กำลังปรับปรุง

3 ข้อมูลบัญชี : เครื่องมือสู่จุดหมาย

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

เข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสาร

                     วัตถุประสงค์หลักของการบัญชี คือ การจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ดังนั้น บัญชีจึงไม่ใช่แค่การจัดทำข้อมูล หากแต่ว่าต้องเป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมาย ข้อมูลบัญชีนั้นมุ่งที่จะช่วยให้ผู้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็น เจ้าของ ผู้บริหาร ผู้ให้สินเชื่อ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ควบคุมดูแล สหภาพแรงงาน หรือกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลใดๆที่สนใจต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลบัญชีอย่างแพร่หลาย และนำไปใช้อธิบายกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ บางครั้งจึงถูกเรียกว่าเป็น ภาษาของธุรกิจ และศัพท์บัญชีได้กลายมาเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เช่น ต้นทุนราคาขาย ปริมาณราคาขาย กำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน

เป็นต้นบรรดาผู้ลงทุน ผู้ให้สินเชื่อ ผู้จัดการ และผู้สนใจอื่นๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสารกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม  

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสาร
เข้าใจถึงความหมายและแนวคิดทางการบัญชี เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจและสื่อสาร

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top