วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด 2 คำตอบ

[Total: 285 Average: 5]

อยากจะจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ต้องทำยังไงครับ

ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้ง
โดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้
1. ข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
2. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ (หากสรรพากรร้องขอ)
3. คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเภทคณะบุคคลหรือ
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (ล.ป.10.2)
5. ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ท่านสามารถขอตัวอย่างข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลที่แอมเวย์ ช็อป ทุกแห่ง โดยท่านจะต้องทำสำเนาข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลไว้เพื่อเป็นเอกสารในการขอเปิดบัญชีคณะบุคคลจากธนาคาร (ตามคำแนะนำการเปิดบัญชีธนาคารที่แนบมานี้)
สำหรับการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร จะยังไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ จนกว่าจะได้รับการร้องขอจากกรมสรรพากร และเมื่อท่านดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพพร้อมแนบเอกสารมายังแผนกทะเบียนของบริษัท ดังนี้
– สำเนาข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของคณะบุคคล
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชื่อธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการและผลทางภาษีจะเป็นดังนี้
1. แจ้งเปลี่ยนแปลงและมีผลในวันที่ 1 ของเดือน การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีคณะบุคคลในวันที่ 15 เดือนถัดไป
2. แจ้งเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนและมีผลในวันที่ 1 เดือนถัดไป
การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีของคณะบุคคลในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปอีกสองเดือน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top