญชีสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา หักออกจากบัญชีสินทรัพย์ การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง อยากทราบว่า การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือป่าวการบันทึกบัญชีดังกล่าวไม่ถือว่าผิดหลักการบัญชีหากมีการเปิดเผยข้อมูล...
หน้าหมองคล้ำ เพราะหน้ามันเยิ้ม แก้เท่าไหร่ไม่หายสักที

4 วิธีดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน

หน้าหมองคล้ำ เพราะหน้ามันเยิ้ม แก้เท่าไหร่ไม่หายสักที สำหรับสาวคนไหนที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำ เพราะหน้ามันเยิ้ม แก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีวันนี้ห้ามพลาดบทความนี้เลยค่ะ เราจะมีวิธีดีๆในการดูแลผิวหน้ามันมาฝากกัน มาลองติดตามอ่านกันนะคะ1. เรื่องความสะอาดต้องมาก่อน หน้ายิ่งมันก็ยิ่งสะสมสิ่งสกปรกบนใบหน้า คุณไม่ค...
การผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน

24 ชม อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว

การผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน                       อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว เป็นที่ทราบมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความแตกต่างไปจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เพราะค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์ในทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์หนึ...
ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด

3 ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด

ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด            ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแ...
ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง                 งานก่อสร้างทรัพย์สินหรือจัดสร้างทรัพย์สินตามคำสั่งจ้าง อาจเป็นที่สามารถทำเสร็จในระยะสั้น เช่น 1 เดnอน 3 เดือน 6 เดือน หรือภายในหนึ่งปีก็ได้ หากสินทรัพย์ที่จัดสร้างนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่ให...
มูลค่ายุติธรรม คือ

3 มูลค่ายุติธรรม คือ บันทึกในงบ หมวดบัญชี

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม คือ (Fair Value) มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47...
โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน           การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว...

บัญชีตั๋วเงินจ่าย

การบัญชีตั๋วเงินจ่าย การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่าย ในการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปของระบบการขายแบบเงินเชื่อนั้น เจ้าหนี้อาจให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยไม่มีหลักประกัน แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้อาจต้องการคำมั่นสัญญาในลักษณะของเอกสารจากลูกหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งคำมั่นสัญญาจากลูกหนี...
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนบัญชี

3 ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนบัญชี

เป็นในเรื่องของธุรกิจขนาดย่อมหรือว่าธุรกิจขนาดยักษ์ก็มักที่จะหาความรู้           สำหรับคณะบัญชีหรือว่าพวกบริหารนั้น เรียกว่าเป็นคณะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และค่อนข้างที่จะมีคนเรียนเยอะ เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนมักจะเลือกเรียนบัญชี ก็มักจะเป็นเหตุผลเดียวกันคือ อยากช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจกับที่บ้าน...
เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน

เจ้าของกิจการ ไม่ใส่ใจในการทำบัญชี

ข้อเสียการไม่ทำบัญชี เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน           ข้อผิดพลาดในการทำบัญชีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มาจากธุรกิจที่ไม่ใส่ใจเรื่องการทำบัญชี  ซึ่งบางครั้งการทำบัญชีชุดเดียว หากมีการเสียภาษีให้ถูกต้องมันจะง่ายกว่า  และไม่ว่าคุณจะวางแผนการจัดการธุรกิจอย่างไร...
สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

30 วัน สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกจ้าง ในกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้...
วิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้

ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้

ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้ ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดง                 หุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนระยะยาวปรากฏในบัญชีในราคาทุนเดิมปรับปรุงด้วยส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่่ามูลค่าของหุ้นกู้นั้น นับตั้งแต่วันซื้อจนถึงวันงบบัญชีตามวิธีการบัญชีราคา...
ตลาดหุ้น

8 ตลาดหุ้น Stock market ของนักลงทุน

ตลาดหุ้น ความสนใจของนักลงทุน ตลาดหุ้นนี้มีสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งสินค้าของตลาดหุ้นก็คือ หุ้น นั่นเอง ซึ่งสินค้าก็จะมีหลากหลายแบ่งแยกตามประเภทของสินค้า และตามความสนใจของนักลงทุน จริงๆแล้ว สินค้าเหล่านี้ คงจะเคยผ่านสายตาใครหลายๆคนมาแล้ว ตามสื่อโทรทัศน์ ซึ่งจะมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษต่างๆ วิ่งผ่านทางหน้าจอ...

บริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านจัดสรร รูปแบบการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรร 1.เจ้าของโครงการเดิมบริหารต่อหลังจากขายหมดแล้วทั้งโครงการ2.เจ้าของโครงการจ้างจ้างบริษัทที่รับบริหารโครงการมาดูแลใหม่ แต่ ความเป็นเจ้าของ ยังคงเป็นของเจ้าของโครงการ3.การที่เจ้าของโครงการ ไม่อยากรับผิดชอบ แล้วเนื่องจาก ขายเส...
 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

6 สัญญาเช่าทรัพย์สิน กำหนดหน้าที่และความรับผิด

 สัญญาเช่าทรัพย์สิน กฏหมายแพงและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เชข่ากับผู้เช่าไว้ ดังนี้-จะต้องไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า-ผู้ให้เช้าองส่งมอบทรัพย์สินที่เช่านั้นให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์อย่างอิสระ-ถ้าผู้เช่าตายสัญญาเช่าจะต้องระงับไม่เป็นมรดก เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเท...
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด

6 หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด การจัดทำบัญชีของแต่ละบริษัท ต่างก็เป็นการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ  ทั้งที่ในแบบของรายได้รับเข้ามาและการใช้จ่ายออกไป  เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการว่าควรจะได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประโยชน์ของการจั...
สมุดรายวันซื้อ

3 สมุดรายวันซื้อ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journal) หมายถึง สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น โดยหากเป็นการซื้อด้วยเงินสดรายการจะถูกนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงินแทน สำนักงานบัญชี มีบร...
บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร

10 รูปแบบบัญชีและรายงาน

บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร 1.บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่ง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ทำการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้เพื่อป้องกันลืมที่จะนำส่งภาษีเรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่่ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ2.บัญชีพิเศษสำหรับกิจการโรงสีขนาดเ...
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น

65 ตรี รายจ่ายตามมาตรา เงินกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง พอสรุปได้ดังนี้-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซี่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530...
ปป

บริหารเงิน จะมีใช้ ยามเกษียณ

บริหารเงิน จะมีใช้ ยามเกษียณ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มทำงาน การหักรายได้นำมาออมเงินนั้นเอง เราอาจจะหักเริ่มแรก                  ในการวางแผนการออมเงินในยามเกษียณที่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณ ทุกคนมักจะมีคำถามขึ้นมาว่า พึ่งทำงานแล้วจะเริ่มการออมเงินแล้ว คำ ๆ นี่คุณคิดผิดเลย เพ...
เทคนิคในการทำบัญชีที่จะช่วยให้งานไม่คั่งค้างและดีต่อสุขภาพ

4 เทคนิคการทำบัญชีไม่ให้งานคั่งค้างที่ดีต่อการทำงาน

เทคนิคในการทำบัญชีที่จะช่วยให้งานไม่คั่งค้างและดีต่อสุขภาพ           สำหรับนักบัญชีที่เรียนจบมาและได้ทำงานมาระยะหนึ่งจนมีประสบการณ์แล้ว เชื่อว่าคงจะรู้หลักการบัญชีโดยรวมทั้งหมดทุกหมวด เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ว่าต้องบันทึกรายการอย่างไร การคิดค่าเสื่อมราคาต้องทำอย่างไร การปรับปรุง...
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ คือ

2 การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้

การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ คือ ( The Matching Principl ) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle) เป็นหลักการโดยทั่วไปสำหรับวัดผลความสำเร็จของกิจการ โดยผลตอบแทนจากการประกอบกิจการโดยปกติอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการรวมถึ...
ต้องยื่นภงด 51 อย่างไร

51 ภงด ต้องยื่น อย่างไร

ต้องยื่นภงด 51 อย่างไร ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิเท่านั้น ประกอบด้วย1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต...
แม้ว่าการมีสถานที่เก็บสินค้าหลายแห่งมีประโยชน์ในเชิงการผลิตและการตลาดเพราะ

5 การตรวจนับสินค้าของผู้สอบบัญชี

แม้ว่าการมีสถานที่เก็บสินค้าหลายแห่งมีประโยชน์ในเชิงการผลิตและการตลาดเพราะ             ผู้ตรวจสอบบัญชีจะพบว่าการตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะการทดสอบยอดคงเหลือสินค้าปลายงวด ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานทั้งการพิสูจน์ความมีอยู่จริง และการตีมูลค่าของสินค้า ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้การตรวจ...
ต้นทุนปิดโรงงาน

3 ต้นทุนปิดโรงงาน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ต้นทุนปิดโรงงาน ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากรายได้ของกิจการตกต่ำอย่างมาก โดยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ หากรายได้ส่วนเกินน้อยกว่าต้นทุนส่วนเกิน กิจการควรดำเนินการปิดกิจการ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำน...
การพิจารณาที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งนั่นก็หมายถึงการมีระบบบัญชี

10ประเทศ หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC

การพิจารณาที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งนั่นก็หมายถึงการมีระบบบัญชี ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC โดยมีการคาดการณ์กันว่า AEC จะสามารถดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเข้าประเทศอาเซียนได้มากขึ้น โดย เฉพาะจากอเมริกาและ...
การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง

บริจาคเงิน ให้ พรรคการเมือง

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตามเงื่อนไขของพรรคการเมือง สามารถลงเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือไม่ หรือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3)ไม่ได้ เพระว่าถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้...
รายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้

5% รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของทุนหุ้นกู้

รายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้           รายได้จากหุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนซึ่งเรียกว่าเป็น Bond Yield นั้น หมายถึงรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้ ดังนั้น รายได้จากหุ้นกู้อาจมิไช่อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในใบหุ้นกู้ ถ้าผู้ลงทุนได้จ่ายเงินซื้อหุ้นกู้นั้นใ...
ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน

39 ม. ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัคร

ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน            สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน           นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงา...
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

2 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ มีวิธีจ่ายอะไร

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เริ่มแรกในการออมนั้นจะยากหน่อย แถมยังต้องอาศัยในการฝึกฝนและการมีวินัย

3 การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินได้อย่างแน่นอน

เริ่มแรกในการออมนั้นจะยากหน่อย แถมยังต้องอาศัยในการฝึกฝนและการมีวินัย              หากคุณอยากจะออมเงินให้ได้ผลจริง ๆ แล้วล่ะก็คุณควรอ่านบทความและเคล็ดลับดี ๆ มาฝากกันค่ะ แล้วคุณเองลองออมไปเรื่อย ๆ แล้วค่อยนับเงินที่ได้จากการออมไว้ก็ได้เลยค่ะ ในการออมเงินแต่ละครั้งนั้นก็เหมือนกับการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะ...
การปิดบัญชี คือ

การปิดบัญชี (Closing Entries)

การปิดบัญชี การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries ) การปิดบัญชี (Closing Entries) การปิดยอดคงเหลือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีทุนเช่นเดียวกับยอดคงเหลือบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่งการปิดบัญชีจะต้องทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง สามารถพิสู...
ภาษีสรรพากร

5 ภาษีสรรพากร คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax) ภาษีสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ บันทึกหมวดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกิจการ โดยกิจการต้องนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาระบุเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกิจการในบัญชีแสดงงบกำไร/ขาดทุนของกิจการ สำนักงานบัญชี...
เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

3 เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี                 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี รายการค้า การดําเนินงานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสินค้าหรือบริการมีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เช่น การซื้อสินค้าไว้เพื่อขาย การติดต่อหาลูกค้า การรับรองลูกค้า การสอบถามราคาส...
ปป

บริจาคเงินภาษี ให้ พรรคการเมือง

บริจาคเงินภาษี ให้ พรรคการเมือง เจตนาบริจาค เงินภาษี ให้แก่พรรคการเมือง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศ การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไป บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือ คณะบุคคล ที่มิใช่ นิติบุคคล และกองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง) สามารถบ...
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

44 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )           หมายเหตุประกอบงบการเงิน อยู่ๆ งบดุลตัวอย่างก็มีช่องหมายเหตุเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่ง นอกจากช่องตัวเลขของปี พ.ศ. 2544 และ ปี พ.ศ. 2543 และท้ายสุดของงบดุลยังมีข้อความต่อท้ายไว้อีกด้วยว่า “ หมายเหตุประกอบงบการ...
ทันต่อเวลา

3 ทันต่อเวลา คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ทันต่อเวลา ทันต่อเวลา (Timeliness) ทันต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง กิจการต้องเสนอข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้ทันเวลาอาจทำให้ข้อมูลขาดความครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อถือได้ลดลง เป็นต้น สำนักงานบัญ...
คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้จ่ายไปก่อนที่จะได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้จ่ายไปก่อนที่จะได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท คือ รายจ่ายต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการและคณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้จ่ายไปก่อนที่จะได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด ประกอบด้วย1). ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมทนายความและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต2). ค่าจัด...
ข้อมูลทางการบัญชีมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ข้อสมมุติทางการบัญชี ในแม่บทการบัญชี

ข้อมูลทางการบัญชีมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี               เนื่องจากผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมีหลายฝ่ายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกิจการ เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล หรืออื่นๆ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีนี้ ต้องการที่จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในทิศทางที่แตกต่...
ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่อย่างไร

7 ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่อย่างไร

ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่อย่างไร ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ต้องมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สถานที่ในการทำงานก็สามารถเลือกได้เป็นสองประเภทคือ การทำงานภายในอ็อฟฟิซ ซึ่งแต่ละอ็อฟฟิซก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาด ในเรื่องของโซนการทำงาน เพื่อให้สามารถช่วยในเรื่องของการประสานงานต่...
การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี

ใบกำกับภาษี ค่าน้ำมัน ขอเคลมภาษี

ใบกำกับภาษีค่าน้ำมัน เคลมภาษี การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี บริษัทเปิดกิจการรับจ้างผลิตสินค้าอิเลคทรอนิคส์ค่ะ ไม่ทราบว่าเอกสารใบกำกับภาษีค่าน้ำมัน สามารนำมาขอเคลมภาษีได้ไหมคะในกรณีนี้นะ ขอแนะนำว่าอย่านำมาเคลมจะดีกว่านะค่ะ เพราะว่าสรรพากรสามารถขอคืนเราย้อนหลังได้ค่ะ ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กิจ...
หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่

3 การบันทึกบัญชี ใช้หลักระบบบัญชีคู่ ตัวอย่าง

ระบบบัญชีคู่ หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ระบบบัญชีคู่ นับเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งเป็นรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท และเอกสารหลักฐาน ซึ่งในการบันทึกเหล่านี้จะมีระบบการและประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งอาจจะใช้ได้กับทั้งก...
Scroll to Top