อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2565

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน ขอหารือที่ กค 0811/12881เลขที่หนังสือ: กค 0811/12881วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษข้อกฎหมาย: มาตรา65 ทวิ (4), มาตรา91/16(6)ข้อหารือ: ธนาคารฯ ประกอบกิจการเป็นสาขาของธนาคารพาณ …

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2167เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2167วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯข้อหารือ: กรณีการจ่ายเงิ …

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Read More »

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16540วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้าข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเ …

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

นิติบุคคลต้องยื่นภาษี

12 เดือน อัตราเสียภาษี/เดือน ต้องยื่นภาษีอะไรบ้างคะ

ในแต่ละเดือน นิติบุคคลต้องยื่นภาษีอะไรบ้างคะ ตอบ: ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักกา …

12 เดือน อัตราเสียภาษี/เดือน ต้องยื่นภาษีอะไรบ้างคะ Read More »

วิธีการเสียภาษีเงินได้

3 วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในหน้านี้ วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล1.การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง โดยทั่วไปผู้มีหน …

3 วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

รายได้บุคคลธรรมดา

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ

ในหน้านี้ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รา …

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ Read More »

ภาษีธุรกิจsme

30 ล้าน ตั้งบริษัทจำกัด smes คิดภาษี

ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่า สิทธิประโยชน์ภาษีธุรกิจ SME ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 530 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ …

30 ล้าน ตั้งบริษัทจำกัด smes คิดภาษี Read More »

กำลังปรับปรุง

30% ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล

นิติบุคคลจะมีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนกว่าภาษีเงินได้                การคำนวณภาษีเงินได้บริษัทนิติบุคคลจะมีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนกว่าภาษีเงินได้ประเภทบริษัทส่วนบุคคล โดยวิธีการคำนวณเบื้องต้น คือ ทำการคำนวณหาในส่วนของรายรับและรายจ่ายตลอดทั้งปี(12 เดือน หรือ 6 เดือ …

30% ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล Read More »

กำลังปรับปรุง

คำนวณกำไรสุทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตัวอย่าง การคำนวณ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล คํานวณภาษีนิติบุคคล 2565 โปรแกรมคํานวณภาษี นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2565 คํานวณภาษีนิติบุคคล excel อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2564 ตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563 โปรแกรมคํานวณภาษีนิติบุคคล 2565 ตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 2564 อัตรา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล 2564 กรมสรรพากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล สรุป

กำลังปรับปรุง

2 ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ

ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ ธุรกิจจำหน่ายเงินกำไรต่างประเทศ          บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้โดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแ …

2 ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top