จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการ

เช่ากิจการโรงแรม ในนามกรรมการ หรือ บริษัท

Click to rate this post!
[Total: 648 Average: 5]

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท

มีแพลนจะเช่ากิจการโรงแรมเพื่อดำเนินกิจการ แต่ทางผู้ให้เช่าต้องการให้เช่าในชื่อกรรมการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาและเรื่องภาษีจะต้องแพลนอย่างไร หรือจะเช่าในนามบริษัทเลย รบกวนแนะนำว่าแบบไหนดีกว่ากันในเรื่องของภาษี

ในกรณีที่ต้องการเช่าโรงแรมเพื่อนำมาเป้นสถานที่ประกอบกิจการนะค่ะ แต่ทางเจ้าของสถานที่ต้องการให้เช่าในนามของบุคคลธรรมดานั้นค่ะ ถ้าในกรรีเช่นนั้นนะค่ะ กิจการจะต้องเช่าต่อจากกรรมการค่ะ แต่กรรมการจะมีรายได้จากค่าเช่าด้วยนะค่ะ

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากบริษัทเช่าต่อจากกรรมการ ทางบริษัทจะต้องเสียภาษีน้อยลง หรือเปล่าค่ะ กรณีบริษัทเช่าจากกรรมการบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรรมการด้วยหรือเปล่าค่ะ ขออนุญาตสอบถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ในแง่่ของบริษัทค่ะอีกคำถามหนึ่ง กรณีกรรมการเช่ากิจการโรงแรมจากบุคคลธรรมดาต้องหักภาษีอะไรไหม

ในกรณีที่บริษัท เช่าต่อจากกรรมการ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 เพื่อนยื่นแบบ ภงด.3 นำส่งกรมสรรพากรค่ะ ในกรณีเช่นนี้นะค่ะ1. ในแง่ของกรรมการ กรรมการที่ให้เช่าจะต้องมีรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าค่ะ จะต้องนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นด้วยค่ะ2. ในแง่ของบริษัท ค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถนำมาลดหย่อนจากรายได้ของกิจการได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สวัสดีค่ะ มีแพลนจะเช่ากิจการโรงแรมเพื่อดำเนินกิจการ แต่ทางผู้ให้เช่าต้องการให้เช่าในชื่อกรรมการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาและเรื่องภาษีจะต้องแพลนอย่างไร หรือจะเช่าในนามบริษัทเลย รบกวนแนะนำว่าแบบไหนดีกว่ากันในเรื่องของภาษี ขอบคุณค่ะ


ตอบ: ในกรณีที่ต้องการเช่าโรงแรมเพื่อนำมาเป้นสถานที่ประกอบกิจการนะค่ะ แต่ทางเจ้าของสถานที่ต้องการให้เช่าในนามของบุคคลธรรมดานั้นค่ะ ถ้าในกรรีเช่นนั้นนะค่ะ กิจการจะต้องเช่าต่อจากกรรมการค่ะ แต่กรรมการจะมีรายได้จากค่าเช่าด้วยนะค่ะ
ตอบ: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากบริษัทเช่าต่อจากกรรมการ ทางบริษัทจะต้องเสียภาษีน้อยลง หรือเปล่าค่ะ กรณีบริษัทเช่าจากกรรมการบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรรมการด้วยหรือเปล่าค่ะ ขออนุญาตสอบถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ในแง่่ของบริษัทค่ะอีกคำถามหนึ่ง กรณีกรรมการเช่ากิจการโรงแรมจากบุคคลธรรมดาต้องหักษีอะไรไหม ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ: ในกรณีที่บริษัท เช่าต่อจากกรรมการ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 เพื่อนยื่นแบบ ภงด.3 นำส่งกรมสรรพากรค่ะ ในกรณีเช่นนี้นะค่ะ1. ในแง่ของกรรมการ กรรมการที่ให้เช่าจะต้องมีรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าค่ะ จะต้องนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นด้วยค่ะ2. ในแง่ของบริษัท ค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถนำมาลดหย่อนจากรายได้ของกิจการได้ค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan012

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ บันทึกบัญชี

Click to rate this post! [Total: 648 Average: 5] ในหน้านี้ จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัทจะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเช็ครับล่วงหน้า เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ค …

เช่ากิจการโรงแรม ในนามกรรมการ หรือ บริษัท Read More »

ธุรกิจเครือข่าย คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส !

ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร ธุรกิจเครือข่ายอันดับ 1 ของไทย ธุรกิจเครือข่าย  ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ธุรกิจเครือข่ายในไทย ธุรกิจเครือข่ายอันดับ 1 ของโลก ธุรกิจเครือข่าย ดีไหม
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหา กำไร

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหาต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ บัญชีต้นทุนขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย โปรแกรมคำนวณ ต้นทุน ฟรี การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย
เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี

เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี

Click to rate this post! [Total: 648 Average: 5] เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี                       ไม่น่าเชื่อว่าการบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า ค่าภาษีอากร และบัญชีค่าแรง ก่อนคริสตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ยนได้พัฒนาระบบบัญชีคู่ขึ้นใช้เป็นครั้งแร …

เช่ากิจการโรงแรม ในนามกรรมการ หรือ บริษัท Read More »

ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ รายได้ ความเสี่ยง !

อาชีพที่เกี่ยวกับรถยนต์ ธุรกิจรถยนต์มีอะไรบ้าง อนาคต ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า บริษัท ยาน ยนต์ ในไทย สร้าง ราย ได้จากรถ หา ราย ได้จากรถเก๋ง บริษัท นำเข้าอะไหล่รถยนต์
ศัพท์บัญชี

1000 ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

คำศัพท์บัญชี 800 คำ ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น ศัพท์บัญชี 5 หมวด ศัพท์บัญชีหมวดสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ pdf คําศัพท์บัญชี อังกฤษ คํา ศัพท์บัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเครือข่าย Amway ความเสี่ยง โอกาส !

นักธุรกิจแอมเวย์ รายได้ ธุรกิจแอมเวย์ ข้อเสีย ธุรกิจแอมเวย์ pantip นักธุรกิจแอมเวย์ ระดับต่างๆ เทคนิค การทำ แอ ม เว ย์ ธุรกิจแอมเวย์ดีไหม นักธุรกิจแอมเวย์ คือ แผนธุรกิจ แอ ม เว ย์ Core Plus

ธุรกิจเครือข่าย mlm ความเสี่ยง โอกาส !

ธุรกิจ mlm มีอะไรบ้าง mlm ในไทย multi-level marketing หมายถึง mlm คือ แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจ เครือ ขาย ออนไลน์ ธุรกิจเครือข่าย  ธุรกิจ เครือ ขาย คืออะไร ธุรกิจ MLM

Leave a Comment

Scroll to Top