รับทำบัญชี

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สำนักงานบัญชีที่เข้าใจคุณมากที่สุด

ร้านค้าออนไลน์ ขายของออนไลน์

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

ทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

มีหน้าร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการเจ้าของคนเดียว หรือ ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee , Lazada , Facebook , Line Official ทุกการขาย ปังปอนทำให้คุณได้ เพราะเรามีโปรแกรมบัญชีให้คุณใช้ ผ่านระบบออนไลน์ ในภาษาที่เข้าใจง่าย

Services

ทำบัญชี

ทำบัญชี

ทำภาษี

ทำภาษี

ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน

วางระบบบัญชี

วางระบบ

ทำประกันสังคม

ทำประกันสังคม

บริษัท ปังปอน จำกัด 

เปิดให้บริการรับทําบัญชีมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ” ที่รับรองโดย กรมสรรพากรใหญ่ (Tex Agent) เพื่อนำเงินภาษีที่จัดเก็บจากลูกค้า นำส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งบริเวณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตึกจัสมิน อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ค่าบริการ

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือนพิจารณาความยากง่ายของกิจการ และความซับซ้อนในการลงบัญชี

ความเรียบร้อยของเอกสารที่จัดส่งให้กับสำนักงานบัญชี ปริมาณเอกสารขั้นต่ำ 0 – 30 ใบเริ่มต้นที่ 4,000 บาท / เดือน

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชี เป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการ

และกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการ ทั้งที่มีรายได้ หรือไม่มีรายได้ต้องส่งงบการเงินอีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรา

สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพกร
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
บริษัทปังปอนจำกัด
บันทึกรายรับรายจ่าย

อย่าลืม 2 วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย ธนาคาร ร้านค้า

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย     รายรับ รายจ่าย หมาย ถึง การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลราคาด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ย …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

5 หมวด ผังบัญชี มาตรฐาน บริษัท ตัวอย่าง

ผังบัญชี ผังบัญชี คือ ผังบัญชี ภาษาอังกฤษ chart of account รายการบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับสินสันทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่กิจการมีอยู่ใ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

อย่าลืม 6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร

หนังสือมอบอํานาจ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจ การมอบอำนาจ คือ การให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง และการแต่งตั้งตัวแทนนั้นจะแต่งตั้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

5 บิลเงินสด ตัวอย่าง ฟอร์ม ถูกต้อง EXCEL

บิลเงินสด วิธีเขียน บิล เงินสด ที่ ถูก ต้อง สรรพากร รายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ผู้รับเงิน ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน ผู้รับเงิ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ           ใบเสนอราคา คือ (Quotation) เอกสารที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตั …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

2 ตัวอย่าง ใบ PO PR คือ ย่อจาก ใบขอซื้อ

PO ใบ PO คือ PO คือ (purchase order) ใบสั่งซื้อ เป็น ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ ใบ po แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

โปรแกรมบัญชี

5 โปรแกรมบัญชี มีอะไรบ้าง ที่นิยม สรรพากรรับรอง

โปรแกรมบัญชี คุณสมบัติ โปรแกรมบัญชี ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเล …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

ห้ามพลาด 3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดรายงานการประชุม บริษัท …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ต้นทุนขาย

4 ต้นทุนขาย คือ อะไรบ้าง วิธีคิด

ต้นทุนขาย ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนขาย คือ (Cost of Goods Sold) ต้นทุนของสินค้า ที่กิจการจำหน่ายไปในระหว่างงวดบัญชี ต้นทุนขาย สูตร ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลื …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ห้ามพลาด 5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น อยากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการ แต่ไม่ได้ปิดงบการเงิน สามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้ โดยต้อง …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

อย่าลืม ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

ภงด 1 ภงด 1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร สำ หรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

2 ตัวอย่าง ปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุม

ปิดบัญชีธนาคาร ประชุมปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุม บริษัท…………………&#8 …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ภพ20คือ

ห้ามพลาด ภพ 20 คือ เอกสาร บุคคลธรรมดา กี่วันได้

ภพ 20 ภ.พ.20 สาขา กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี คือ อะไร การจัดหมวดหมู่

หมวดบัญชี หมวดบัญชี คือ หมวดบัญชี คือ เป็นการกำหนดเชิงโครงสร้าง โดยการให้ชื่อและเลขของบัญชีที่ตรงกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งาน เช่น หมวด 1 …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ต้นทุนการผลิต

2 ต้นทุนการผลิต คือ มีอะไรบ้าง ประกอบ สูตร

ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต คือ ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป เป็นต้นทุนที่่เกิดขึ้นในธุรกิ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

แสตมป์อากร

ห้ามพลาด 5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา

อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ คือ อากรแสตมป์ คือ เป็น “ภาษี“ ตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

อาชีพ

5 ความหมายของวิชาชีพ เป็นวิชาชีพมีอะไร

ความหมายของวิชาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ธุรกิจ หมายถึง อาชีพ หรือการประกอบการท …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

สัญญากิจการร่วมค้า

อย่าลืม 2 ธุรกิจ กิจการร่วมค้า ตกลง สัญญาร่วมทุน

สัญญาร่วมทุน สัญญากิจการร่วมค้า ตัวอย่าง สัญญา กิจการร่วมค้า สัญญาการเข้าร่วมค้าเข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ………… …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ห้างหุ้นส่วน

ระวัง 5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจัดว่าเป็นรูปแบบองค์กรทางธุรกิจที่นิยมจัดตั้งที่มากสุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสามารถจัดตั้งได้ง่ายขั้นตอนการจ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ภาษี

2 ภาษี คือ อะไร มีกี่ประเภท เพื่ออะไร

ภาษี   ทำไมต้องจัดเก็บภาษี รัฐบาลนั้นมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยให้บริการสาธารณะ เช่น สร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆ เนื่องจากส …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

Scroll to Top