รับทำบัญชี.COM | การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้น?

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

ริบหุ้น

คำว่า “ริบหุ้น” อาจเป็นคำที่ผิดพลาดหรือไม่คุ้นเคยในสถาบันการเงินหรือตลาดทุน อาจเป็นคำผิดหรือการเขียนผิดสะกดของคำว่า “หรือบุก” (Rip-off) ที่มักใช้ในสถาบันการเงินและการลงทุนเพื่อหมายถึงการหลอกลวงหรือการแหกค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การริบหุ้นอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงและอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น

  1. โปรแม่น้ำเงินดี (Ponzi Scheme) ระบบลงทุนโกงที่ผู้ดำเนินการรับเงินจากผู้ลงทุนใหม่เพื่อจ่ายกำไรแก่ผู้ลงทุนเก่า โดยไม่มีกำไรจากกิจกรรมลงทุนที่แท้จริง เป็นการหลอกลวงแบบสร้างหนี้

  2. หลอกลวงในการลงทุน (Investment Scam) การโฆษณาโครงการลงทุนที่มีราคาเสนอที่น่าสนใจและกำไรสูงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน แต่จริง ๆ แล้วเป็นโครงการที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอยู่จริง โดยผู้ลงทุนจะสูญเสียเงิน

  3. การลวงหรือข้อมูลเท็จ (Misrepresentation or False Information) การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการลงทุนหรือหลอกลวงให้ผู้ลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสกำไรสูง ๆ โดยไม่เปิดเผยความเสี่ยงหรือข้อจำกัดที่จริง

การลงทุนควรทำโดยระมัดระวังและรอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของโครงการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน หากมีความสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีข้อขัดแย้ง ควรปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือตัวแทนการลงทุนมืออาชีพเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนดำเนินการ. การลงทุนอย่างรอบคอบสามารถช่วยป้องกันการร้องเรียนหรือสูญเสียทางการเงินในอนาคตได้

ถ้าผู้จองไม่นำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนด บริษัทจะต้องทำการริบหุ้น

ในกรณีที่บริษัทเปิดให้จองหุ้น บริษัทส่งหนังสือไปยังผู้จองหุ้น ให้ส่งเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนดที่เรียกเก็บ ถ้าผู้จองไม่นำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนด บริษัทจะต้องทำการริบหุ้นแล้วปฏิบัติตามวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1).ริบหุ้นผู้จองซื้อหุ้นที่ผิดนัดได้ชำระแล้วทั้งจำนวน
2).ออกใบหุ้นให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นมาแล้วเต็มมูลค่า
3).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผิดนัดด้วยจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน
4).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผืดนัดด้วยจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นแล้ว หักด้วยผลขาดทุนและค่าใช้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการนำหุ้นที่ริบออกจำหน่ายอีก

หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )