รับทำบัญชี.COM | ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการตลาดมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

ออนไลน์มาเก็ตติ้ง

การเริ่มต้นทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสามารถดำเนินการได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ คิดให้ดีว่าคุณต้องการทำอะไรกับธุรกิจออนไลน์ของคุณ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของคุณในระยะยาว

 2. วิจัยตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รู้จักคู่แข่งและศึกษาแนวโน้มในตลาดที่คุณสนใจ เพื่อช่วยให้คุณปรับแผนการตลาดให้เหมาะสม

 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า เน้นความสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

 4. สร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ สร้างหรือออกแบบเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ที่สะดวกในการใช้งานและมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ง่าย ๆ และทำการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย

 5. การตลาดออนไลน์ ใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น การทำ SEO, โฆษณาทางโซเชียลมีเดีย, การเขียนบทความเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขาย

 6. พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา

 7. ปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะห์ผลลัพธ์และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจการของคุณอยู่เสมอ ติดตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดและปรับกลยุทธ์ตลาดของคุณเพื่อให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจ

การทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม คุณจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ แต่หากคุณทำความรู้จักและนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินงานของคุณ คุณจะมีโอกาสสร้างธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ออนไลน์มาเก็ตติ้ง

นี่คือตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายในบัญชีออนไลน์มาเก็ตติ้ง

รายการ รายรับ รายจ่าย
การขายสินค้า $5,000  
การบริการทางออนไลน์ $2,500  
ค่าโฆษณาและการตลาด   $1,000
ค่าเช่าพื้นที่   $500
ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง   $200
ค่าจ้างพนักงาน   $1,500
ค่าสื่อสารและอินเทอร์เน็ต   $100
ค่าอื่น ๆ   $300
รวมรายรับ $7,500  
รวมรายจ่าย   $3,600
กำไรสุทธิ $7,500 $3,600

ในตัวอย่างนี้

 • รายรับมาจากการขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการทางออนไลน์
 • รายจ่ายประกอบด้วยค่าโฆษณาและการตลาด เช่นการโฆษณาออนไลน์ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง ค่าจ้างพนักงาน ค่าสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และค่าอื่น ๆ
 • กำไรสุทธิคือผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย

โดยตารางรายรับรายจ่ายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและติดตามการเงินของธุรกิจของคุณ รวมถึงทำให้คุณสามารถวางแผนการเงินและปรับปรุงกิจการของคุณในอนาคตได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ออนไลน์มาเก็ตติ้ง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ดังนั้นนี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับออนไลน์มาเก็ตติ้ง

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • ความสามารถในการเติบโตของตลาดออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและความสร้างสรรค์
 • ความคล่องตัวและความสะดวกในการทำธุรกิจออนไลน์
 • ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • ความสามารถในการแข่งขันที่จำกัดหรือขาดความเป็นเลิศในบางด้าน
 • ข้อจำกัดทางการเงินในการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ
 • ความเชื่องช้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าสู่ธุรกิจ
 1. โอกาส (Opportunities)
 • การเติบโตของตลาดออนไลน์ที่กว้างขวางและกำลังเติบโต
 • การใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้งานมือถือและสื่อโซเชียล
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมซื้อขายของลูกค้าในแวดวงออนไลน์
 1. อุปสรรค (Threats)
 • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจอื่น ๆ ในตลาดออนไลน์
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมายที่อาจมีผลต่อธุรกิจออนไลน์
 • ความเสี่ยงจากการรั่วไหลข้อมูลและการฉ้อโกงทางออนไลน์

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการกับปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจของคุณได้ โดยอาจนำเอาจุดแข็งเพื่อใช้ให้เป็นพื้นฐานในการก้าวหน้า พัฒนาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับโอกาสที่มีอยู่ และอาจหาวิธีการแก้ไขหรือดูแลรายละเอียดในการจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

คําศัพท์พื้นฐาน ออนไลน์มาเก็ตติ้ง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มาเก็ตติ้งที่ควรรู้

 1. เว็บไซต์ (Website)

  • คือหน้าเว็บหรือพื้นที่ออนไลน์ที่ใช้ในการแสดงผลสารสนเทศหรือการซื้อขายสินค้าและบริการ
 2. อีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

  • การทำธุรกิจและการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 3. การตลาดออนไลน์ (Online marketing)

  • กิจกรรมที่ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตในการโฆษณาและการตลาดสินค้าหรือบริการ
 4. สินค้าดิจิทัล (Digital products)

  • สินค้าที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออีบุ๊ก, เพลงดิจิทัล
 5. การติดต่อสื่อสารออนไลน์ (Online communication)

  • การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล, การสนทนาผ่านแชท
 6. พลังงานโซเชียล (Social media)

  • เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ช่วยในการแชร์เนื้อหาและสื่อสารกับผู้คน
 7. คลังข้อมูลลูกค้า (Customer database)

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดต่อลูกค้า
 8. การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online advertising)

  • การโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มการรู้จักและยอดขายของสินค้าหรือบริการ
 9. การทำ SEO (Search Engine Optimization)

  • กระบวนการปรับแต่งและเพิ่มความสอดคล้องกับเครื่องมือการค้นหา เพื่อเพิ่มความเข้าใจของเว็บไซต์ต่อเครื่องมือค้นหาและเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนผลการค้นหา
 10. รีบราวซ์ (Review)

  • ความคิดเห็นหรือการวิจารณ์จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือใช้งานแล้ว

หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจ ออนไลน์มาเก็ตติ้ง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อคุณต้องการทำธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้ง คุณอาจต้องจดทะเบียนองค์กรหรือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ การจดทะเบียนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นทางการและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น โดยตัวอย่างของการจดทะเบียนที่คุณอาจต้องดำเนินการคือ

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานทางธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร้านค้าส่วนบุคคล การจดทะเบียนจะช่วยให้คุณมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบุคคลทั่วไป

 2. การรับรองการเสียภาษี ในบางประเทศ คุณอาจต้องลงทะเบียนรับรองการเสียภาษีเพื่อทำการเสียภาษีเมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์

 3. การจดทะเบียนเว็บไซต์ คุณอาจต้องจดทะเบียนชื่อโดเมนของเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้มีสิทธิในการใช้ชื่อเว็บไซต์และรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น

 4. การลงทะเบียนเพื่อปกป้องสิทธิบัตร ลายเซ็นสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า หากคุณมีสิทธิบัตร, ลายเซ็นสินค้า, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิประโยชน์ทางปัญญาที่ต้องการปกป้อง คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับการป้องกันและสิทธิในการใช้งานในสิทธิ์เหล่านั้น

 5. การได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตพิเศษ บางประเทศอาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดว่าธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตเฉพาะ เช่น การขายยาและอาหารเสริมออนไลน์

 6. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว อย่าลืมดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจของคุณให้ปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

คำแนะนำด้านบนเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างไปตามประเทศและสภาพท้องถิ่นของคุณ แนะนำให้คุณตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้งในประเทศของคุณและปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและอัพเดต

บริษัท ออนไลน์มาเก็ตติ้ง เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้งต้องเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้วธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้งอาจต้องเสียภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีบริการ (Value Added Tax/VAT) หากธุรกิจของคุณต้องการเสียภาษีบริการ คุณจะต้องเรียกเก็บและส่งเงินภาษีที่คิดจากมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการที่คุณขายให้กับลูกค้า

 2. ภาษีเงินได้ ธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้งอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ภาษีเงินได้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของธุรกิจของคุณ

 3. อื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์มาเก็ตติ้งอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีอากรสและอื่น ๆ ที่คุณจะต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายประเทศของคุณ

เพื่อความแน่นอนและความถูกต้องในการเสียภาษี แนะนำให้คุณปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในประเทศของคุณเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาที่เป็นรายบุคคลสำหรับธุรกิจของคุณ

ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )