กำลังปรับปรุง

2 ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 123 Average: 5]

ให้ผู้ประกอบการที่มียอดขาย สินค้า/บริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. กฏหมายกำหนด ให้ผู้ประกอบการที่มียอดขาย สินค้า/บริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดังนั้นใครรายได้ ยังไม่ถึงจะจด VAT หรือไม่จด VAT ก็ได้)
2. หลังจากจด VAT ให้ทุกการขายสินค้า/บริการ จะต้อง + VAT 7%

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top