การรวมหุ้น

ห้ามพลาด 3 การรวมหุ้น คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 479 Average: 5]

การรวมหุ้น

การรวมหุ้น คือ (Stock Splits Down)

การรวมหุ้น (Stock Splits Down) หมายถึงการที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำการลดจำนวนหุ้นในตลาดด้วยการรวมหุ้น เพื่อเพิ่มเสถียรภาพราคาให้สูงขึ้นและทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดต่ำลง ซึ่งการรวมหุ้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกิจการที่ไม่ต้องการให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การรวมหุ้น คือ
การรวมหุ้น คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top