จดเลิกบริษัท

กำลังปรับปรุง

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัท3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง (บอกกล่าวการเลิก)4. ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)ข้อมูลที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในก …

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

การดำเนินการในการเลิกกิจการ

เลิกกิจการควรทำอย่างไร

แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เอกสาร แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร การปิดบริษัทต้อง ทํา อย่างไร pantip บริษัทขาดทุน ปิดบริษัท ปิดบริษัท ต้องเก็บเอกสาร กี่ปี

กำลังปรับปรุง

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด          เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ …

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด Read More »

Scroll to Top