ประกันสังคมมาตรา 39

ฟลีแลนซ์เข้าประกันสังคมได้ไหม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม

ในหน้านี้ ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40สมัครมาตรา40ประกันสังคมมาตรา 40ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40 การประกอบอาชีพอิสระเองหรือว่าฟรีแลนซ์ โดยไม่อาศัยเงินเดือน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมีรายได้มากพอที่จะใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างอื่นที่สำคัญกว่า จึงทำให้ต้อง …

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม Read More »

รับทำประกันสังคม

ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท

ในหน้านี้ ประกันสังคมประกันสังคม คือขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้างทำไมต้องจัดทำประกันสังคมประกันสังคม ประกันสังคม คือ ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7 …

ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท Read More »

สิทธิของประกันสังคม

สิทธิของประกันสังคม | Social Security Rights

ผู้ประกันตนต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงมาเบิกคืนกับทางประกันสังคม หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ผู้ประกันตน หรือญาติจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบด้วย เพื่อจะได้รับผิด …

สิทธิของประกันสังคม | Social Security Rights Read More »

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น                   การทำประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น ก็ได้รับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ที่สำคัญรัฐบาลก็ได้รับด …

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง Read More »

Scroll to Top