รับทำบัญชี.COM | บริการลักษณะสัญญาจ้างผู้รับเหมา Contractor

“รับเหมา” หมายถึงการทำงานหรือการให้บริการในลักษณะสัญญาจ้าง ที่ผู้รับเหมา (contractor) รับหน้าที่ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง (client) หรือเจ้าของโครงการ งานรับเหมาอาจครอบคลุมถึงงานก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน, งานระบบไฟฟ้า, งานประปา หรือแม้แต่งานให้บริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ลักษณะของงานรับเหมา

 1. งานก่อสร้าง (Construction Contracting)
  • งานก่อสร้างบ้าน, อาคารพาณิชย์, สำนักงาน, โรงงาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
  • ผู้รับเหมามีหน้าที่จัดหาวัสดุ, แรงงาน และดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้
 2. งานระบบ (Systems Contracting)
  • งานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ผู้รับเหมามีหน้าที่ติดตั้ง, ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบต่างๆ
 3. งานตกแต่งภายใน (Interior Contracting)
  • การออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร เช่น ตกแต่งสำนักงาน, ร้านค้า, บ้านพักอาศัย
  • ผู้รับเหมามีหน้าที่ดำเนินการตามแบบตกแต่งภายในที่กำหนด
 4. งานบริการอื่นๆ (Service Contracting)
  • งานรับเหมาบริการเช่น งานทำความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัย, งานสวน
  • ผู้รับเหมามีหน้าที่ให้บริการตามสัญญาที่กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเหมา

 1. การเสนอราคา (Bidding)
  • ผู้รับเหมาจะทำการเสนอราคาและแผนงานให้กับผู้ว่าจ้าง
  • ผู้ว่าจ้างจะทำการพิจารณาและเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม
 2. การทำสัญญา (Contracting)
  • การทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา โดยกำหนดรายละเอียดของงาน, ขอบเขตงาน, ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
 3. การดำเนินงาน (Execution)
  • ผู้รับเหมาดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
  • การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 4. การส่งมอบงาน (Completion and Handover)
  • เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับเหมาจะทำการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง
  • ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานและรับมอบงานตามข้อตกลง
 5. การบำรุงรักษา (Maintenance)
  • ในบางกรณี ผู้รับเหมาอาจมีหน้าที่ในการบำรุงรักษางานที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

ข้อดีของการใช้บริการรับเหมา

 • การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้รับเหมามีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงาน ทำให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพ
 • การลดความเสี่ยง การใช้บริการผู้รับเหมาช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผู้ว่าจ้างอาจไม่เชี่ยวชาญ
 • การรับประกันคุณภาพ ผู้รับเหมามีการรับประกันงานตามสัญญา ทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจในคุณภาพงานที่ได้รับ

นี่คือรายการ 100 สิ่งที่ผู้รับเหมาสามารถทำได้ โดยครอบคลุมงานก่อสร้าง งานระบบ งานตกแต่งภายใน และงานบริการอื่น ๆ

งานก่อสร้าง (Construction)

 1. ก่อสร้างบ้าน
 2. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์
 3. ก่อสร้างโรงงาน
 4. ก่อสร้างสำนักงาน
 5. ก่อสร้างโรงเรียน
 6. ก่อสร้างโรงพยาบาล
 7. ก่อสร้างถนน
 8. ก่อสร้างสะพาน
 9. ก่อสร้างทางด่วน
 10. ก่อสร้างทางเดิน
 11. ก่อสร้างทางรถไฟ
 12. ก่อสร้างท่าเรือ
 13. ก่อสร้างสนามบิน
 14. ก่อสร้างสนามกีฬา
 15. ก่อสร้างที่จอดรถ
 16. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 17. ก่อสร้างเขื่อน
 18. ก่อสร้างอุโมงค์
 19. ก่อสร้างระบบชลประทาน
 20. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

งานระบบ (Systems)

 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 2. ติดตั้งระบบประปา
 3. ติดตั้งระบบปรับอากาศ
 4. ติดตั้งระบบระบายอากาศ
 5. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
 6. ติดตั้งระบบเตือนภัย
 7. ติดตั้งระบบอินเตอร์คอม
 8. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 9. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
 10. ติดตั้งระบบน้ำร้อน
 11. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 12. ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
 13. ติดตั้งระบบพลังงานลม
 14. ติดตั้งระบบกรองอากาศ
 15. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 16. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
 17. ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
 18. ติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติ
 19. ติดตั้งระบบพลังงานทดแทน
 20. ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ

งานตกแต่งภายใน (Interior)

 1. ตกแต่งภายในบ้าน
 2. ตกแต่งภายในสำนักงาน
 3. ตกแต่งภายในร้านค้า
 4. ตกแต่งภายในโรงแรม
 5. ตกแต่งภายในร้านอาหาร
 6. ตกแต่งภายในคอนโด
 7. ตกแต่งภายในห้องประชุม
 8. ตกแต่งภายในห้องครัว
 9. ตกแต่งภายในห้องน้ำ
 10. ตกแต่งภายในห้องนอน
 11. ตกแต่งภายในห้องรับแขก
 12. ตกแต่งภายในห้องทำงาน
 13. ตกแต่งภายในห้องเด็ก
 14. ตกแต่งภายในห้องออกกำลังกาย
 15. ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์
 16. ตกแต่งภายในร้านกาแฟ
 17. ตกแต่งภายในร้านเสริมสวย
 18. ตกแต่งภายในร้านขายของชำ
 19. ตกแต่งภายในคลินิก
 20. ตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้า

งานบริการอื่น ๆ (Other Services)

 1. ทำความสะอาดบ้าน
 2. ทำความสะอาดสำนักงาน
 3. ทำความสะอาดโรงงาน
 4. ทำความสะอาดโรงเรียน
 5. ทำความสะอาดโรงพยาบาล
 6. ทำความสะอาดสนามกีฬา
 7. ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า
 8. ทำความสะอาดร้านอาหาร
 9. ทำความสะอาดคอนโด
 10. ทำความสะอาดอพาร์ทเมนท์
 11. บำรุงรักษาสวน
 12. ตัดหญ้า
 13. ตัดต้นไม้
 14. ปลูกต้นไม้
 15. ดูแลต้นไม้
 16. จัดสวนหย่อม
 17. จัดสวนแนวตั้ง
 18. จัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น
 19. จัดสวนสไตล์อังกฤษ
 20. จัดสวนสไตล์ทรอปิคอล
 21. จัดสวนสไตล์โมเดิร์น
 22. บริการรักษาความปลอดภัย
 23. บริการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว
 24. บริการรักษาความปลอดภัยอาคาร
 25. บริการรักษาความปลอดภัยงานอีเวนท์
 26. ซ่อมแซมบ้าน
 27. ซ่อมแซมอาคาร
 28. ซ่อมแซมโรงงาน
 29. ซ่อมแซมสำนักงาน
 30. ซ่อมแซมโรงเรียน
 31. ซ่อมแซมโรงพยาบาล
 32. ซ่อมแซมถนน
 33. ซ่อมแซมสะพาน
 34. ซ่อมแซมทางเดิน
 35. ซ่อมแซมท่าเรือ
 36. ซ่อมแซมสนามบิน
 37. ซ่อมแซมสนามกีฬา
 38. ซ่อมแซมที่จอดรถ
 39. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
 40. ซ่อมแซมเขื่อน

รายการนี้ครอบคลุมงานรับเหมาหลายประเภทที่สามารถทำได้

สรุปเกี่ยวกับงานรับเหมา

งานรับเหมา หมายถึงการทำงานหรือการให้บริการภายใต้สัญญาจ้าง ที่ผู้รับเหมา (contractor) รับหน้าที่ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง (client) หรือเจ้าของโครงการ งานรับเหมาสามารถครอบคลุมหลายด้าน ดังนี้:

ประเภทของงานรับเหมา

 1. งานก่อสร้าง (Construction):
  • งานก่อสร้างบ้าน, อาคารพาณิชย์, โรงงาน, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ถนน, สะพาน, ทางด่วน, ทางเดิน, ทางรถไฟ, ท่าเรือ, สนามบิน, สนามกีฬา, ที่จอดรถ, ระบบระบายน้ำ, เขื่อน, อุโมงค์, และระบบชลประทาน
 2. งานระบบ (Systems):
  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเตือนภัย, ระบบอินเตอร์คอม, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบน้ำร้อน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบพลังงานลม, ระบบกรองอากาศ, ระบบโซล่าเซลล์, ระบบไฟส่องสว่าง, ระบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบก๊าซธรรมชาติ, ระบบพลังงานทดแทน, และระบบสัญญาณไฟ
 3. งานตกแต่งภายใน (Interior):
  • งานตกแต่งภายในบ้าน, สำนักงาน, ร้านค้า, โรงแรม, ร้านอาหาร, คอนโด, ห้องประชุม, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องทำงาน, ห้องเด็ก, ห้องออกกำลังกาย, โรงภาพยนตร์, ร้านกาแฟ, ร้านเสริมสวย, ร้านขายของชำ, คลินิก, และห้างสรรพสินค้า
 4. งานบริการอื่น ๆ (Other Services):
  • งานทำความสะอาดบ้าน, สำนักงาน, โรงงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สนามกีฬา, ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, คอนโด, อพาร์ทเมนท์, การบำรุงรักษาสวน, ตัดหญ้า, ตัดต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ดูแลต้นไม้, จัดสวนหย่อม, จัดสวนแนวตั้ง, จัดสวนสไตล์ต่าง ๆ (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, ทรอปิคอล, โมเดิร์น), บริการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว, อาคาร, งานอีเวนท์, และงานซ่อมแซมบ้าน, อาคาร, โรงงาน, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ถนน, สะพาน, ทางเดิน, ท่าเรือ, สนามบิน, สนามกีฬา, ที่จอดรถ, ระบบระบายน้ำ, เขื่อน

ข้อดีของการใช้บริการรับเหมา

 • การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: ผู้รับเหมามีประสบการณ์และความชำนาญ ทำให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพ
 • การลดความเสี่ยง: ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผู้ว่าจ้างอาจไม่เชี่ยวชาญ
 • การรับประกันคุณภาพ: มีการรับประกันงานตามสัญญา ทำให้มั่นใจในคุณภาพงานที่ได้รับ

การใช้บริการรับเหมาเป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง, การติดตั้งระบบ, การตกแต่งภายใน หรือการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )