รับทำบัญชี.COM | เบื้องหลังจัดบูธแสดงสินค้าเกี่ยวกับภาษี?

ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า

การจัดบูธแสดงสินค้า รับจัดแสดงสินค้าแบบครบวงจร

การจัดบูธแสดงสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับธุรกิจในการโปรโมทและโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้กับลูกค้าเป้าหมาย ในบทความนี้เราจะพูดถึงบริการที่บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์และผลิตสื่อออนไลน์มีให้บริการเมื่อเราต้องการจัดบูธแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์ในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่าง ๆ ของเรา

คำว่า “รับจัดงานแสดงสินค้า” และ “รับจัดธูแสดงสินค้า” อาจเป็นคำที่ไม่เข้าใจง่ายเนื่องจากอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางกรณี แต่มีความแตกต่างที่สำคัญตามที่มีการใช้งานในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. รับจัดงานแสดงสินค้า (Trade Show Organizer) บริษัทหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการงานแสดงสินค้า ซึ่งอาจเป็นงานแสดงสินค้าทางการเงินหรืองานแสดงสินค้าทางอุตสาหกรรม งานแสดงสินค้ามักจัดขึ้นเพื่อให้บริษัทหรือธุรกิจสามารถแสดงสินค้าหรือบริการของตนเองให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย รับจัดงานแสดงสินค้าจะเรียกชิ้นงานที่นี้ว่า “งานแสดงสินค้า” และพยายามให้บริการในด้านองค์กรงาน, การสร้างบูธ, การตลาดและโฆษณา, และการจัดการกับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้งานแสดงสินค้าเป็นที่ประสบความสำเร็จ.
 2. รับจัดธูแสดงสินค้า (Exhibition Booth Designer/Builder) บริษัทหรือบุคคลที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างบูธหรือพื้นที่แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า งานนี้เน้นการออกแบบและสร้างพื้นที่ที่แสดงสินค้าของบริษัทหรือธุรกิจ บริษัทที่รับจัดธูแสดงสินค้าจะเน้นการสร้างบูธที่มีความน่าสนใจและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า พวกเขาจะทำงานร่วมกับรับจัดงานแสดงสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าบูธหรือพื้นที่แสดงสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสื่อสารเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย.

ดังนั้น รับจัดงานแสดงสินค้ามุ่งเน้นการจัดงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าในทุกๆ ด้าน ในขณะที่รับจัดธูแสดงสินค้าเน้นการออกแบบและสร้างบูธหรือพื้นที่แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าเพื่อให้สินค้าหรือบริการของลูกค้านั้นๆ สามารถนำเสนอให้กับผู้เยี่ยมชมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ.

 1. ผลิตสื่อโฆษณาแบบเฉพาะกิจ การจัดบูธแสดงสินค้าไม่เพียงแค่การแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ยังเน้นการสร้างประสบการณ์และรูปแบบการสื่อสารที่มีเอกลักษณ์ บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสื่อโฆษณาที่น่าจดจำและน่าติดตามในบูธของคุณ นี้เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนใจและความจดจำในระหว่างงานแสดงสินค้า
 2. รับจัดแสดงสินค้า บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์ไม่เพียงแค่ช่วยในการผลิตสื่อโฆษณา แต่ยังสามารถรับจัดการแสดงสินค้าให้คุณอย่างประณีตและเป็นระบบ นอกจากการออกแบบบูธและการจัดวางสินค้าอย่างเหมาะสม พวกเขายังช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าและการบริหารงานแสดงสินค้าทั้งหมด
 3. การรับออกบูธ เมื่องานแสดงสินค้าเสร็จสิ้น บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์จะช่วยในการรับออกบูธและการขนส่งคืนสินค้าอย่างปลอดภัย นี้ช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
 4. ผลิตใบปลิวและสื่อสิ่งพิมพ์ ในการแสดงสินค้าและงานแสดงสินค้า การสร้างสื่อพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ใบปลิวและโบรชัวร์ บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยในการออกแบบและพิมพ์ใบปลิวที่มีความมุ่งมั่นและมีคุณภาพสูง
 5. การติดตั้งป้ายและสื่อโฆษณา ไม่ว่าคุณจะต้องการป้ายไฟหน้าบูธหรือป้าย LED ตัวอักษรที่สว่างไปด้วยสีสันสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือน บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยในการออกแบบและติดตั้งสื่อโฆษณาให้คุณ
 6. การจัดงานแฟร์และอีเวนท์ การจัดงานแฟร์และอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการโปรโมทและขายผลิตภัณฑ์ของคุณ บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยในการจัดการอีเวนท์และงานแฟร์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

การจัดบูธแสดงสินค้าไม่เพียงแค่เรื่องของการแสดงสินค้าเอง แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์และผลิตสื่อออนไลน์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดบูธแสดงสินค้าของคุณจะประสบความสำเร็จและมีผลสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในทุกงานแสดงสินค้าที่คุณเข้าร่วม

 1. การจัดอาหาร การมีอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและสะดวกสบาย บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยในการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานแสดงสินค้าของคุณเพื่อให้มีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจต่อผู้มาเยือน
 2. การสร้างป้ายโฆษณา การสร้างป้ายโฆษณาที่มีความน่าสนใจและโดดเด่นเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยออกแบบและผลิตป้ายโฆษณาที่เหมาะสมกับบูธของคุณ
 3. การสร้างสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่น่าสนใจเช่นวิดีโอประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

สรุป การจัดบูธแสดงสินค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและหลากหลาย มันไม่เพียงแค่เรื่องของการแสดงสินค้าเอง แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและรักภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณ การใช้บริการของบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์และผลิตสื่อออนไลน์จะช่วยให้คุณสร้างบูธแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและมีผลสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในงานแสดงสินค้าของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า

นี่คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจรับจัดบูธแสดงสินค้า ในหน่วยบาท

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการจัดบูธแสดงสินค้า XXXXX
รายรับจากค่าบูธและพื้นที่จัดงาน XXXXX
รายรับจากบริการออกแบบและตกแต่งบูธ XXXXX
รายรับจากบริการสื่อและเทคนิคต่าง ๆ XXXXX
รายรับจากค่าบริการพิเศษ (เช่น การตั้งโรงแสดง) XXXXX
รายรับอื่น ๆ XXXXX
รวมรายรับ XXXXX
รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
เช่าสถานที่ XXXXX
ค่าจ้างพนักงาน XXXXX
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบูธ XXXXX
ค่าโฆษณาและการตลาด XXXXX
ค่าบริการออกแบบและการตกแต่งบูธ XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและบูธ XXXXX
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ XXXXX
รวมรายจ่าย XXXXX

ในตารางนี้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในรายรับและรายจ่ายของธุรกิจรับจัดบูธแสดงสินค้าตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ อาจมีรายการอื่น ๆ ที่เป็นรายรับหรือรายจ่ายที่ไม่ได้แสดงในตารางด้านบน โดยรายรับรวมและรายจ่ายรวมจะช่วยให้คุณสามารถประเมินกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น และทำให้คุณสามารถวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า

การจัดบูธแสดงสินค้าเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ดังนั้น มีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในธุรกิจนี้ เรามาดูอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดบูธแสดงสินค้าบ้าง

 1. ออกแบบบูธ (Booth Designer) นักออกแบบบูธมีหน้าที่ออกแบบและวางแผนลักษณะของบูธแสดงสินค้า เพื่อให้บูธนั้นมีความสวยงามและมีความน่าสนใจตามเป้าหมายของลูกค้า
 2. ผู้จัดการบูธ (Booth Manager) คนดูแลและจัดการกับงานบูธแสดงสินค้า รวมถึงการจัดแสดงสินค้าและการสื่อสารกับลูกค้าที่มาเยือนบูธ
 3. ผู้รับจ้างที่ปรึกษาการจัดบูธ (Booth Consultant) คนที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดบูธเพื่อให้บูธมีประสิทธิภาพในการแสดงสินค้า
 4. ผู้รับจัดแสดงสินค้า (Exhibition Coordinator) คนที่รับผิดชอบในการจัดแสดงสินค้าในบูธ รวมถึงการจัดวางสินค้าและสื่อโฆษณาในบูธ
 5. ผู้จัดการอีเวนท์ (Event Manager) คนที่รับผิดชอบในการจัดงานแสดงสินค้าหรืองานแฟร์ทั้งหมด รวมถึงการจัดการงบประมาณและการประสานงานระหว่างทีมงาน
 6. ผู้บริหารโฆษณา (Advertising Manager) คนที่มีหน้าที่วางแผนและดูแลงานโฆษณาในบูธแสดงสินค้า เช่น การสร้างสื่อโฆษณาและป้ายโฆษณา
 7. ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ (Online Media Manager) คนที่จัดการสื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแคมเปญโฆษณาออนไลน์
 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Specialist) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลระบบไฟฟ้า ป้าย LED และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบูธ
 9. ผู้ดูแลสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media Coordinator) คนที่รับผิดชอบในการออกแบบและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เช่นใบปลิวและโบรชัวร์

อาชีพเหล่านี้เป็นตัวอย่างของบางส่วนในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดบูธแสดงสินค้า ซึ่งในแต่ละบูธแสดงสินค้าอาจจะมีทีมงานที่ประสานงานร่วมกันเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจตามเป้าหมายของลูกค้า การทำงานในธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้านี้มีโอกาสทางอาชีพและมีความนิยมในวงการการตลาดและอีเวนท์ในปัจจุบัน

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจทราบเรื่องสำคัญที่สามารถเป็นข้อได้เปรียบ (Strengths) และข้ออ่อนเปรียบ (Weaknesses) ภายในองค์กร รวมถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า

Strengths (ข้อได้เปรียบ)

 1. ความเชี่ยวชาญ บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการบูธแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและน่าสนใจ
 2. สมรรถนะในการสร้างสื่อโฆษณา บริษัทมีความสามารถในการผลิตสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์ที่สร้างความประทับใจและเติมเต็มคุณค่าของบูธแสดงสินค้า
 3. ระบบการบริหารงบประมาณ มีการจัดการงบประมาณอย่างมืออาชีพเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดบูธแสดงสินค้า

Weaknesses (ข้ออ่อนเปรียบ)

 1. ขาดประสบการณ์ในบางธุรกิจ บางครั้งบริษัทอาจขาดประสบการณ์ในการจัดบูธสำหรับธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าที่ไม่คุ้นเคย
 2. ขาดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่กว้างขวาง การส่งเสริมและเสนอบริการในภูมิภาคที่กว้างขวางอาจเป็นความท้าทาย

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายฐานลูกค้า การตระเตรียมให้บริการสำหรับฐานลูกค้าที่หลากหลายและกว้างขวางเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
 2. การเข้าสู่ตลาดใหม่ การเปิดตัวบริการบูธแสดงสินค้าในภูมิภาคหรือประเทศใหม่เพิ่มโอกาสในการขยายสาขาธุรกิจ

Threats (อุปสรรค)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันรุนแรงในวงการจัดบูธแสดงสินค้าที่อาจส่งผลให้มีการปรับราคาลงเพื่อดึงดูดลูกค้า
 2. สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้ามีความไม่มั่นคงในการรับงาน

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อได้เปรียบเพื่อรับมือกับข้ออ่อนเปรียบ และนำโอกาสมาใช้ให้เติมเต็มความสำเร็จของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ SWOT ควรมีการปรับปรุงและปรับใช้ตามสถานการณ์และเป้าหมายของธุรกิจอยู่เสมอ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า ที่ควรรู้

นี่คือ 7 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้าพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทยและอังกฤษ

 1. บูธ (Booth)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) โครงสร้างหรือพื้นที่ที่ใช้ในงานแสดงสินค้าเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A structure or space used in an exhibition to display products or services
 2. แสดงสินค้า (Exhibition)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) งานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) An event organized to display products or services of a business
 3. บริษัทผลิตสื่อโฆษณา (Advertising Agency)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสื่อโฆษณา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A company specialized in creating advertising materials
 4. ป้ายโฆษณา (Signage)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การนำเสนอข้อมูลหรือโฆษณาผ่านทางป้ายหรือสัญลักษณ์
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The display of information or advertisements through signs or symbols
 5. การจัดแสดงสินค้า (Visual Merchandising)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการจัดแสดงสินค้าในร้านค้าหรือบูธเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of arranging and displaying merchandise in a store or booth to attract the attention of customers
 6. อีเวนท์ (Event)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) งานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือสังคม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A social or business occasion that is organized for a specific purpose
 7. การติดตั้ง (Installation)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการติดตั้งสิ่งของหรือโครงสร้างในบูธแสดงสินค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of setting up objects or structures in a booth or exhibition space

คำศัพท์เหล่านี้เป็นสำคัญในการเข้าใจและการทำงานในธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า โดยการรู้จักและเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อสารและทำงานในสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจแสดงสินค้าได้ดีขึ้นด้วย

ธุรกิจ รับจัดบูธแสดงสินค้า ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรับจัดบูธแสดงสินค้าในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ และอาจต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของขั้นตอนและเอกสารที่อาจจำเป็นได้แก่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับหมายเลขนิติบุคคล (เลขประจำตัวนิติบุคคล) และสำเนาใบจดทะเบียนนั้นอาจจะต้องแสดงในงานแสดงสินค้าเพื่อการรับรองความถูกต้องของธุรกิจของคุณ
 2. การสอบธุรกิจ คุณอาจต้องรับอนุญาตหรือสอบประเมินการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดแสดงสินค้าในกลุ่มสินค้าหรือสถานที่ที่คุณสนใจ
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดบูธแสดงสินค้าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้มาเยี่ยมชม จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
 4. การขออนุญาตในการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ถ้าคุณจัดแสดงสินค้าที่มีการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าในงาน คุณอาจต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
 5. การสร้างป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ถ้าคุณสร้างป้ายโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในบูธแสดงสินค้า คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 6. การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าคุณให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในบูธ คุณอาจต้องรับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
 7. การจัดการกับภาษี การจัดบูธแสดงสินค้าอาจมีผลต่อภาษี คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือบัญชีเพื่อตรวจสอบกับกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามระเบียบและกฎหมายในแต่ละประเทศ คุณควรสอบถามหรือปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในการจัดบูธแสดงสินค้าเพื่อตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณในประเทศไทย

บริษัท จัดบูธแสดงสินค้า เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจรับจัดบูธแสดงสินค้าในประเทศไทยอาจต้องเสียหรือเกี่ยวข้องกับภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของภาษีและกำหนดที่เป็นไปได้รวมถึง

 1. ภาษีราคามูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้จากการจัดบูธแสดงสินค้า คุณอาจต้องเสียภาษีราคามูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรายงานรายได้และส่งค่าภาษีไปยังกรมสรรพากร
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณมีรายได้จากการจัดบูธแสดงสินค้าในนามของบุคคลธรรมดา คุณจะต้องรายงานรายได้ดังกล่าวและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีเงินได้
 3. ภาษีอากรสรรพสามิต (Specific Business Tax – SBT) การจัดบูธแสดงสินค้าอาจถือว่าเป็นกิจกรรมธุรกิจสามิต และอาจต้องเสียภาษีอากรสรรพสามิต (SBT) ตามกฎหมายภาษีอากรสรรพสามิต ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องเสีย SBT ตามอัตราร้อยละตามกฎหมาย
 4. ภาษีอากรหุ้นส่วน (Stock Dividend Tax) ถ้าคุณได้รับหุ้นส่วนหรือเงินปันผลหุ้นส่วนจากบริษัทตามโครงสร้างการจัดการบูธ คุณอาจต้องเสียภาษีอากรหุ้นส่วน (Stock Dividend Tax) ตามกฎหมายภาษี
 5. ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล การจัดบูธแสดงสินค้าอาจสร้างรายได้ในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลตามกรณี
 6. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมการจัดบูธแสดงสินค้า เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภาษีอากรสถานที่ เป็นต้น อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นประจำเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือกรมสรรพากร์เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประจำเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและข้อกำหนดที่เป็นไปได้ในราชการในประเทศไทย

การหัก ณ ที่จ่าย ในการจ้างจัดบูธแสดงสินค้า โดยยอดรวมทั้งหมดเป็น 200,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 100,000 บาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น 3% คำนวณได้ดังนี้

 1. งวดที่ 1 (100,000 บาท)
  • จำนวนเงินที่จ่าย 100,000 บาท
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3% ของ 100,000 บาท) 3,000 บาท
  • จำนวนเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับ 100,000 – 3,000 = 97,000 บาท
 2. งวดที่ 2 (100,000 บาท)
  • จำนวนเงินที่จ่าย 100,000 บาท
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3% ของ 100,000 บาท) 3,000 บาท
  • จำนวนเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับ 100,000 – 3,000 = 97,000 บาท

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเงินจากการจ้างจัดบูธแสดงสินค้าในแต่ละงวดจะได้รับเงินทั้งหมด 97,000 บาทโดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3,000 บาทในแต่ละงวด

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )