เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

กำลังปรับปรุง
[Total: 104 Average: 5]

จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงิน ?

                การทำประกันสังคม ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตพนักงานประจำ หรือ พนักงานเงินเดือน ในทุก ๆ กรณีด้วยกัน และสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตรนั้น ถือได้ว่ามีเงื่อนไขเพียงไม่กี่ประการ ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิในกรณีนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ เพื่อทำความเข้าใจและสามารถรับสิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ในกรณีคลอดบุตร มีดังนี้

ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบ ส่งผลต่อการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้ง สำหรับผู้ประกันตน จะสามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบถึง 7 เดือนเดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร  ซึ่งจะสามารถนับถอยหลังจากเดือนที่คลอด ไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน

โดยที่ไม่รวมเดือนที่ผู้ประกันตนจะคลอดบุตร ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนรายหนึ่ง ใช้สิทธิเพื่อเบิกค่าคลอดบุตรครั้งแรกไปเมื่อปี 2548 ซึ่งหลังจากนั้นผู้ประกันตนก็ได้ออกจากงานประจำที่ทำอยู่ และได้กลับมาเข้าทำงานใหม่อีกครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ปี 2551 โดยตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา 5 เดือน และได้คลอดบุตรเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2552  สามารถนับย้อนไป 15 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 ซึ่งผู้ประกันตนรายนี้ จะมีเงินสมทบเพียงแค่ 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ได้นั่นเอง สิทธิการได้รับค่าคลอดบุตรพร้อมเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร

และสำหรับผู้ประกันตนที่คลอดบุตรหลังวันที่ 1 มกราคม ปี 2554 เป็นต้นไป จะสามารถเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมได้ 13000 บาท ซึ่งจำนวนเงินจำนวนนี้ เป็นจำนวนเงินค่าคลอดบุตรต่อ 1 ครั้งเท่านั้น และมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เพื่อที่จะคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นระยะเวลา 90 วันด้วย สิทธิในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ และสำหรับในกรณีที่ผู้เป็นสามี พร้อมทั้งภรรยาได้เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ได้ไม่เกิน 4 ครั้งเท่านั้น โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรแล้วนั้น จะไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรในครั้งต่อไปได้อีกเป็นอันขาดค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top