ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

3 ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 171 Average: 5]

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่หากในดวงตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในตรานั้นต้อง ชัดเจนตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงนิติฐานะของ นิติบุคคลประกอบด้วยนะคะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top