4 การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้

กำลังปรับปรุง
[Total: 212 Average: 5]

อยากทราบว่ากรณีบ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าแล้วถ้าจะจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

อยากทราบว่ากรณีบ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าแล้วถ้าจะจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ต้องทำอย่างไรบ้างค เพราะดิฉันจะทำเกลือสปาขัดผิวส่งตามร้านเสริมสวยและร้านสปาทั่วไปขายค่ะ..แล้วการตั้งชื่อซ้ำกับคนอื่นได้หรือไม่อย่างไร แล้วค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ แล้วต้องมีเงินทุนไปโชว์ประมาณเท่าไหร่

จะข้อตอบเป็น 4 ข้อตามคำถาม
1. ในกรณีที่ใช้บ้านเช่าเป็นสถานที่ประกอบการให้ใช้เอกสารสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมที่ได้ทำโดยตรงระหว่างคุณ กับเจ้าของบ้าน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านมาด้วยคะ
2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือชื่อร้านสามารถตั้งซ้ำกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นได้
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง 50 บาทคะ
4. เงินทุนในการจดทะเบียนไม่จำกัด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top