บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำบัญชี.COM | บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่ม?

Click to rate this post!
[Total: 154 Average: 5]

บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ

บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ จดทะเบียนเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ไปเติมน้ำมันรถกระบะเป็นน้ำมันดีเซล แต่รถเป็นเจ้าของกิจการ ตอนออกบิล ขอเป็นชื่อบริษัท สามารถนำมาหักภาษี มูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าครับ มีวิธีแนะนำอื่นๆอีกหรือเปล่าครับ

บิลค่าน้ำมันไม่สามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้

บิลค่าน้ำมัน คือ เอกสารทางการเงินที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันหรือน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปแล้วบิลค่าน้ำมันจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมัน เช่น ประเภทของน้ำมัน (เช่น ดีเซลหรือเบนซิน) ปริมาณที่ซื้อ ราคาต่อหน่วย รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

บิลค่าน้ำมันมักจะส่งถึงผู้บริโภคจากบริษัทน้ำมันหรือจากผู้ขายน้ำมัน และจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันที่ผู้บริโภคได้ทำไว้ ผู้บริโภคจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในบิลภายในกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ เช่น 10 วันหลังจากวันวางบิล

บิลค่าน้ำมันมีความสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ ผู้บริโภคจำเป็นต้องตรวจสอบบิลและชำระเงินตรงตามกำหนดเพื่อป้องกันการรวมหนี้และค่าปรับ สำหรับธุรกิจนั้น การเก็บบิลและการเสียค่าน้ำมันตรงตามเวลาสำคัญในการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและกำไรของธุรกิจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )