ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ร่วม 

24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/806เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/806วันที่: 24 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สมาคมศิษย์เก่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ …

24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษี

3 ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษีสูงจัง

ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษีสูงจัง เพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรมีสิทธิและอำนาจในการประเมินภาษีได้ แต่ถ้าผู้เสียภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถชี้แจงเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร …

3 ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษีสูงจัง Read More »

Scroll to Top