บันทึกบัญชี รับของแถมของตัวอย่าง?

Click to rate this post! [Total: 264 Average: 5] ซื้อสิ …

บันทึกบัญชี รับของแถมของตัวอย่าง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 264 Average: 5]

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร

สินค้าที่ซื้อมาก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของกิจการ  ส่วนสินค้าที่ได้รับมาเป็นของแถม ก็บันทึกตามมูลค่าในใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกบัญชีของรับของแถม (samples) หรือตัวอย่างมักถือเป็นรายการบัญชีเฉพาะที่มีวิธีการบันทึกแตกต่างจากการบันทึกรายการธุรกรรมทั่วไป การบันทึกบัญชีรับของแถมของตัวอย่างมักใช้เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการมอบของแถมให้กับลูกค้า เพื่อทำให้เห็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรับของแถมของตัวอย่าง

  1. บัญชี “รับของแถมของตัวอย่าง” (Samples Received) นี่คือบัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลการรับของแถมจากซัพพลายเออร์ โดยจะบันทึกจำนวนและลักษณะของของแถมที่ได้รับ

  2. บัญชี “รายได้จากของแถมของตัวอย่าง” (Income from Samples) บัญชีนี้ใช้บันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการหลังจากลูกค้าได้รับของแถมและตัดสินใจซื้อ

  3. บัญชี “ค่าใช้จ่ายสำหรับของแถมของตัวอย่าง” (Cost of Samples) บัญชีนี้ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและส่งของแถมให้กับลูกค้า เช่น ค่าขนส่ง, ค่าแพ็คกิ้ง, หรือค่าพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแถม

  4. บัญชี “สต็อกของแถมของตัวอย่าง” (Samples Inventory) บัญชีนี้ใช้บันทึกจำนวนของแถมที่ยังคงอยู่ในสต็อกหรือคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงสินค้าที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรับของแถมของตัวอย่าง

วันที่ 01/11/2023 บัญชี “รับของแถมของตัวอย่าง” (Samples Received) เดบิต 10,000 บาท บัญชี “สต็อกของแถมของตัวอย่าง” (Samples Inventory) เครดิต 10,000 บาท

การบันทึกนี้แสดงถึงการรับของแถมมูลค่า 10,000 บาท และการนำของแถมนี้เข้าสู่สต็อกหรือคลังสินค้าของบริษัท เมื่อลูกค้ารับของแถมและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจริงแล้ว บัญชี “รายได้จากของแถมของตัวอย่าง” (Income from Samples) จะถูกบันทึกเพื่อบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้น

 

การรับของแถม (samples) เป็นกระบวนการที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์ (supplier) และลูกค้า (customer) โดยซัพพลายเออร์จะมอบของแถมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริง ของแถมอาจเป็นสินค้าจริงหรือตัวอย่างขนาดเล็กของสินค้า กระบวนการรับของแถมมักจะเป็นดังนี้

  1. สร้างข้อตกลง ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับของแถมที่จะมอบให้ลูกค้า รวมถึงปริมาณและลักษณะของของแถม

  2. การจัดส่งของแถม ซัพพลายเออร์จะจัดส่งของแถมตามข้อตกลง โดยมักจะมีการระบุระยะเวลาและวิธีการจัดส่งของแถม

  3. การทดลองใช้ ลูกค้าจะรับของแถมและทดลองใช้เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจซื้อ

  4. การติดต่อกลับ หลังจากลูกค้าทดลองใช้ของแถมแล้ว ซัพพลายเออร์อาจติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม

  5. การตัดสินใจซื้อ หลังจากที่ลูกค้าทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพแล้ว ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการจริงหรือไม่

  6. การเริ่มซื้อ หากลูกค้าตัดสินใจซื้อ จะมีขั้นตอนการทำธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น การออกสั่งซื้อและการชำระเงิน

ของแถมมักถูกใช้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจและสร้างโอกาสให้ลูกค้าลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม การรับของแถมควรทำเป็นระบบและมีข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าในการรับของแถมของตัวอย่างนี้

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมู่บ้านจัดสรร ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการทำ บ้านจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร การ ทํา บ้านจัดสรร ขนาดเล็ก แผนธุรกิจ สร้างบ้านขาย กฎหมาย การทําบ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย บน ที่ดิน ตัว เอง เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย ต้องรู้ อะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

Leave a Comment

Scroll to Top