รับทำบัญชี.COM | รับเหมามือใหม่ขอคืนหักณที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

เริ่มต้นทำ รับเหมา มือใหม่

การทำธุรกิจรับเหมาเป็นอาชีพที่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างมีความเป็นไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจรับเหมา มีบางอย่างที่คุณควรพิจารณาและทำเพื่อให้คุณมีความสำเร็จในการเริ่มต้นนี้ได้ดีขึ้น

รับรู้รายได้กการรับเหมา

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณและวางแผนในด้านการเงิน คุณควรพิจารณาเรื่องเงินทุนเริ่มต้นที่คุณต้องการและเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ เช่น อุปกรณ์ วัสดุ และแรงงาน

 2. ศึกษาตลาดและการแข่งขัน ทำการศึกษาตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมรับเหมาที่คุณสนใจ ศึกษาการทำงานและกระบวนการในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและแข่งขันในตลาดนั้น

 3. สร้างความสามารถและความชำนาญ คุณควรพัฒนาทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาที่คุณต้องการทำ เช่น การก่อสร้าง การปูน หรือการติดตั้งระบบไฟฟ้า เมื่อคุณมีความรู้และทักษะในงานนี้มากพอ คุณจะสามารถประเมินค่าจ้างงานและวางแผนการทำงานได้ดีขึ้น

 4. สร้างฐานลูกค้า เพื่อเริ่มต้นได้ดีคุณควรหาวิธีในการสร้างฐานลูกค้า คุณสามารถทำได้โดยการติดต่อกับบริษัทหรือรายบุคคลที่อาจจะต้องการบริการของคุณ คุณยังสามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับโปรเจ็กต์

 5. ระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความโปร่งใสในธุรกิจของคุณ คุณควรสร้างระบบบัญชีและการเงินที่ดี เช่นการติดตามรายรับ-รายจ่าย การออกใบแจ้งหนี้และการเก็บเงิน การเตรียมเอกสารทางธุรกิจ การจัดการภาษี เป็นต้น

 6. ประกันภัย คุณควรพิจารณาที่จะมีการประกันภัยสำหรับธุรกิจรับเหมา เพื่อปกป้องคุณและธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

 7. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการทำธุรกิจรับเหมา ความนับถือต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรปฏิบัติตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา และให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาด

 8. การตรวจสอบกฎหมาย คุณควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมา เช่น การจัดหาใบอนุญาตการทำธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัย การประกันภัยคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

 9. พัฒนาความเชี่ยวชาญและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจรับเหมาเป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณควรพัฒนาความเชี่ยวชาญและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ กระบวนการทำงานที่ดีขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

อย่าลืมว่าการทำธุรกิจรับเหมาต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการประสบความสำเร็จ ธุรกิจรับเหมาอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี รับเหมา มือใหม่

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของตารางรายรับ-รายจ่ายสำหรับธุรกิจรับเหมาที่เป็นมือใหม่

รายการ รายรับ รายจ่าย
งานที่ได้รับสัญญา 10,000 บาท  
ค่าแรงงาน   5,000 บาท
วัสดุและอุปกรณ์   2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง   1,000 บาท
ค่าเช่าสำนักงาน   1,500 บาท
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต   800 บาท
ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์   1,200 บาท
ค่าสื่อโฆษณา   500 บาท
ค่าประกันภัย   1,000 บาท
ค่าอื่นๆ   1,000 บาท
รวมรายรับ 10,000 บาท  
รวมรายจ่าย   13,000 บาท
กำไร/ขาดทุน   -3,000 บาท

ในตารางข้างต้นนี้ รายรับที่ได้รับจากงานที่ได้รับสัญญามีมูลค่า 10,000 บาท ส่วนรายจ่ายประกอบด้วยค่าแรงงาน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าเช่าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ ค่าสื่อโฆษณา ค่าประกันภัย และค่าอื่นๆ รวมเป็นจำนวน 13,000 บาท ทำให้ธุรกิจมีขาดทุนอยู่ที่ 3,000 บาท

กรุณาทราบว่าตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างและอาจมีรายการรายรับและรายจ่ายที่แตกต่างกันไป คุณควรปรับแต่งตารางรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและความเป็นจริงของคุณ

วิเคราะห์ ธุรกิจ รับเหมา มือใหม่

ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาสำหรับมือใหม่ โดยใช้รูปแบบตาราง

ปัจจัย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ความเสี่ยง
ความรู้และทักษะ มือใหม่ในอุตสาหกรรมรับเหมา มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้จากผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ ขาดความชำนาญและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรับเหมา
การตลาด มีความยากลำบากในการสร้างฐานลูกค้า สามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ตลาดกว้างขวางและมีความต้องการสูง การแข่งขันรุนแรงในตลาดและการเป็นที่รู้จักของธุรกิจรับเหมา
การจัดการ มีข้อจำกัดในการวางแผนธุรกิจและการจัดการธุรกิจ มีความรอบคอบในการจัดการงานและความรับผิดชอบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ความผิดพลาดในการวางแผนและการจัดการธุรกิจ
การเงินและการดำเนินธุรกิจ อาจมีความยากลำบากในการจัดหาเงินทุนเริ่มต้น การเงินมั่นคงและมีความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ มีโอกาสทำกำไรและเติบโตได้ ความเสี่ยงในการไม่ได้รับการชำระเงินหรือการเงินทุนไม่เพียงพอ
ความเป็นมืออาชีพ ความเสี่ยงในการทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความประณีตในการทำงานและปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า มีโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์และความนับถือในตลาด ความเสี่ยงในการทำงานไม่ตรงกับมาตรฐานหรือความคาดหวังของลูกค้า

ตารางข้างต้นนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และจัดการโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาของคุณได้ โดยนำปัจจัยต่างๆ เช่น ความรู้และทักษะ การตลาด การจัดการ การเงินและการดำเนินธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพเป็นหลักในการวิเคราะห์

คําศัพท์พื้นฐาน รับเหมา มือใหม่ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรับเหมาและธุรกิจสำหรับมือใหม่ที่คุณควรรู้

 1. รับเหมา (Contracting)

  • ความหมาย การตกลงทำงานหรือให้บริการตามสัญญากับลูกค้าโดยค่าตอบแทนที่เห็นได้ชัดและครบถ้วน
  • อังกฤษ Contracting
  • อธิบายเพิ่มเติม การรับเหมาเป็นกระบวนการที่คุณกำหนดราคาและกำหนดขอบเขตงานที่ต้องทำตามสัญญากับลูกค้า และคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญานั้น
 2. สัญญา (Contract)

  • ความหมาย เอกสารที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างฝ่ายกับฝ่ายที่กำลังเข้าร่วมในการทำธุรกิจร่วมกัน
  • อังกฤษ Contract
  • อธิบายเพิ่มเติม สัญญาเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในธุรกิจรับเหมา เพราะมันระบุรายละเอียดของงาน ระยะเวลา ราคา ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรับเหมา
 3. ค่าแรงงาน (Labor cost)

  • ความหมาย ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่แรงงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานรับเหมา
  • อังกฤษ Labor cost
  • อธิบายเพิ่มเติม ค่าแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายในธุรกิจรับเหมา ซึ่งรวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ปฏิบัติงานในโครงการรับเหมา การคำนวณค่าแรงงานจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระดับความยากลำบากของงาน
 4. งานรับเหมา (Contract work)

  • ความหมาย งานที่ได้รับสัญญาให้ทำตามขอบเขตและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
  • อังกฤษ Contract work
  • อธิบายเพิ่มเติม งานรับเหมาคืองานที่ผู้ประกอบการได้รับสัญญาจากลูกค้าให้ทำตามขอบเขตและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับจะเป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้
 5. ธุรกิจรับเหมา (Contracting business)

  • ความหมาย ธุรกิจที่มีการให้บริการในการรับเหมางานตามสัญญา
  • อังกฤษ Contracting business
  • อธิบายเพิ่มเติม ธุรกิจรับเหมาเป็นธุรกิจที่ให้บริการในการรับเหมางานตามสัญญาที่ได้รับ โดยธุรกิจนี้จะมีการทำสัญญากับลูกค้าและปฏิบัติตามขอบเขตงานที่ระบุในสัญญา
 6. ค่าใช้จ่าย (Expenses)

  • ความหมาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานธุรกิจรับเหมา
  • อังกฤษ Expenses
  • อธิบายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายคือรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรับเหมา เช่น ค่าแรงงาน วัสดุ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าสื่อโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 7. โอกาส (Opportunity)

  • ความหมาย สถานการณ์ที่เสนอโอกาสให้กับธุรกิจหรือบุคคลในการเติบโตหรือประสบความสำเร็จ
  • อังกฤษ Opportunity
  • อธิบายเพิ่มเติม โอกาสในธุรกิจรับเหมาอาจเป็นโอกาสในการได้รับโปรเจ็กต์ใหญ่ โอกาสในการขยายตลาด หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะและเพิ่มรายได้
 8. ความเสี่ยง (Risk)

  • ความหมาย สถานการณ์หรือปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสี่ยงต่อธุรกิจ
  • อังกฤษ Risk
  • อธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ธุรกิจรับเหมาอาจพบเจอ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกเช่น สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
 9. ลูกค้า (Customer)

  • ความหมาย บุคคลหรือองค์กรที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจรับเหมา
  • อังกฤษ Customer
  • อธิบายเพิ่มเติม ลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจรับเหมา เป็นผู้ที่มีความสนใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจให้ การดูแลลูกค้าอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในตลาด
 10. ข้อกำหนด (Terms and conditions)

  • ความหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า
  • อังกฤษ Terms and conditions
  • อธิบายเพิ่มเติม ข้อกำหนดในสัญญารับเหมากำหนดรายละเอียดของงาน ระยะเวลา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการรับเหมา

หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาและการเริ่มต้นธุรกิจในสายงานนี้

ธุรกิจ รับเหมา มือใหม่ ต้องจดทะเบียนหรือไม่

ในบางประเทศหรือพื้นที่อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจรับเหมา แต่ในที่ส่วนใหญ่แล้ว การจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นทางการและปฏิบัติตามกฎหมาย

การจดทะเบียนธุรกิจรับเหมาอาจมีข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เช่น การจดทะเบียนธุรกิจทางการค้า การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ การสมัครเป็นภาษีหัก หรือการสร้างบัญชีธุรกิจ ความต้องการนี้อาจแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศหรือพื้นที่

การตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินการถูกต้องและอยู่ในขอบเขตกฎหมาย คุณอาจต้องปรึกษากับนักกฎหมายท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ

บริษัท รับเหมา มือใหม่ เสียภาษีอะไร

เภสัชกรเพียงแค่ข้อมูลภาษีที่เป็นทั่วไปและอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ในที่นี้ฉันจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ส่วนใหญ่ธุรกิจรับเหมาอาจต้องชำระ

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธุรกิจรับเหมาอาจต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งคิดคำนวณจากกำไรที่ได้รับจากงานรับเหมาหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือประเภทภาษีขายหรือบริการอื่นๆ ภาษีนี้อาจมีการเรียกเก็บจากการให้บริการรับเหมาหรือการขายวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมา

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) ในบางกรณี ลูกค้าอาจต้องหักภาษีจากเงินที่จ่ายให้กับธุรกิจรับเหมา และส่งเงินภาษีไปยังหน่วยงานทางราชการ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาจแตกต่างตามกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างเช่น ภาษีเงินเฟ้อ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีท้องถิ่นหรือภาษีส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม >> ข้อตกลงวิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและประสบการณ์การปฏิบัติภาษีที่ถูกต้อง ควรปรึกษากับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ