รับทำบัญชี.COM | 5 อาชีพแม่ค้าออนไลน์ Online Seller อังกฤษ?

Click to rate this post!
[Total: 207 Average: 5]

แม่ค้าออนไลน์ภาษาอังกฤษ

“แม่ค้าออนไลน์” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “Online Seller” หรือ “Online Retailer” ซึ่งใช้ในการอธิบายบุคคลหรือธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต นี่คือคำศัพท์ที่บ่งบอกกิจกรรมของการค้าขายออนไลน์ที่สามารถเป็นรายได้หลักหรือเสริมให้กับบุคคลหรือธุรกิจของเขาหรือเธอ.

นอกจากนี้ยังมีคำคล้ายคลึงที่ใช้ในบริบทนี้ เช่น:

  1. Online Retailer: คำนี้ใช้เน้นไปที่การค้าขายสินค้าออนไลน์และการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ
  2. E-commerce Seller: คำนี้มาจาก “E-commerce” ซึ่งหมายถึงการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาจเป็นร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าในตลาดออนไลน์
  3. Online Entrepreneur: คำนี้ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจออนไลน์และการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณผ่านอินเทอร์เน็ต
  4. Internet Marketer: คำนี้ใช้เพื่ออธิบายคนที่ใช้การตลาดอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างรายได้และขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
  5. Digital Retailer: คำนี้เน้นไปที่การค้าขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าออนไลน์ที่ไม่ใช่สินค้าทางกาย

คำศัพท์เหล่านี้ใช้ในระบบภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายกิจกรรมของแม่ค้าออนไลน์ในวงการอีคอมเมิร์ซออนไลน์หรือการค้าขายผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในรูปแบบที่คงที่และเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจออนไลน์.