รับทำบัญชี.COM | เบเกอรี่โฮมเมดต้องทำไงลงทุนเท่าไร?

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

เบเกอรี่โฮมเมด

เปิดธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดเป็นอะไรที่น่าสนใจและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มาก เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนทำธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ธุรกิจของคุณอาจเป็นเบเกอรี่โฮมเมดทั่วไปหรือเน้นไปที่สินค้าเบเกอรี่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการสุขภาพดีหรือโรคภัยต่างๆ เราควรมีการวางแผนสำหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และการตลาดและการโฆษณาธุรกิจของคุณ

 2. ทำการศึกษาตลาด ศึกษาตลาดเบเกอรี่โฮมเมดในพื้นที่ของคุณ หาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาด ประเภทผู้บริโภคที่เป้าหมายของคุณ และการตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 3. พัฒนาสูตรสินค้า สร้างสูตรเบเกอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เพิ่มความพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นเค้กที่มีรสชาติหรือวัตถุดิบที่ไม่เจอในสินค้าทั่วไป ทดสอบและปรับปรุงสูตรจนกว่าคุณจะพบสูตรที่ดีที่สุด

 4. จัดหาวัตถุดิบ หาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบที่คุณต้องการใช้ในการผลิตเบเกอรี่โฮมเมด

 5. ทดลองผลิตและปรับปรุง เริ่มต้นทดลองผลิตเบเกอรี่โฮมเมดและทดสอบสูตรที่คุณได้พัฒนาขึ้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้รับการยอมรับจากลูกค้า

 6. สร้างตลาด ใช้ช่องทางตลาดที่เหมาะสมในการโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่นร้านเบเกอรี่ออนไลน์ สร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ เข้าร่วมตลาดสด หรือทำงานร่วมกับร้านอาหารหรือร้านกาแฟท้องถิ่น

 7. บริหารจัดการธุรกิจ รักษาการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ จัดทำระเบียบการทำงาน การเงิน และการบัญชี เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

 8. พัฒนาและเติบโต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด ทำความรู้จักและขยายตลาดของคุณ อาจพิจารณาในการสร้างสาขาหรือการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม

การทำธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม และการตลาดที่ดี เริ่มต้นทำธุรกิจนี้อาจใช้เวลาและความพยายามมาก แต่เมื่อคุณสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง คุณก็สามารถสร้างธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับได้ในวงกว้างได้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางรายรับ-รายจ่ายและบัญชีธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

ตารางรายรับ-รายจ่าย

รายการ รายรับ รายจ่าย
ยอดขายสินค้า 100,000  
บริการจัดส่งสินค้า   5,000
การตลาดและโฆษณา   2,000
ค่าเช่าพื้นที่   8,000
ค่าเงินเดือนพนักงาน   20,000
ค่าวัตถุดิบและส่วนผสม   30,000
ค่าสาธารณูปโภค   2,500
ค่าบัญชีและการเงิน   3,000
ค่าโฆษณาออนไลน์   1,500
อื่นๆ   5,000
รวมรายรับ 100,000  
รวมรายจ่าย   77,000
กำไรสุทธิ   23,000

บัญชีธุรกิจ

 1. บัญชีรายรับ
 • กำไรจากยอดขายสินค้า
 1. บัญชีรายจ่าย
 • ค่าเช่าพื้นที่
 • ค่าเงินเดือนพนักงาน
 • ค่าวัตถุดิบและส่วนผสม
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าบัญชีและการเงิน
 • ค่าโฆษณาออนไลน์
 • ค่าอื่นๆ
 1. บัญชีกำไรสุทธิ
 • กำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ

คำแนะนำ ในการบริหารธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด คุณควรบันทึกและตรวจสอบรายรับและรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะการเงินของธุรกิจและดำเนินการปรับปรุงทางการเงินเพื่อสร้างกำไรสูงสุดได้

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) สำหรับธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

จุดแข็ง (Strengths)

 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่โฮมเมดที่มีคุณภาพสูงและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการผลิตเบเกอรี่
 • ความสามารถในการปรับแต่งสูตรตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับลูกค้าได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ขาดทรัพยากรบุคคลและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในการขยายธุรกิจ
 • ความยากในการต่อรองราคาสินค้าเบเกอรี่กับลูกค้า
 • ความเสี่ยงในการสูญเสียวัตถุดิบหรือสินค้าที่ไม่ขายได้
 • การแข่งขันจากร้านค้าเบเกอรี่อื่นๆ และผู้ผลิตที่ใหญ่กว่า

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมดยังมีอาการเติบโตต่อเนื่อง
 • ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพ
 • การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมในการตลาดและขายสินค้าออนไลน์
 • ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคที่กลับสู่การบริโภคสินค้าโฮมเมด

อุปสรรค (Threats)

 • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจเบเกอรี่อื่นๆ และยี่ห้อชั้นนำ
 • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและความต้องการของตลาดที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมดไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป
 • ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจและปรับแผนธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันและโอกาสในตลาด ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดพร้อมกับคำอธิบายภาษาไทย

 1. เบเกอรี่โฮมเมด (Homemade bakery)

  • อรรถาธิบาย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำโดยตนเองและไม่มาจากธุรกิจใหญ่
 2. ความสดใหม่ (Freshness)

  • อรรถาธิบาย สภาวะของผลิตภัณฑ์ที่ยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดีจากการใช้วัตถุดิบสดใหม่
 3. รสชาติ (Flavor)

  • อรรถาธิบาย คุณสมบัติของรสของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีความหวานหรือรสชาติอื่นๆ
 4. คุณภาพ (Quality)

  • อรรถาธิบาย ความสมบูรณ์และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีความนุ่มนวล อร่อย และได้มาตรฐาน
 5. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • อรรถาธิบาย ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ เป็นต้น
 6. ขนาดพอเพียง (Portion size)

  • อรรถาธิบาย ขนาดหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เบเกอรี่โฮมเมดที่เสนอให้ลูกค้า
 7. ระยะเวลาการเก็บรักษา (Shelf life)

  • อรรถาธิบาย ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมดสามารถเก็บรักษาได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
 8. ร้านเบเกอรี่ (Bakery shop)

  • อรรถาธิบาย สถานที่ที่ขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมด
 9. การบริการลูกค้า (Customer service)

  • อรรถาธิบาย กระบวนการให้บริการที่ดีและพึงพอใจต่อลูกค้าในร้านเบเกอรี่
 10. การตลาด (Marketing)

  • อรรถาธิบาย กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมดเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความรู้จัก

ธุรกิจ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เพื่อเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด คุณอาจต้องจดทะเบียนองค์กรหรือธุรกิจตามกฎหมายในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือบางรายการที่อาจต้องจดทะเบียน

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณควรจดทะเบียนธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจเป็นการจดทะเบียนบริษัทหรือการประกอบกิจการเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ (หากมีความจำเป็นตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ)

 2. การจดทะเบียนการค้า อย่างไรก็ตาม อาจมีความจำเป็นที่คุณจะต้องจดทะเบียนการค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนการค้าทางการค้า เช่น การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการทางการค้าหรือการจดทะเบียนการค้าทางออนไลน์

 3. การลงทะเบียนเพื่อชำระภาษี คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระภาษีตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนเพื่อชำระภาษีของธุรกิจ เช่น ภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับภาษีอาจแตกต่างไปตามประเทศและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

 4. การขอใบอนุญาตหรือการรับรอง อาจมีกระบวนการในการขอใบอนุญาตหรือการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการผลิตอาหาร ใบรับรองสุขภาพหรือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

คุณควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่คุณจะดำเนินธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินกระบวนการจดทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด เสียภาษีอย่างไร

ในธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด คุณอาจมีความจำเป็นต้องชำระภาษีต่างๆ ตามกฎหมายในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นบางประเภทของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

 1. ภาษีอากร ภาษีอากรอาจเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ภาษีขายส่ง หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะเก็บเมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด คุณอาจต้องชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. อื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หากคุณมีสถานที่ใช้สำหรับธุรกิจ) หรือค่าธรรมเนียมสถานที่ (หากคุณเช่าพื้นที่ใช้สำหรับธุรกิจ)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ต้องชำระในธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือที่ปรึกษาภาษีท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่ใช้ในสถานที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )