จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการ

รับทำบัญชี.COM | ค่าเช่ากิจการโรงแรมในนามกรรมการบริษัท?

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท

มีแพลนจะเช่ากิจการโรงแรมเพื่อดำเนินกิจการ แต่ทางผู้ให้เช่าต้องการให้เช่าในชื่อกรรมการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาและเรื่องภาษีจะต้องแพลนอย่างไร หรือจะเช่าในนามบริษัทเลย รบกวนแนะนำว่าแบบไหนดีกว่ากันในเรื่องของภาษี

ในกรณีที่ต้องการเช่าโรงแรมเพื่อนำมาเป้นสถานที่ประกอบกิจการนะค่ะ แต่ทางเจ้าของสถานที่ต้องการให้เช่าในนามของบุคคลธรรมดานั้นค่ะ ถ้าในกรรีเช่นนั้นนะค่ะ กิจการจะต้องเช่าต่อจากกรรมการค่ะ แต่กรรมการจะมีรายได้จากค่าเช่าด้วยนะค่ะ

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากบริษัทเช่าต่อจากกรรมการ ทางบริษัทจะต้องเสียภาษีน้อยลง หรือเปล่าค่ะ กรณีบริษัทเช่าจากกรรมการบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรรมการด้วยหรือเปล่าค่ะ ขออนุญาตสอบถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ในแง่่ของบริษัทค่ะอีกคำถามหนึ่ง กรณีกรรมการเช่ากิจการโรงแรมจากบุคคลธรรมดาต้องหักภาษีอะไรไหม

ในกรณีที่บริษัท เช่าต่อจากกรรมการ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 เพื่อนยื่นแบบ ภงด.3 นำส่งกรมสรรพากรค่ะ ในกรณีเช่นนี้นะค่ะ1. ในแง่ของกรรมการ กรรมการที่ให้เช่าจะต้องมีรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าค่ะ จะต้องนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นด้วยค่ะ2. ในแง่ของบริษัท ค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถนำมาลดหย่อนจากรายได้ของกิจการได้

สวัสดีค่ะ มีแพลนจะเช่ากิจการโรงแรมเพื่อดำเนินกิจการ แต่ทางผู้ให้เช่าต้องการให้เช่าในชื่อกรรมการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาและเรื่องภาษีจะต้องแพลนอย่างไร หรือจะเช่าในนามบริษัทเลย รบกวนแนะนำว่าแบบไหนดีกว่ากันในเรื่องของภาษี ขอบคุณค่ะ


ตอบ: ในกรณีที่ต้องการเช่าโรงแรมเพื่อนำมาเป้นสถานที่ประกอบกิจการนะค่ะ แต่ทางเจ้าของสถานที่ต้องการให้เช่าในนามของบุคคลธรรมดานั้นค่ะ ถ้าในกรรีเช่นนั้นนะค่ะ กิจการจะต้องเช่าต่อจากกรรมการค่ะ แต่กรรมการจะมีรายได้จากค่าเช่าด้วยนะค่ะ
ตอบ: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ หากบริษัทเช่าต่อจากกรรมการ ทางบริษัทจะต้องเสียภาษีน้อยลง หรือเปล่าค่ะ กรณีบริษัทเช่าจากกรรมการบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรรมการด้วยหรือเปล่าค่ะ ขออนุญาตสอบถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ในแง่่ของบริษัทค่ะอีกคำถามหนึ่ง กรณีกรรมการเช่ากิจการโรงแรมจากบุคคลธรรมดาต้องหักษีอะไรไหม ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ: ในกรณีที่บริษัท เช่าต่อจากกรรมการ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 เพื่อนยื่นแบบ ภงด.3 นำส่งกรมสรรพากรค่ะ ในกรณีเช่นนี้นะค่ะ1. ในแง่ของกรรมการ กรรมการที่ให้เช่าจะต้องมีรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าค่ะ จะต้องนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นด้วยค่ะ2. ในแง่ของบริษัท ค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถนำมาลดหย่อนจากรายได้ของกิจการได้ค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan012

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )