โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

โทษ ของการ ไม่ ชำระบัญชี หลังจาก กิจการ หยุด ดำเนินงาน?

Click to rate this post! [Total: 159 Average: 5] โทษของ …

โทษ ของการ ไม่ ชำระบัญชี หลังจาก กิจการ หยุด ดำเนินงาน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 159 Average: 5]

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

          การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการจัดตั้งบริษัท ทำให้ปัจจุบันสามารถจัดตั้งบริษัทได้แบบไม่ยุ่งยาก  แม้ว่าจะมีผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นเพียง 3 คน และหากเอกสารครบถ้วนก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ภายใน 1 วัน  ถือว่ารวดเร็วทันใจดีจริงๆ  ถือว่าเป็นผลดีในแง่ของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดตั้ง เพราะใช้เวลาน้อยลงและยังทำให้การจัดตั้งบริษัทมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายกว่าเดิม แต่การจัดตั้งบริษัทที่ง่ายขึ้นก็อาจส่งผลในทางลบหากผู้ถือหุ้นเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาหรือเตรียมตัวรับมือว่ามีหน้าที่ใดบ้างที่จะต้องรับผิดชอบหลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว เหตุผลของการจ้างนักบัญชี บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และจะต้องมีการจัดทำบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจการโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือผู้มีอำนาจของบริษัท แต่หากไม่สามารถจัดทำบัญชีเองได้ ก็ต้องจัดหาผู้ทำบัญชีมาแทนตัวให้ได้ โดยอาจจะต้องจ้างนักบัญชีอิสระ หรือจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดทำเพื่อทำการบันทึก เก็บข้อมูลและจัดเตรียมงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจะต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทุกสิ้นปี แต่หากผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตามมาอาจทำให้เกิดผลเสียหายโดยไม่รู้ตัว หรือเกิดการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำให้เกิดปัญหาจนต้องหยุดการดำเนินงานในนามบริษัทที่ร่วมกันจัดตั้งและไม่มีการกระทำการใดๆ อีก ควรแจ้งปิดบริษัทและทำการชำระบัญชีหลังจากเลิกกิจการ สำหรับปัญหาจากการหยุดการดำเนินงานของบริษัท ที่ผู้ประกอบการหลายรายไม่ทราบว่าจะต้องทำการจดทะเบียนเลิกบริษัทและต้องชำระบัญชี ณ วันที่เลิกกิจการให้เรียบร้อย คิดแต่เพียงว่าหากไม่อยากดำเนินงานต่อ ก็แค่หยุดหรือปิดบริษัทไปเลย เท่ากับว่าไม่มีการแจ้งปิดบริษัท ,ไม่ชำระบัญชี ,ไม่มีการยื่นงบการเงิน และไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ณ วันที่ เลิกกิจการ หากไม่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท และไม่มีการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร จะยังคงถือว่ากิจการยังคงดำเนินไปอย่างปกติ เพราะเป็นหน่วยงานที่บริษัทหรือกิจการจะต้องนำส่งงบการเงินจากพนักงานบัญชี โทษของการไม่ชำระบัญชีบริษัทหลังเลิกกิจการ เมื่อกิจการไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในสถานประกอบกิจการ นั่นคือกรรมการผู้จัดการที่ก่อตั้งบริษัทไม่ยอมดำเนินการชำระบัญชี หรือภาษีให้เรียบร้อย แต่กลับปล่อยบริษัททิ้งโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ  ก็จะเท่ากับว่าไม่มีการยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรพากร อาจส่งผลทำให้ได้รับโทษปรับตามมา  ซึ่งมีอัตราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ามิได้นำส่งงบการเงินมาแล้วนานกี่เดือน และอาจมีโทษถึงขั้นติดคุกก็ได้หากเพิกเฉย!  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีให้เรียบร้อย  เพื่อนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะจะทำให้ทราบว่า กิจการดังกล่าวได้หยุดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ วันเลิกกิจการให้เรียบร้อยต่อกรมสรรพากรเช่นกัน และหากคุณทำเพิกเฉยนานเกินกว่า 6 เดือน จากจดหมายแจ้งเตือนที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจจะเปลี่ยนเป็นหมายเรียกจากสถานีตำรวจ และเปลี่ยนเป็นหมายจับ และไหนจะค่าปรับที่อาจตามมาอีกมากมาย
 

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์ ง่ายไม่ซ้ำใคร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักในการจัดงานแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า หัวใจของการจัดแสดงสินค้า นโยบายการจัดแสดงสินค้าระยะสั้น ใช้เวลาในการจัดแสดงสินค้าประมาณกี่วัน เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า หน้าที่ของผู้จัดแสดงสินค้าในยุคแรก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2•DBD• สำนักงานบัญชี ลพบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท

วิธีการเลือก บริษัทรับทำบัญชี ออนไลน์?

ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ลืม แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ออนไลน์ แจ้งเพิ่มบริษัท ผู้ทําบัญชี
กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแสดงได้กี่วิธีอะไรบ้าง กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน cash flow operation : cfo มีกี่วิธี กระแสเงินสด คํานวณ กระแสเงินสด คืออะไร

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์

กระจายสินค้า ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย รูปแบบการกระจายสินค้า 5 รูปแบบ อยากเป็น ตัวแทน ศูนย์กระจายสินค้า รูปแบบการกระจายสินค้า มีอะไรบ้าง กลยุทธ์การกระจายสินค้า มีอะไรบ้าง การกระจายสินค้า ตัวอย่าง การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ การขนส่งและการกระจายสินค้า การกระจายสินค้า หมายถึง ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์
บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน

บัญชี บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน

บัญชีบุคคลธรรมดา คือ ทํา บัญชี บุคคลธรรมดา  บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร excel ทํา บัญชี ส่งสรรพากร ด้วย ตัว เอง ตัวอย่าง รายรับ รายจ่าย ยื่น สรรพากร เอกสารในการบันทึกบัญชี แยกได้กี่ประเภท วิธี ทํา บัญชีร้านค้า Excel วิธี การ ทํา บัญชี ขายของออนไลน์
กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

เจ้าหนี้ กรรมการ เยอะมาก?

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ เลิกกิจการ เจ้าหนี้ เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทยืมเงินกรรมการ ลูกหนี้กรรมการ ดอกเบี้ย เงินยืมกรรมการ บันทึกบัญชีอย่างไร การบันทึกบัญชี ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ บริษัทยืมเงินกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ ล้าง ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ

Leave a Comment

Scroll to Top