2 การทำบัญชีของบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน

บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน
[Total: 98 Average: 5]

อยากทราบว่า บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่คะ

อยากทราบว่า บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่คะ ?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจที่มีประกาศของกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ต้องจัดทำบัญชี หรือไม่ในขณะนี้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชีลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เทปเพลง ซีดี วิดีโอต้องทำบัญชีสินค้าตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป หากไม่ได้ธุรกิจนี้ก็ไม่ต้องจัดทำบัญชี

1. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการ และถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้น
2. ดังนั้นที่ถามว่า บริษัทของคุณขวัญ ขายเมล็ดพันธุ์พืชค่ะไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาซื้อโปรแกรมบัญชีต้องเสียภาษี7%ให้กับผู้ขายด้วยครับ เพราะผู้ขายมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อครับ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top