การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจการค้าขาย ประเภทของธุรกิจมีกี่ประเภท?

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1. แบ่งตามลักษณะการดำเนินงานหรือกิจกรรม แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ กิจการเกี่ยวกับการให้บริการ ในธุรกิจประเภทนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือการให้บริการ เช่น ร้านซักรีดรักษาพยาบาล ร้านตัดผม ธนาคาร เป็นต้น กิจการประเภทพาณิชยกรรม เป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง แต่จะซื้อสินค้ามาเพื่อขาย เช่น ร้านขายของชำ ห้องสรรพสินค้า เป็นต้น กิจการผลิต เป็นการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น บริษัทผลิตผลไม้กระป๋อง บริษัทผลิตรถยนต์ เป็นต้น
2. แบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ กิจการเจ้าของคนเดียว  เป็นกิจการขนาดเล็กใช้เงินทุนไม่มากนัก เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเอง เช่น ร้านรายย่อย ลักษณะของธุรกิจประเทศนี้ คือ เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัดจำนวนเมื่อธุรกิจต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการก็อาจทำได้ลำบากเป็นข้อเสียชองธุรกิจประเภทนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นธุรกิจที่จะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยมีสัญญาเข้ากันเป็นหุ้นส่วนกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบริหารงานและแบ่งปันผลกำไรร่วมกันผู้เป็นส่วนหนึ่งคนใดจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นกิจการที่ต้องขึ้นด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นล่ะเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นจะไม่มีความสำคัญก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดตายหุ้นที่ถืออยู่ก็สามารถจำหน่วยให้ผู้ลงทุนอื่นๆ ไปได้โดยที่ไม่ต้องเลิกบริษัท

 
การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )