รับทำบัญชี.COM | ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 264 Average: 5]

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร

สินค้าที่ซื้อมาก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของกิจการ  ส่วนสินค้าที่ได้รับมาเป็นของแถม ก็บันทึกตามมูลค่าในใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกบัญชีของรับของแถม (samples) หรือตัวอย่างมักถือเป็นรายการบัญชีเฉพาะที่มีวิธีการบันทึกแตกต่างจากการบันทึกรายการธุรกรรมทั่วไป การบันทึกบัญชีรับของแถมของตัวอย่างมักใช้เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการมอบของแถมให้กับลูกค้า เพื่อทำให้เห็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรับของแถมของตัวอย่าง

  1. บัญชี “รับของแถมของตัวอย่าง” (Samples Received) นี่คือบัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลการรับของแถมจากซัพพลายเออร์ โดยจะบันทึกจำนวนและลักษณะของของแถมที่ได้รับ

  2. บัญชี “รายได้จากของแถมของตัวอย่าง” (Income from Samples) บัญชีนี้ใช้บันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการหลังจากลูกค้าได้รับของแถมและตัดสินใจซื้อ

  3. บัญชี “ค่าใช้จ่ายสำหรับของแถมของตัวอย่าง” (Cost of Samples) บัญชีนี้ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและส่งของแถมให้กับลูกค้า เช่น ค่าขนส่ง, ค่าแพ็คกิ้ง, หรือค่าพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแถม

  4. บัญชี “สต็อกของแถมของตัวอย่าง” (Samples Inventory) บัญชีนี้ใช้บันทึกจำนวนของแถมที่ยังคงอยู่ในสต็อกหรือคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงสินค้าที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรับของแถมของตัวอย่าง

วันที่ 01/11/2023 บัญชี “รับของแถมของตัวอย่าง” (Samples Received) เดบิต 10,000 บาท บัญชี “สต็อกของแถมของตัวอย่าง” (Samples Inventory) เครดิต 10,000 บาท

การบันทึกนี้แสดงถึงการรับของแถมมูลค่า 10,000 บาท และการนำของแถมนี้เข้าสู่สต็อกหรือคลังสินค้าของบริษัท เมื่อลูกค้ารับของแถมและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจริงแล้ว บัญชี “รายได้จากของแถมของตัวอย่าง” (Income from Samples) จะถูกบันทึกเพื่อบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้น

 

การรับของแถม (samples) เป็นกระบวนการที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์ (supplier) และลูกค้า (customer) โดยซัพพลายเออร์จะมอบของแถมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริง ของแถมอาจเป็นสินค้าจริงหรือตัวอย่างขนาดเล็กของสินค้า กระบวนการรับของแถมมักจะเป็นดังนี้

  1. สร้างข้อตกลง ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับของแถมที่จะมอบให้ลูกค้า รวมถึงปริมาณและลักษณะของของแถม

  2. การจัดส่งของแถม ซัพพลายเออร์จะจัดส่งของแถมตามข้อตกลง โดยมักจะมีการระบุระยะเวลาและวิธีการจัดส่งของแถม

  3. การทดลองใช้ ลูกค้าจะรับของแถมและทดลองใช้เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจซื้อ

  4. การติดต่อกลับ หลังจากลูกค้าทดลองใช้ของแถมแล้ว ซัพพลายเออร์อาจติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม

  5. การตัดสินใจซื้อ หลังจากที่ลูกค้าทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพแล้ว ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการจริงหรือไม่

  6. การเริ่มซื้อ หากลูกค้าตัดสินใจซื้อ จะมีขั้นตอนการทำธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น การออกสั่งซื้อและการชำระเงิน

ของแถมมักถูกใช้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจและสร้างโอกาสให้ลูกค้าลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม การรับของแถมควรทำเป็นระบบและมีข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าในการรับของแถมของตัวอย่างนี้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )