ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

รับทำบัญชี.COM | ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทด้วยหรือไม่?

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่หากในดวงตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในตรานั้นต้อง ชัดเจนตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงนิติฐานะของ นิติบุคคลประกอบด้วยนะคะ

ดวงตราหรือโลโก้บริษัทบางครั้งมักจะประกอบด้วยชื่อห้างหุ้นส่วนของบริษัท เรียกว่า “ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท” (Company Name) หรือ “Trade Name” ซึ่งมักแสดงอยู่ในส่วนของดวงตราเวลาบริษัทนี้ใช้โลโก้ของตนเป็นตรายางหรือตราประทับบนผลิตภัณฑ์ หรือในเอกสารทางธุรกิจเพื่อสร้างความรู้สึกและการจดจำให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

โดยทั่วไปแล้ว, ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทจะแสดงในรูปแบบของตัวอักษรหรือคำสั้น ๆ โดยที่เน้นการตลาดและการระบายชื่อตราสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งช่วยในการสร้างแบรนด์และระบุตราสินค้าหรือบริการนั้นให้รู้จักกันง่ายขึ้น

ตัวอย่างของชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ประกอบด้วยชื่อ

  1. “Apple Inc.” – บริษัทแอปเปิ้ลที่ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  2. “Nike, Inc.” – บริษัทไนกี้ที่ผลิตรองเท้าและเครื่องแต่งกายกีฬา
  3. “Coca-Cola Company” – บริษัทโค้กาโคล่าที่ผลิตเครื่องดื่มโค้กาโคล่า

ในบางกรณี, ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทอาจมีตราสินค้าหรือโลโก้ที่ไม่ต้องการการอ่านชื่อให้รู้จัก แต่ยังคงแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทในดวงตรานั้น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการที่บริษัทนั้น ๆ ให้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดระบุและฉันยินดีที่จะช่วยเสมอ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )