เงินให้กู้ยืมกรรมการ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Director loan

เงินให้กู้ยืมกรรมการ
[Total: 2310 Average: 5]

เงินให้กู้ยืมกรรมการ

เงินยืมกรรมการ คือ ?

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

เงินยืมกรรมการ อยู่หมวดไหน ?

เงินยืมกรรมการ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เงินยืมกรรมการ อยู่ในงบอะไร ?

เงินยืมกรรมการ อยู่ในงบดุล

เงินยืมกรรมการ บันทึกบัญชี ?

Dr เงินยืมกรรมการ
Cr เงินสด/ธนาคาร

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร ?

ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคาร อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้2.เมื่อกรรมนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท (ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด)

เงินให้กู้ยืมกรรมการ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top