3 การบันทึกบัญชีดีต่อทุกกิจการช่วยให้คุณวางแผน

กำลังปรับปรุง
[Total: 141 Average: 5]

การทำบัญชีมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าในร้านค่อนข้างมีความหลากหลาย ?

              หากคุณเป็นเจ้าของกิจการประเภทร้านค้าและอื่น ๆ การทำบัญชีมีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าในร้านค่อนข้างมีความหลากหลาย และถ้าคุณไม่มีพนักงานบัญชีก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนักหากคุณเข้าใจระบบบัญชี การรับเข้าการจ่ายออก ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีสองด้าน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.เมื่อไปซื้อของมาให้บันทึกบัญชีไว้ ในการซื้อของเข้าร้านคุณอาจจะซื้อมาทีเยอะ ๆ ซึ่งทางร้านที่คุณไปซื้ออาจมีใบเสร็จแต่ละรายการมาให้ ซึ่งเป็นการง่ายในการบันทึกบัญชี โดยคุณใส่ยอดที่รวม vat แล้วในการบันทึก โดยจัดหมวดหมู่ให้ดีว่าจะเข้าหมวดบัญชีใด เช่น หมวดวัตถุดิน หรือจะเป็นหมวดค่าใช้จ่าย หากเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตเพื่อขายคุณอาจจัดเข้าในหมวดของวัตถุดิบ เพื่อจะได้นำมาคำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้น หลังจากบันทึกบัญชีแล้วให้เก็บใบเสร็จไว้ในแฟ้มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นับว่าเป็นเอกสารสำคัญอย่าทำหาย
2.เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจการให้นำมาบันทึกบัญชี ยิ่งกิจการใหญ่โตเท่าไรหมวดค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ตามลักษณะของกิจการนั้น ๆ แต่ก็ไม่เกินความสามารถมากนัก ซึ่งหมวดค่าใช้จ่ายหลัก ๆ จะเป็น ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งไม่ยากเกินไปนักในการแยกหมวดหมู่ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินให้บันทึกบัญชีด้านจ่ายไว้ทุกครั้ง เมื่อคุณทำเช่นนี้จะทำให้ทราบรายจ่ายของกิจการ ซึ่งเมื่อปิดยอดจะทำให้ทราบผลกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนอีกด้วย
3.เมื่อมีรายรับเข้ามาให้บันทึกบัญชี หลังปิดร้านคุณตรวจนับเงินรายได้ที่เข้ามาในแต่ละวันทุกบาททุกสตางค์ ให้บันทึกบัญชีไว้แล้วนำไปเก็บในเซฟไว้ เมื่อปิดบัญชีรายวันเงินสดในเซฟจะต้องตรงกับที่มีการลงบัญชีทั้งด้านรายรับและรายจ่าย หากไม่ตรงกันจำเป็นต้องตรวจสอบการลงบัญชีอีกครั้ง เพราะบัญชีต้องการความถูกต้อง เพียงคุณทำบัญชีอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจะทำให้ทราบผลการดำเนินการของร้านค้าของคุณได้เป็นอย่างดี การทำบัญชีของร้านค้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะจะช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่าไม่ทำบัญชี และยังรู้ผลการดำเนินงานของร้านในแต่ละช่วงด้วยว่าอยู่ในสภาวะอย่างไร เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวและปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากร้านค้าของคุณเป็นประเภทที่ยุ่งมาก ๆ ชนิดขายดีมากจนไม่มีเวลาบันทึกบัญชีด้วยตนเอง คุณอาจจ้างพนักงานสำหรับทำบัญชีโดยเฉพาะขึ้นมาก็จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับการไม่รู้ ซึ่งนับว่าคุ้มค่ามากกว่า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top