รับทำบัญชี.COM | ร่วมงานกับเรา บริษัท ปังปอน จำกัด งานบัญชี?

รับสมัครงานบัญชี

ร่วมงานกับเรา บริษัท ปังปอน จำกัด
หน่วยงาน : บริษัท ปังปอน จำกัด
ชื่องาน : พนักงานบัญชี
จำนวนอัตรา: 2 อัตรา
ชื่อสังกัด: บริษัท ปังปอน จำกัด
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น: ทุกหน่วยงานภายในบริษัท
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น: หัวหน้าฝ่ายบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนนทบุรี แถว เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

สมัครงานบัญชี

การปฏิบัติงาน
1 .บันทึกรายการทางการบัญชีโปรแกรม Express
2. จัดเก็บข้อมูลทางภาษีอากรของลูกค้าอิเล็คทรอนิกส์
3. จัดระบบเอกสาร – ส่งคืนเอกสาร ข้อมูลทางบัญชีแก่ลูกค้า
4. ติดตามเอกสารข้อมูลทางบัญชี

วันเวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
1.จบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี คณะ/สาขาวิชาการบัญชี
2. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในหลักการทำบัญชี
4. มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
6. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจ๋า 081-9318341 , 0-2118-6171
E-mail : 9622104@gmail.com

ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )