รับทำบัญชี.COM | รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แยกตัว (BEV) มีความเหมือนและความแตกต่างจากรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า (PEV) อย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 272 Average: 5]

รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แยกตัว (BEV) มีความเหมือนและความแตกต่างจากรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า (PEV) อย่างไร?

รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แยกตัว (Battery Electric Vehicle, BEV) และรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า (Plug-in Electric Vehicle, PEV) เป็นสองประเภทของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก แต่มีความแตกต่างกันในบางด้านดังนี้

 1. ประเภทของพลังงานไฟฟ้า

  • BEV (Battery Electric Vehicle) ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานหลัก เครื่องยนต์ในรถจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในกรณีนี้
  • PEV (Plug-in Electric Vehicle) เป็นกลุ่มย่อยของรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า รวมถึงทั้ง BEV และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ซึ่ง PHEV มีการรวมทั้งระบบพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
 2. พลังงานที่เก็บไว้

  • BEV มีแบตเตอรี่ใหญ่เก็บพลังงานไฟฟ้าภายในตัวรถเพื่อให้เพียงพอต่อการขับรถในระยะทางที่มากขึ้น
  • PEV แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ BEV ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก และ PHEV ที่มีแบตเตอรี่เล็กน้อยและใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานเสริม
 3. ระยะทางการขับขี่

  • BEV มีระยะทางการขับขี่ที่จำกัดโดยความจุของแบตเตอรี่ แต่เทคโนโลยีก้าวลงมาอย่างรวดเร็วและระยะทางการขับขี่ก็เพิ่มขึ้นตามมา
  • PEV PHEV สามารถขับรถได้ในระยะทางที่ยาวขึ้นเมื่อใช้เชื้อเพลิงเสริม แต่ระยะการขับขี่ของ BEV อาจจะยังสั้นกว่าเนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
 4. อิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม

  • BEV ไม่มีการปล่อยก๊าซเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะการขับรถ เนื่องจากไม่มีหัวเผาไหม้เชื้อเพลิง
  • PEV PHEV อาจมีการปล่อยก๊าซเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขณะการขับรถในโหมดที่ใช้เชื้อเพลิงเสริม
 5. โครงสร้างของรถ

  • BEV มักจะมีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม
  • PEV โครงสร้างอาจมีการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งแบตเตอรี่และเชื้อเพลิง

สรุปแล้ว รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แยกตัว (BEV) คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก ในขณะที่รถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า (PEV) เป็นคำทั่วไปที่อาจรวมรวมทั้ง BEV และ PHEV ซึ่ง PHEV มีระบบพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบของการขับรถ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )