การตลาด คือ

การตลาด (Marketing)

Click to rate this post!
[Total: 506 Average: 5]

การตลาด

การตลาด คือ (Marketing)

          การตลาดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการแลกเปลี่ยน และต้องการความพึงพอใจสูงสุดในการแลกเปลี่ยน เป็นการแข่งขันในบางครั้งอาจมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหากใครที่บริการหรือมีสินค้าที่ดีที่สุดก็จะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในครั้งนั้น ซึ่งบางครั้งการนิยามคำว่าการตลาดอาจไม่มีทฤษฎีตายตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจและประยุกต์ใช้ตามความรู้สึกของตนเองอาจไม่ต้องตรงตามตำราก็ได้เช่นกัน
          ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมาก ต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด
           การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การใช้วัตถุประสงค์ บางครั้งก็เป็นไปได้ว่าบางเครื่องมือที่ใช้อาจจะบรรลุผลในระยะสั้นๆหรือบรรลุในระยะยาว เช่น ระยะสั้นภายในหนึ่งสัปดาห์จัดกิจกรรมการตลาดมุ่งให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามเป้าที่วางไว้ส่วนระยะกลางหรือระยะยาวคือการติดตามข่าวสารหรือติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและมีทิศทางด้านบวกจนทำให้เกิดการทดลองหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำการตลาดยุคใหม่จะต้องมีการวางแผนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน คือการเพิ่มนิยามเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนเพื่อสื่อให้เห็นว่าการตลาดไม่ได้มีมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุความพึงพอใจกันเพียง2ฝ่ายเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับนิยามของการทำการตลาดยุคใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสังคมสิ่งแวดล้มที่ยั่งยืน รวมถึงผลประกอบการที่สำเร็จ การตลาดที่สำคัญจะเป็นเครื่องมือนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้สูงสุดที่มีวิธีทำการตลาดนั้นไม่ได้ยากซึ่งบางครั้งเป็นการลงทุนที่น้อยหรืออาจไม่ต้องลงทุนโปรโมทเพียงแค่คุณมีสินค้าที่เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การตลาด คือ
บจก

บจก ย่อมาจาก บจ ต่างกันอย่างไร ?

บจก ย่อมาจาก บจ. กับ บจก. ต่างกันอย่างไร บจก คือ บจก ภาษาอังกฤษ บ. จ หรือ บ. จก บ. จก มหาชน คือ บ. จ ย่อมาจาก เจ้าของ หจก เรียกว่า ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา Excel ฟรี Word ฟอร์ม บุคคลธรรมดา !

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี

ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี

Click to rate this post! [Total: 506 Average: 5] ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี           ในการจัดทำงบการเงินของกิจการนั้น ปัญหาที่กิจการพึงระวังคือเรื่องของงบการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อนที่จะออกมาเป็นงบการเงินได้นั้นต้องผ่านกระบวนการทางบัญชี …

การตลาด (Marketing) Read More »

การส่งคืนสินค้า คือ

การส่งคืนสินค้า (Returns)

Click to rate this post! [Total: 506 Average: 5] ในหน้านี้ การตลาดการตลาด คือ (Marketing)สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการส่งคืนสินค้า การส่งคืนสินค้า คือ การส่งคืนสินค้า (Returns) เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณว …

การตลาด (Marketing) Read More »

การตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด

การรับคืนสินค้า (Product return)

ระบบการรับคืนสินค้า ขั้นตอนการรับคืนสินค้า รับคืนสินค้า คือ รับคืนสินค้า บันทึกบัญชี รับคืนสินค้า หมวด รับคืนสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสาร การส่งคืนสินค้า Flowchart การรับ คืนสินค้า
ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง สูตร ตัวอย่าง งบบัญชี !

ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท องค์ประกอบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต คิดยังไง งบต้นทุนการผลิต
วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร คือ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร คืออะไร

Click to rate this post! [Total: 506 Average: 5] ในหน้านี้ การตลาดการตลาด คือ (Marketing)สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร คืออะไร เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของกิจการ ในการทำกำไรอย่างสูงสุด สำ …

การตลาด (Marketing) Read More »

ภาษีซื้อยื่นไว้เกิน

ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร ตัวอย่าง

Click to rate this post! [Total: 506 Average: 5] ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร – รับผิดในตัวภาษีที่ต้องชำระในกรณีภาษีซื้อที่ยื่นเกินนั้นทำให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนภาษีนั้นคลาดเคลื่อน แต่ถ้าเดือนนั้นไม่มีภาษีขาย มีแต่ภาษีซื้อ และผู้ประกอบการได้ยื่นภาษีซื้อไว้เกินไป ก็ไม่มีภาษีที่ต้องชำระ– ร …

การตลาด (Marketing) Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top