โปรแกรมบัญชี

58 โปรแกรมบัญชีมีอะไรบ้างเป็นที่นิยมสรรพากรรับรอง?

Click to rate this post!
[Total: 820 Average: 5]

โปรแกรมบัญชี

คุณสมบัติ โปรแกรมบัญชี

ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจนึกไปถึง ภาพของเอกสารกองพะเนินเทินทึก วางเรียงรายเต็มตู้ เพื่อจัดเก็บใบเสร็จ ข้อมูลทางบัญชีและอีกจิปาถะ ลำบากและน่าเห็นใจผู้จัดทำบัญชีจริงๆครับ จะค้นจะหาแต่ละที วุ่นวายไปหมด

ช่วงอดีตที่ว่านั้นงานบัญชีจึงมักประสบปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารและดูแล ข้อมูลทางด้านบัญชีอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาภาระงานทางด้านบัญชีไปได้เยอะมากครับ ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการกระบวนการแทบจะทุกขั้นตอนของการจัดทำ บัญชี เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้, การบันทึกบัญชี, การจัดทำงบการเงิน, ออกใบเสร็จรับเงิน, จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและแม้แต่เรื่องของการคำนวณอัตราการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง เป็นต้น ภาพในอดีตที่เคยเห็นเจ้าหน้าที่บัญชีนั่งลงบัญชีด้วยสมุดขนาดใหญ่

คงจะเริ่มลดน้อยลงไปทีละน้อยๆ โดยถูกแทนที่ด้วยภาพของการคีย์ข้อมูลทางบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล ลดภาระการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานทางด้านบัญชีที่โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้จะช่วยร่นระยะเวลาในการทำ งานได้มาก เช่น

1.การบันทึก รายการทางบัญชีเพียงหนึ่งรายการ ข้อมูลจะเชื่อมโยงทั้งโปรแกรมเพื่อพร้อมจัดทำรายงานทางการเงินทันทีโดยเจ้า หน้าที่ไม่ต้องจัดทำเพิ่มเติมต่างหาก
2.การออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารบางอย่างด้วยโปรแกรมทางบัญชีจะเชื่อมโยงไปยัง การบันทึกบัญชีและงบการเงินอย่างทันท่วงที ลดปัญหาการออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือแล้วลืมบันทึกบัญชีในอดีต
3.สามารถตรวจสอบ การบันทึกบัญชีและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ง่ายจากระบบ ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเมื่อเทียบกับการทำงานด้วยมนุษย์
4.โปรแกรม บางประเภทสามารถเตือนถึงข้อควรระวังที่อาจผิดพลาดจากการจัดทำข้อมูลทางบัญชีได้ เช่น การบันทึกตัวเลขที่สูงหรือต่ำเกินไป
5.รายงานทางบัญชี ที่จัดทำโดยโปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์อย่างทันท่วงทีเพียงกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ
6.อื่นๆ ยังมีอีกร้อยแปดพันเก้าคุณสมบัติที่ผมคงสาธยายอย่างไรก็คงไม่หมด

นอกจากคุณคงต้องไปค้นคว้าต่อด้วยตนเอง โปรแกรมสำเร็จรูปที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป มีทั้งที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นมาและยังมีที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่าง ประเทศ ความแตกต่างแน่นอนละครับว่ามี เรื่องของลิขสิทธิ์ ราคา และฟังก์ชั่นก็แตกต่างกันอีกเช่นกัน แต่ที่เหมือนๆกัน คือ ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างมากในเรื่องต่างๆที่ผมได้กล่าวข้างต้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กิจการเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆ(และทำท่าว่าไปได้ดี) อาจถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ต้องมองหาโปรแกรมทางบัญชีมาช่วยเหลือ แทนการจดบันทึกด้วยมือที่ทำอยู่ในปัจจุบัน อย่ามองว่าเรื่องของโปรแกรมทางบัญชีจะเหมาะเพียงแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เลยครับ

จะอย่างไรเสียธุรกิจของคุณก็คงต้องดำเนินไปอีกนานแสนนานถ้าไม่ประสบปัญหาใดๆ เสียก่อน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ย่อม หรือใหญ่ข้อมูลทางบัญชีที่จัดว่าสำคัญนี้ก็ควรถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ จัดทำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอันชาญฉลาดเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่ควรทำเป็น อย่างยิ่ง

โปรแกรมบัญชี ฟรี

 • ผู้ประกอบกิจการสามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ฟรีๆ จากผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆ ได้ ฟรี สำหรับทดสอบ หรือ อาจจะจำกัดสิทธิ์บางอย่าง เช่น จำนวนบิล ปริมาณรายการค้า

– แต่ถ้าเป็นส่วนของ โปรแกรม GL สามารถดาวน์โหลดได้ที่สภาวิชาชีพบัญชี ชื่อโปรแกรม โปรแกรม My GL ได้ฟรี https//www.tfac.or.th/Article/Detail/71095 ไม่ใช่ โปรแกรมบัญชี excel

โปรแกรมบัญชี RDSMEs ของสรรพากร ก็ใช้ฟรี กรมสรรพากร มีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี https//www.rd.go.th/62466.html

โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี ที่มา rd.go.th

โปรแกรมบัญชี มีอะไรบ้าง

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมีอะไรบ้าง

โปรแกรมบัญชี Express ฟรี ชุดทดสอบ

Express

Express

บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Express ปัจจุบันได้ย่างเข้าปีที่ 25 ของการพัฒนาโปรแกรม และมีผู้ใช้มากกว่า 70,000 ราย และเรายังคงพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปนั้น ไม่ใช่แค่เพียงต้องใช้งานง่าย แต่ยังต้องประกอบไปด้วยการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงทุ่มเทกับการสร้างทีมงานในการให้บริการหลังการขาย จนในปัจจุบันเรามีทีมงานให้บริการหลังการขายมากกว่า 60 ชีวิต และยังคงเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มากพอที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 โปรแกรมบัญชี CD Organizer

CD Organizer

CD Organizer

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเพราะเปิดบริการมาแล้วเกือบ 30 ปี มีลูกค้ามอบความไว้วางใจเลือก ใช้มาแล้วเกือบ 20,000 ราย ทางบริษัทมีจุดเด่นที่เป็นโปรแกรมบัญขี ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อความที่หน้าจอการทำงานและ รายงานที่พิมพ์แสดงออกมา
ให้ตรงกับธุรกิจของผู้ใช้งานเสมือนว่าเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นมาเอง จึงใช้งานได้ถุกใจตรงกับความต้องการ
CD Organizer ได้รวมบริการประยุกต์การใช้งาน / จัดรูปแบบรายงาน / อบรมการใช้งานรวมอยู่ในราคาขายนี้แล้วซึ่งถือว่าคุ้มมากสำหรับผู้ซื้อ(ใน กรุงเทพ บริการถึงสถานที่ทำงานของ ลูกค้า รวม6ครั้ง ฟรี)
ทางบริษัทได้รับความเชื่อถือจาก สื่อมวลชนต่างๆไปออกรายการมากมายทั้งรายการ TV วิทยุ และ หนังสือพิมพ์
CD Organizerเป็นโปรแกรมบัญขีที่มีระบบต่างๆให้เราเลือกครบวงจร เช่่น ระบบ ซื้อ-ขาย, จองซื้อ-ขาย, รับ-จ่ายเงิน และเช็ค บริการสต็อกสินค้า, ยอดขาย, และต้นทุน, ระบบ บัญชี-งบการเงิน รวมทั้ง ระบบ ERP , POS ,Payroll และ บัญชีค่าเสื่อมทรัพย์สิน

จึงนับได้ว่า CD Organizer เป็นโปรแกรมบัญขีที่จะทำให้การทำงานของบริษัทรวดเร็วและมีประสิทธิภาคพ ช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารสามารถทำการค้าต่อสู้กับคู่แข่งในโลกสมัยที่มีการแข่งขันกันสูงเช่นนี้ได้

โปรแกรมบัญชี QuickBooks

QuickBooks

QuickBooks

ซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ทางออนไลน์ผ่านทางทั้ง Computer, Tablet และ Smartphone เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก สามารถตอบโจทย์การทำบัญชีพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนเช่นการออก Invoice โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน the cloud

โปรแกรมบัญชี Doublepine

Doublepine

Doublepine

ทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของการทำโปรแกรมบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมจะให้บริการโปรแกรมบัญชีและซอฟแวร์บัญชีเพื่อให้การทำงานขององค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ หมดห่วงทั้งในเรื่องซอฟแวร์บัญชี ERP ซื้อ- ขาย สต๊อคและบัญชี จับต้นทุนและรายงานการวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี ควอดราเทคโนโลยี

ควอดราเทคโนโลยี

ควอดราเทคโนโลยี

บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสร้างระบบ ERP ซึ่งเป็นระแบบซอฟแวร์การบัญชีหรือโปรแกรมการบัญชีโดยฝีมือคนไทย เพื่อตอบสนองทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดครองและสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานไปตามความเหมาะสมขององค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ มุ่งมั่นเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนกับองค์กร

โปรแกรมบัญชี etoday Cloud

etoday Cloud

etoday Cloud

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้า สต็อค ซื้อ ขาย บัญชี บนคลาวด์ มีระบบ Real Time ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีอย่างเที่ยงตรง และมีความแม่นยำสูง รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยมาตรฐานเดียวกับ VISA, Master Card

โปรแกรมบัญชี Business plus

Business plus

Business plus

โปรแกรมทางบัญชีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด SMEs แห่งชาติประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจและ Software & Application ดังนั้นจึงรับรองได้เลยว่าเป็นแบบบบซอฟแวร์บัญชีและโปรแกรมบัญชีที่มีคุณภาพแน่นอน อีกทั้งยังมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรทุกรูปแบบ

โปรแกรมทางบัญชีที่ได้รับความนิยม พร้อมลิ้งค์เว็บไซต์ของแต่ละโปรแกรมได้แก่

 1. QuickBooks Online เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป รวมถึงการติดตามรายรับ-รายจ่าย การสร้างใบแจ้งหนี้ การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม https//quickbooks.intuit.com/

 2. Xero เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี สร้างใบแจ้งหนี้ รับ-จ่ายเงินผ่านออนไลน์ การบริหารจัดการคลังสินค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.xero.com/

 3. Wave เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีที่ให้บริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี สร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายได้-รายจ่าย และการสร้างรายงานการเงิน https//www.waveapps.com/

 4. Sage 50cloud เป็นโปรแกรมทางบัญชีที่ชื่อเสียงในธุรกิจขนาดกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีแบบครบวงจร รวมถึงการบันทึกธุรกรรมการเงิน การจัดทำงบการเงิน การบริหารคลังสินค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.sage.com/en-us/products/sage-50cloud/

 5. Zoho Books เป็นโปรแกรมทางบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมการจัดการบัญชีทั่วไป มีคุณสมบัติในการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามการชำระเงิน การบริหารคลังสินค้า และรายงานการเงินอื่น ๆ https//www.zoho.com/books/

 6. MYOB เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายได้-รายจ่าย การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.myob.com/

 7. FreshBooks เป็นโปรแกรมทางบัญชีออนไลน์ที่เน้นใช้งานง่ายและมีส่วนในการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายได้-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.freshbooks.com/

 8. AccountEdge เป็นโปรแกรมทางบัญชีที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การจัดทำรายงานการเงิน การบริหารคลังสินค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.accountedge.com/

 9. Kashoo เป็นโปรแกรมทางบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายได้-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.kashoo.com/

 10. FreeAgent เป็นโปรแกรมทางบัญชีออนไลน์ที่เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายได้-รายจ่าย การจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารคลังสินค้า https//www.freeagent.com/

 1. Intuit QuickBooks Desktop เป็นโปรแกรมทางบัญชีที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการจัดการบัญชีทั่วไป รวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ การบันทึกธุรกรรมการเงิน การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//quickbooks.intuit.com/desktop/

 2. Microsoft Dynamics 365 Business Central เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการลูกค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ https//dynamics.microsoft.com/business-central/

 3. SAP Business One เป็นโปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป การควบคุมสต็อกสินค้า การวางแผนธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.sap.com/products/business-one.html

 4. NetSuite ERP เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการธุรกิจออนไลน์ที่ครอบคลุมการเงิน การบริหารคลังสินค้า การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ https//www.netsuite.com/

 5. Zoho Inventory เป็นโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าที่ผสานความสามารถในการบัญชี การติดตามสินค้า การจัดการการสั่งซื้อ และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ https//www.zoho.com/inventory/

 6. Sage Intacct เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการบัญชี มีคุณสมบัติในการจัดการการเงิน การวางแผนทางธุรกิจ การรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.sageintacct.com/

 1. Wave Accounting เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป รวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการสร้างรายงานการเงิน https//www.waveapps.com/accounting/

 2. KashFlow เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมความต้องการในการจัดการบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.kashflow.com/

 3. OneUp เป็นโปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย การบริหารคลังสินค้า และระบบชำระเงินออนไลน์ https//www.oneup.com/

 4. Manager เป็นโปรแกรมบัญชีที่ให้บริการฟรีและใช้งานง่าย มีคุณสมบัติพื้นฐานในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และรายงานการเงิน https//www.manager.io/

 1. Sage 300cloud เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการทรัพยากรองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการบัญชีทั่วไป การควบคุมสต็อก การจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า https//www.sage.com/en-us/products/sage-300cloud/

 2. QuickBooks Self-Employed เป็นโปรแกรมทางบัญชีที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการติดตามรายรับ-รายจ่าย การสร้างใบแจ้งหนี้ และการจัดทำรายงานการเงิน https//quickbooks.intuit.com/self-employed/

 3. AccountEdge Pro เป็นโปรแกรมบัญชีที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การจัดทำงบการเงิน และการบริหารคลังสินค้า https//www.accountedge.com/pro/

 4. Odoo เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการธุรกิจออนไลน์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน คลังสินค้า การขาย และคุณสมบัติอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว https//www.odoo.com/

 5. FreeAgent เป็นโปรแกรมทางบัญชีออนไลน์ที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.freeagent.com/

 1. Zoho Books เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.zoho.com/books/

 2. FreshBooks เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.freshbooks.com/

 3. Sage Intacct เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การควบคุมสต็อก การจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า https//www.sageintacct.com/

 4. QuickBooks Enterprise เป็นโปรแกรมบัญชีแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//quickbooks.intuit.com/enterprise/

 5. Xero เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ รับ-จ่ายเงินผ่านออนไลน์ การบริหารจัดการคลังสินค้า และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.xero.com/

 1. QuickBooks Premier เป็นโปรแกรมบัญชีแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//quickbooks.intuit.com/premier/

 2. MYOB AccountRight เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้รับความนิยมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ https//www.myob.com/au/accounting-software/accountright

 3. Sage X3 เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการองค์กรที่มีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรธุรกิจทั้งการเงิน คลังสินค้า การผลิต และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า https//www.sage.com/en-us/products/sage-x3/

 4. Quicken เป็นโปรแกรมบัญชีส่วนบุคคลที่ช่วยในการจัดการและติดตามรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล การบันทึกการเงินส่วนตัว การจัดทำงบการเงิน และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล https//www.quicken.com/

 5. GNUCash เป็นโปรแกรมบัญชีฟรีและเปิดเผยที่ใช้ในการจัดการบัญชีส่วนบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการบันทึกธุรกรรมการเงิน การจัดทำงบการเงิน และการสร้างรายงานการเงิน https//www.gnucash.org/

 1. SAP Business ByDesign เป็นโปรแกรมบัญชีและการจัดการธุรกิจออนไลน์ที่รวมคุณสมบัติในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน คลังสินค้า การผลิต การขาย และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า https//www.sap.com/products/business-bydesign.html

 2. QuickBooks Mac เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน Mac มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป การสร้างใบแจ้งหนี้ การบันทึกธุรกรรมการเงิน และการจัดทำรายงานการเงิน https//quickbooks.intuit.com/mac/

 3. FreshBooks Cloud Accounting เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เน้นความง่ายและความสะดวกในการใช้งาน มีคุณสมบัติในการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.freshbooks.com/cloud-accounting

 4. SlickPie เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.slickpie.com/

 5. AccountMate เป็นโปรแกรมบัญชีที่รองรับระบบฐานข้อมูล SQL และมีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การควบคุมสต็อกสินค้า การจัดทำรายงานการเงิน และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อการจัดการธุรกิจ https//www.accountmate.com/

 1. KashFlow เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป รวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย การจัดทำรายงานการเงิน และฟีเจอร์อื่น ๆ https//www.kashflow.com/

 2. GnuCash เป็นโปรแกรมบัญชีฟรีและเปิดเผยที่ใช้ในการจัดการบัญชีส่วนบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการบันทึกธุรกรรมการเงิน การจัดทำงบการเงิน และฟีเจอร์อื่น ๆ https//www.gnucash.org/

 3. Invoice2go เป็นแอปพลิเคชันบัญชีที่ช่วยในการสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการบันทึกการเงินอย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต https//invoice.2go.com/

 4. Wave Accounting เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีที่ให้บริการครอบคลุมการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย การจัดทำรายงานการเงิน และฟีเจอร์อื่น ๆ https//www.waveapps.com/accounting/

 5. Zoho Invoice เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ช่วยในการสร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ รับ-จ่ายเงิน การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.zoho.com/invoice/

 1. AccountEdge เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.accountedge.com/

 2. Reckon One เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.reckon.com/au/reckon-one/

 3. Sage 50cloud เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชีทั่วไป การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.sage.com/en-ca/products/sage-50cloud/

 4. QuickFile เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ให้บริการฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.quickfile.co.uk/

 5. Sage Business Cloud Accounting เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามรายรับ-รายจ่าย และการจัดทำรายงานการเงิน https//www.sage.com/en-gb/sage-business-cloud/accounting/

โปรดทราบว่าการเลือกใช้โปรแกรมทางบัญชีควรพิจารณาความเหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการของคุณ และควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากเว็บไซต์ของแต่ละโปรแกรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดต ดังนั้นควรตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ

อ่านเพิ่มเติม >> เลือกโปรแกรมบัญชีให้เหมาะกับกิจการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )