1 กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
[Total: 3758 Average: 5]

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คือ ?

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คือ ( Gain and loss from disposal of assets ) การขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพื่อดำเนิกกิจการโดยที่มีการหักค่าเสื่อมราคาสะสมถึงวันที่กิจการ จำหน่ายสินทรัพย์นั้นๆ ออกไป

บันทึกบัญชี กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ?

1.เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์ เครื่องจักรมาใช้งานในกิจการ ราคา 120,000 บาท

2.หักค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง จำนวน 10,000 บาท3.เมื่อกิจการต้องการจำหน่าย เครื่องจักร และจำหน่ายได้ในราคา 30,000 บาท (ค่าเสื่อราคาสะสมเครื่องจักร ณ วันที่ขาย 50,000 บาท)4.เมื่อกิจการต้องการจำหน่าย เครื่องจักร และจำหน่ายได้ในราคา 75,000 บาท (ค่าเสื่อราคาสะสมเครื่องจักร ณ วันที่ขาย 50,000 บาท)

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top