สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้

รูปแบบ ของ งบกระแส เงินสด มีกี่รูปแบบ?

Click to rate this post! [Total: 68 Average: 5] สำหรับร …

รูปแบบ ของ งบกระแส เงินสด มีกี่รูปแบบ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้

             สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี วันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้ทราบถึงรูปแบบของงบกระแสเงินสดค่ะ สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้ 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีทางตรง จะแสดงกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะหน้าที่หลักที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน ซึ่งเราสามารถที่จะทราบได้จากการบันทึกรายการบัญชีของหน่วยงานหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยที่ในงบจะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินด้วยผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
2. วิธีทางอ้อม จะแสดงด้วยการตั้งยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติปรับด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายการค้างรับ ค้างจ่ายของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในอดีตหรือในอนาคตจะได้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน ส่วนรายการรับ-จ่ายเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน แสดงเช่นเดียวกับวิธีทางตรง
วิธีการจัดทํางบกระแสเงินสด
1. วิธีทางตรง จัดทําโดย วิธีการคํานวณ วิธีการใช้บัญชีแยกประเภท
2. วิธีทางอ้อม จัดทําโดย วิธีการคํานวณ วิธีการใช้กระดาษทําการ การจัดทํางบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานโดยวิธีทางตรงจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงิน สามารถที่จะมองเห็นถึงเงินสดรับ-จ่ายระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีได้ชัดเจน สำหรับวิธีทางตรงนี้จะเป็นวิธีที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ และจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับจากการจัดทํางบกระแสเงินสดทางอ้อม พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

 
สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

แม่ค้าร้านค้า ขายของออนไลน์ รายรับจ่าย รู้ก่อนโดนย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี นราธิวาส ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

ไม่ แสดง ความเห็น หน้า รายงานผู้สอบ?

รายงานผู้สอบบัญชี แบบ ไม่แสดงความเห็น ปี 2564 ตัวอย่างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็น  ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข บริษัท รายงานผู้สอบบัญชี แบบ ไม่แสดงความเห็น ปี 2560 รายงานผู้สอบบัญชี 4 แบบ รายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ปี 2563 ตัวอย่างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี แบบมีเงื่อนไข

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top