การขายสินค้าและบริการ

รับทำบัญชี.COM | ลักษณะการขายสินค้า และบริการการขายมีอะไร?

การขายสินค้าและบริการ

-พยายามขายเป็นเงินสดมากกว่าเชื่อ บางครั้งอาจยอมให้ส่วนลดเพื่อจูงใจ จ่ายสด ขายสดถึงแม้กำไรน้อย แต่ก็เสี่ยงน้อย ได้เร็ว
-ถ้าสามารถเลือกธุรกิจได้ ให้เลือกทำธุรกิจประเภท pre-paid คือการเก็บเงินก่อนการให้บริการ หรือการส่งสินค้าภายหลัง เช่นกรณี ระบบสมาชิกนิตยสาร ระบบมือถือ
-ถ้าต้องการขายเป็นเงินเชื่อ ควรมีการเก็บเงินบางส่วนเป็นมัดจำ หรือหลักประกัน เช่น หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร(LG)
-ให้ระยะเครดิตไม่ยาวจนเกินไปอย่างน้อยระยะเวลาเครดิตให้ลูกหนี้ควรสั้นกว่าที่เราได้รับจากเจ้าหนี้
-จัดระบบการส่งของ วางบิล เก็บเงินจากลูกหนี้ให้รวดเร็ว
-ในกรณีการส่งสินค้าเป็นงวดๆ หรือการให้บริการที่มีระยะเวลายาวให้เก็บเงินตามการส่งสินค้าแต่ละงวด หรือตามมูลค่าบริการที่สำเร็จอย่ารอเก็บงวดเดียวเมื่อเสร็จสมบูรณ์100%
-จัดให้มีระบบการรับเงินได้หลายๆช่องทางเพื่อจะได้ชำระเงินเร็ว เช่น paypoint,bill payment, ธนาณัติ ,โอนทาง A.T.M
-นำเช็คที่ได้รับมาฝากให้ตรงกับวันที่มีสิทธิได้รับเงิน
-เงินสดที่เหลือต้องหาประโยชน์ เช่น ฝากออมทรัพย์ หรือ ประจำ อาจต้องหมั่นดู BANK statement
อย่าให้มีเงินเหลือเป็นตัวดำในบัญชี Current เพราะไม่ได้ดอกเบี้ยควรจัดให้มีการโอนไปบัญชี Saving
-เงินสดที่เหลือพอ บางครั้งอาจเลือกที่จะนำไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนครบกำหนด
-หากจำเป็นต้องการได้รับเงินจากลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเก็บเงินอาจเลือกวิธีการขายลดลูกหนี้เพื่อให้ดได้เงินมาก่อน(FACTORINT)
“แค่นี้คุณก็สามารถจัดการกับการบริหารเงินสดกับลูกหนี้ของกิจการคุณได้ง่ายมาก”
 
การขายสินค้าและบริการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )