จดตรายางหลายอัน

รับทำบัญชี.COM | แก้ไขตราประทับจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง?

จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

ห้างหุ้น/ส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่

++ห้างหุ้นส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงก็ได้ ซึ่งหากจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง
ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วย โดยระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใด แต่เวลาใช้ต้องใช้ให้ตรงกับที่จดไว้ด้วย

การจดทะเบียนดวงตรา (Trademark Registration) เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรลงทะเบียนสิทธิในการใช้ดวงตรา (Trademark) ของตนเองเพื่อป้องกันการละเมิดและใช้สิทธิในการตราของผู้อื่น ดวงตราสามารถเป็นสัญลักษณ์, ลาย, คำ, หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแต่งงานสินค้าหรือบริการและช่วยระบุตัวตนของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

ขั้นตอนสำหรับการจดทะเบียนดวงตรามักมีลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่างไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานดังนี้

  1. ค้นหาสิทธิในการตรา ค้นหาในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดวงตราเพื่อตรวจสอบว่าดวงตราที่คุณต้องการลงทะเบียนมีการจดทะเบียนอยู่แล้วหรือไม่ ค้นหานี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในการตรา
  2. สร้างดวงตรา สร้างดวงตราที่คุณต้องการจะลงทะเบียน ดวงตรานี้ควรเป็นสัญลักษณ์, ลาย, คำ, หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับดวงตราอื่นที่มีอยู่และมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ
  3. ยื่นใบคำขอ ยื่นใบคำขอการจดทะเบียนดวงตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานที่เหมาะสมในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน
  4. การตรวจสอบและการประเมิน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบใบคำขอเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความถูกต้อง และอาจมีการประเมินเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวข้องกับดวงตราที่มีการจดทะเบียนอื่น
  5. การจดทะเบียน หากใบคำขอผ่านการตรวจสอบและประเมิน ดวงตราของคุณจะถูกจดทะเบียนและคุณจะได้รับสิทธิในการใช้ดวงตรานั้นในการตลาดเป็นเวลาหลายปี (ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ)
  6. การต่ออายุ การจดทะเบียนดวงตรามักมีระยะเวลาการใช้งาน หลังจากการจดทะเบียนแล้ว คุณจะต้องต่ออายุสิทธิในการใช้ดวงตราตามกำหนดที่ระบุ

การจดทะเบียนดวงตราช่วยให้คุณป้องกันการละเมิดสิทธิในการตราของคุณ และช่วยสร้างความสมัครใจให้กับลูกค้า โดยเพื่อนิยมและรู้จักดวงตราของคุณในตลาด

อ่านเพิ่มเติม >> ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 180 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )