รับทำบัญชี.COM | สูตรทางบัญชีคำนวณหากำไรสะสมปลายปีสูตรหากำไรสะสมปลายปี?

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี

กำไรสะสมปลายปี  =  กำไรสะสมต้นปี  +  กำไรสุทธิ  –  เงินปันผลจ่าย

กำไรสะสมปลายปี (Year-End Retained Earnings) คือ ส่วนของกำไรที่บริษัทสะสมไว้จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการตลอดปีที่ผ่านมา หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง โดยกำไรสะสมนี้มักถูกนำมาใช้ในการลงทุนในธุรกิจหรือแจกเป็นเงินปันผล (Dividends) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมปลายปีเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจ และส่วนนี้จะถูกนำมาแสดงในงบการเงินปีถัดไป

การคำนวณกำไรสะสมปลายปีมีหลักการง่าย ๆ คือ

 1. เริ่มต้นด้วยกำไรสะสมปลายปีก่อนหน้า (ถ้ามี) หรือเริ่มต้นด้วยศุลกากรของบริษัท (ถ้าเป็นปีแรก)
 2. เพิ่มกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการตลอดปี
 3. หักค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีการแจกเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้หักจำนวนนี้ออกจากกำไรสะสมปลายปี
 5. นำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับกำไรสะสมปลายปีก่อนหน้า (ถ้ามี) เพื่อให้ได้กำไรสะสมปลายปีปัจจุบัน

ตัวอย่าง

 • สมมุติว่าบริษัท XYZ มีกำไรสะสมปลายปีก่อนหน้ามีมูลค่า 1,000,000 บาท
 • ในปีนี้บริษัท XYZ ได้รับกำไรสุทธิที่มูลค่า 500,000 บาทจากกิจการของตน
 • บริษัท XYZ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ทั้งสิ้น 200,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายและภาษีอากรอื่น ๆ ในปีนี้รวมกันเป็น 100,000 บาท

การคำนวณกำไรสะสมปลายปี

 1. 1,000,000 (กำไรสะสมปลายปีก่อนหน้า)
  • 500,000 (กำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการในปีนี้)
  • 100,000 (ค่าใช้จ่ายและภาษีอากร)
  • 200,000 (เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้)
 2. = 1,200,000 (กำไรสะสมปลายปีปัจจุบัน)

ดังนั้น กำไรสะสมปลายปีปัจจุบันของบริษัท XYZ คือ 1,200,000 บาท

Click to rate this post!
[Total: 44 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )