3 ค่าอากร สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ บัญชี Claim

ในหน้านี้ ค่าอากรจ่ายเงินเพิ่มอากรสำนักงานบัญชี บริการอะไรค่าอากร จ่ายเงินเพิ่มอากร บริษัทของดิฉันถูกกรมศุลกากรประเมินเงินเพิ่มค่าอากร เนื่องจากสำแดงพิกัดไม่ตรงกัน บริษัทไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อกรมศุลฯ แต่การอุทธรณ์ต้องจ่ายเงินเพิ่มอากรดังกล่าวไปก่อน ถามว่าสามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ (บัญชี Claim) ไว้ …

3 ค่าอากร สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ บัญชี Claim Read More »