รับทำบัญชี.COM | เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในกรณีคลอดบุตร?

Click to rate this post!
[Total: 276 Average: 5]

จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงิน

                การทำประกันสังคม ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตพนักงานประจำ หรือ พนักงานเงินเดือน ในทุก ๆ กรณีด้วยกัน และสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตรนั้น ถือได้ว่ามีเงื่อนไขเพียงไม่กี่ประการ ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิในกรณีนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ เพื่อทำความเข้าใจและสามารถรับสิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ในกรณีคลอดบุตร มีดังนี้

ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบ ส่งผลต่อการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้ง สำหรับผู้ประกันตน จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบถึง 7 เดือนเดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร  ซึ่งจะสามารถนับถอยหลังจากเดือนที่คลอด ไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน

โดยที่ไม่รวมเดือนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนรายหนึ่ง ใช้สิทธิเพื่อเบิกค่าคลอดบุตรครั้งแรกไปเมื่อปี 2548 ซึ่งหลังจากนั้นผู้ประกันตนก็ได้ออกจากงานประจำที่ทำอยู่ และได้กลับมาเข้าทำงานใหม่อีกครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ปี 2551 โดยตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา 5 เดือน และได้คลอดบุตรเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2552  สามารถนับย้อนไป 15 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 ซึ่งผู้ประกันตนรายนี้ จะมีเงินสมทบเพียงแค่ 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ได้นั่นเอง สิทธิการได้รับค่าคลอดบุตรพร้อมเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร

และสำหรับผู้ประกันตนที่คลอดบุตรหลังวันที่ 1 มกราคม ปี 2554 เป็นต้นไป จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมได้ 13000 บาท ซึ่งจำนวนเงินจำนวนนี้ เป็นจำนวนเงินค่าคลอดบุตรต่อ 1 ครั้งเท่านั้น และมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เพื่อที่จะคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นระยะเวลา 90 วันด้วย สิทธิในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ และสำหรับในกรณีที่ผู้เป็นสามี พร้อมทั้งภรรยาได้เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ได้ไม่เกิน 4 ครั้งเท่านั้น โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรในครั้งต่อไปได้อีกเป็นอันขาดค่ะ

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )