กำลังปรับปรุง

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

Click to rate this post!
[Total: 199 Average: 5]

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

          การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการจัดตั้งบริษัท ทำให้ปัจจุบันสามารถจัดตั้งบริษัทได้แบบไม่ยุ่งยาก  แม้ว่าจะมีผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นเพียง 3 คน และหากเอกสารครบถ้วนก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ภายใน 1 วัน  ถือว่ารวดเร็วทันใจดีจริงๆ  ถือว่าเป็นผลดีในแง่ของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดตั้ง เพราะใช้เวลาน้อยลงและยังทำให้การจัดตั้งบริษัทมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายกว่าเดิม แต่การจัดตั้งบริษัทที่ง่ายขึ้นก็อาจส่งผลในทางลบหากผู้ถือหุ้นเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาหรือเตรียมตัวรับมือว่ามีหน้าที่ใดบ้างที่จะต้องรับผิดชอบหลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว เหตุผลของการจ้างนักบัญชี บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และจะต้องมีการจัดทำบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจการโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือผู้มีอำนาจของบริษัท แต่หากไม่สามารถจัดทำบัญชีเองได้ ก็ต้องจัดหาผู้ทำบัญชีมาแทนตัวให้ได้ โดยอาจจะต้องจ้างนักบัญชีอิสระ หรือจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดทำเพื่อทำการบันทึก เก็บข้อมูลและจัดเตรียมงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจะต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทุกสิ้นปี แต่หากผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตามมาอาจทำให้เกิดผลเสียหายโดยไม่รู้ตัว หรือเกิดการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำให้เกิดปัญหาจนต้องหยุดการดำเนินงานในนามบริษัทที่ร่วมกันจัดตั้งและไม่มีการกระทำการใดๆ อีก ควรแจ้งปิดบริษัทและทำการชำระบัญชีหลังจากเลิกกิจการ สำหรับปัญหาจากการหยุดการดำเนินงานของบริษัท ที่ผู้ประกอบการหลายรายไม่ทราบว่าจะต้องทำการจดทะเบียนเลิกบริษัทและต้องชำระบัญชี ณ วันที่เลิกกิจการให้เรียบร้อย คิดแต่เพียงว่าหากไม่อยากดำเนินงานต่อ ก็แค่หยุดหรือปิดบริษัทไปเลย เท่ากับว่าไม่มีการแจ้งปิดบริษัท ,ไม่ชำระบัญชี ,ไม่มีการยื่นงบการเงิน และไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ณ วันที่ เลิกกิจการ หากไม่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท และไม่มีการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร จะยังคงถือว่ากิจการยังคงดำเนินไปอย่างปกติ เพราะเป็นหน่วยงานที่บริษัทหรือกิจการจะต้องนำส่งงบการเงินจากพนักงานบัญชี โทษของการไม่ชำระบัญชีบริษัทหลังเลิกกิจการ เมื่อกิจการไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในสถานประกอบกิจการ นั่นคือกรรมการผู้จัดการที่ก่อตั้งบริษัทไม่ยอมดำเนินการชำระบัญชี หรือภาษีให้เรียบร้อย แต่กลับปล่อยบริษัททิ้งโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ  ก็จะเท่ากับว่าไม่มีการยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรพากร อาจส่งผลทำให้ได้รับโทษปรับตามมา  ซึ่งมีอัตราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ามิได้นำส่งงบการเงินมาแล้วนานกี่เดือน และอาจมีโทษถึงขั้นติดคุกก็ได้หากเพิกเฉย!  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีให้เรียบร้อย  เพื่อนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะจะทำให้ทราบว่า กิจการดังกล่าวได้หยุดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ วันเลิกกิจการให้เรียบร้อยต่อกรมสรรพากรเช่นกัน และหากคุณทำเพิกเฉยนานเกินกว่า 6 เดือน จากจดหมายแจ้งเตือนที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจจะเปลี่ยนเป็นหมายเรียกจากสถานีตำรวจ และเปลี่ยนเป็นหมายจับ และไหนจะค่าปรับที่อาจตามมาอีกมากมาย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top