ภาษี

วัดมูลค่า งบการเงิน

การวัดมูลค่า มีอะไรบ้าง การวัดมูลค่า 4 วิธี การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าทางการบัญชี การวัดมูลค่า ตัวอย่าง การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หมายถึง วิธีการวัดมูลค่าสินทรัพย์ มีกี่วิธี การวัดมูลค่าหนี้สิน

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางบัญชี เหตุ …

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ Read More »

BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง

อัตราส่วนทางการเงิน เริ่มวิเคราะห์อย่างไร ทาง BSC จึงมา …

BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอร์วิส อีเซอร์วิส

ภาษีอีเซอร์วิส กลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์ …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอร์วิส อีเซอร์วิส Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง

  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท สินทรัพย์ถาวรจะแ …

สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12649เล …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร

หนังสือมอบอํานาจ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจ …

หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร Read More »

คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี

คำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงิน คำและความหมายที่ใช้ในเ …

คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี Read More »

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย

ประมาณการภาษีเงินได้ ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ …

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย Read More »

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต ระบบสารสนเทศทางการบัญชีใ …

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ Read More »

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรก …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย

นำส่งภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย

ลูกจ้างจัดเก็บและรับเงินของรัฐวิสาหกิจได้ถูกคนร้ายชิงทร …

นำส่งภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย Read More »

การ จำหน่าย หุ้นทุน ทำได้กี่วิธี

การจำหน่ายหุ้น การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น ทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี

บัญชีเพื่ความยั่งยืน การบัญชีสำหรับความยั่งยืนยาวนาน Ac …

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี Read More »

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

หนี้สินโดยประมาณ การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณ Acco …

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี Read More »

บัญชี ตั๋วเงินจ่าย

บันทึกบัญชีตั๋วเงินจ่าย ตั๋วเงินจ่าย คือ ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี เฉลย การบัญชี ตั๋วเงิน บท ที่ 3 การบัญชีตั๋วเงิน แบบฝึกหัดตั๋วเงินรับ พร้อมเฉลย ตั๋วเงินจ่าย คือ สินทรัพย์ ตั๋วเงินจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน

หางานบัญชี

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี

หางานสํานักงานบัญชี หางานสำนักงานบัญชีให้ถูกที่ มีงานดี …

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา Excel ฟรี Word ฟอร์ม บุคคลธรรมดา !

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf

บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM

บอจ 4 คือ   บอจ 4 คือ บอจ. 4 คือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ …

บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »

บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน

บอจ 5 บอจ 5 คือ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กล่าวค …

บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน Read More »

สรรพากรเลื่อน จ่ายภาษี

COVID 19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19

สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด- …

COVID 19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 Read More »

งบดุล

งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM

งบดุล งบดุล คือ งบดุล คือ (Balance sheet) เป็นงบการเงิน …

งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

ภพ 30 ภพ 30 คือ ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

กฎระเบียบบริษัท

กฎระเบียบบริษัท 8 ข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุดหยุด หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การเลิกจ้างค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร สินทรัพย์ …

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร Read More »

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่า …

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง Read More »

จ่ายแมสเซ็นเจอร์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ภาษีหัก …

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก Read More »

Scroll to Top