รับทำบัญชี

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สำนักงานบัญชีที่เข้าใจคุณมากที่สุด

ร้านค้าออนไลน์ ขายของออนไลน์

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

ทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

มีหน้าร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการเจ้าของคนเดียว หรือ ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee , Lazada , Facebook , Line Official ทุกการขาย ปังปอนทำให้คุณได้ เพราะเรามีโปรแกรมบัญชีให้คุณใช้ ผ่านระบบออนไลน์ ในภาษาที่เข้าใจง่าย

Services

ทำบัญชี

ทำบัญชี

ทำภาษี

ทำภาษี

ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน

วางระบบบัญชี

วางระบบ

ทำประกันสังคม

ทำประกันสังคม

บริษัท ปังปอน จำกัด 

เปิดให้บริการรับทําบัญชีมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ” ที่รับรองโดย กรมสรรพากรใหญ่ (Tex Agent) เพื่อนำเงินภาษีที่จัดเก็บจากลูกค้า นำส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งบริเวณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตึกจัสมิน อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ค่าบริการ

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือนพิจารณาความยากง่ายของกิจการ และความซับซ้อนในการลงบัญชี

ความเรียบร้อยของเอกสารที่จัดส่งให้กับสำนักงานบัญชี ปริมาณเอกสารขั้นต่ำ 0 – 30 ใบเริ่มต้นที่ 4,000 บาท / เดือน

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชี เป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการ

และกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการ ทั้งที่มีรายได้ หรือไม่มีรายได้ต้องส่งงบการเงินอีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรา

สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพกร
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
บริษัทปังปอนจำกัด
บันทึกรายรับรายจ่าย

10 วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย ธนาคาร ร้านค้า | รับทำบัญชี.COM

วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย รายรับ คือ เงินหรือรายได้ที่เข้ามาจากการทำธุรกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากการทำธุรกิจด้วย การลงบัญชีรายรับรายจ่ายต้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

5 หมวด ผังบัญชี มาตรฐาน บริษัท ตัวอย่าง

ผังบัญชี ผังบัญชีประกอบไปด้วย ดังนี้ ชื่อบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วยเลข สินทรัพย์ 1 หนี้สิน 2 ส่วนของเจ้าของ (ทุน) 3 รายได้ 4 ค่าใช้จ่าย 5 ตัวเลขถัดไปห …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร

หนังสือมอบอํานาจ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจ การมอบอำนาจ คือ การให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง และการแต่งตั้งตัวแทนนั้นจะแต่งตั้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

5 บิลเงินสด ตัวอย่าง ฟอร์ม ถูกต้อง EXCEL

บิลเงินสด วิธีเขียน บิล เงินสด ที่ ถูก ต้อง สรรพากร รายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ผู้รับเงิน ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน ผู้รับเงิ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

2 ตัวอย่าง ใบ PO PR คือ ย่อจาก ใบขอซื้อ

PO po ย่อมาจาก Purchase Order  pr ย่อมาจาก Purchase Requisition ความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ PO แสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ PO ข้อดี ประโ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาประกอบไปด้วย ดังนี้ ภาพโลโก้บริษัท รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเห …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุม บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………………………………. ประชุมครั้งที่ 1 / 25xx เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25xx เวลา 9.00 …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

โปรแกรมบัญชี

5 โปรแกรมบัญชี มีอะไรบ้าง ที่นิยม สรรพากรรับรอง

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโย …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

แสตมป์อากร

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา

อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ ร้านที่ไม่ได้ขาย B2S (บีทูเอส) Office mate (ออฟฟิศเมท) เอกสาร สัญญา ที่ต้องติดอากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์คำว่า “ตราสา …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด หลักฐานการโอนหุ้น บริษัท ในการโอนหุ้นบริษัท ผู้ถือหุ้น รายเก่าและรายใหม่ ควร ทำหนังส …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ต้นทุนขาย

4 ต้นทุนขาย คือ อะไรบ้าง วิธีคิด

ต้นทุนขาย ต้นทุนขาย หมวด ไหน ต้นทุนขาย อยู่หมวดไหน ต้นทุนขาย อยู่หมวด5 รายจ่าย   บัญชี ต้นทุนขาย Dr. ต้นทุนสินค้า     Cr. เจ้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ภพ20คือ

ภพ 20 คือ เอกสาร บุคคลธรรมดา กี่วันได้

ภพ 20 ❤️ตัวอย่าง ภ.พ. 20 ❤️ภ.พ. 20 สูญหาย ภ.พ. 20 สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

ภงด 1 ภงด 1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร สำ หรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

2 ตัวอย่าง ปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุม

ปิดบัญชีธนาคาร 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

สัญญากิจการร่วมค้า

2 ธุรกิจ กิจการร่วมค้า ตกลง สัญญาร่วมทุน

สัญญาร่วมทุน ดาวน์โหลด ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า วิธีเขียน สัญญากิจการร่วมค้า สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 1 สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 2
อาชีพ

5 ความหมายของวิชาชีพ เป็นวิชาชีพมีอะไร

ความหมายของวิชาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ธุรกิจ หมายถึง อาชีพ หรือการประกอบการท …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี คือ อะไร การจัดหมวดหมู่

หมวดบัญชี การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดบัญชี 5 หมวด หมายเลข 1 = สินทรัพย์ หมายเลข 2 = หนี้สิน หมายเลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ห้างหุ้นส่วน

5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจัดว่าเป็นรูปแบบองค์กรทางธุรกิจที่นิยมจัดตั้งที่มากสุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสามารถจัดตั้งได้ง่ายขั้นตอนการจ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ต้นทุนการผลิต

2 ต้นทุนการผลิต คือ มีอะไรบ้าง ประกอบ สูตร

ต้นทุนการผลิต องค์ประกอบต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิ …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

ภาษี

2 ภาษี คือ อะไร มีกี่ประเภท เพื่ออะไร

ภาษี ทำไมต้องจัดเก็บภาษี รัฐบาลนั้นมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยให้บริการสาธารณะ เช่น สร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆ เนื่องจากสิน …

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี 345 แจ้งวัฒนะ เมืองทอง ติวานนท์ แคราย งามวงศ์วาน งบการเงิน Read More »

Scroll to Top