3 ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงิน

ขายหุ้น
[Total: 119 Average: 5]

ขายหุ้น

ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงิน ?

ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงินไม่ครบ มูลค่าหุ้นที่จองซื้อ คณะกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อ ให้คณะกรรมการคืนส่วนที่เกินให้แก่ผู้จองซื้อ ส่วนกรณีที่ได้เงินไม่ครบมูลค่าหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ยังขาดจากผู้จองซื้อหุ้น

ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ?

บริษัทมหาชนจำกัดต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนในครั้งเดียว และในกรณีที่ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น จะต้องเรียกเก็บเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นพร้อมกันด้วย

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top