ปป

0% การบันทึกบัญชี กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทิ้งเงินมัดจำ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 802 Average: 5]

การบันทึกบัญชี กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทิ้งเงินมัดจำ ตัวอย่าง

ลูกค้าต่างประเทศทิ้งเงินมัดจำ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ตอบ: +++ ในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศทิ้งเงินมัดจำนะค่ะ ต้องบันทึกเป็นรายได้ของกิจการนำมารวมเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยค่ะ จะใช้ชื่อบัญชีว่า รายได้อื่น ก็ไม่ขัดข้องค่ะ สำหรับในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 ค่ะ เพราะเงินมัดจำที่รับมานั้นเกิดจากการขายสินค้าโดยการส่งออก ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 เรื่อง การส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ค่ะ +++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top