40(1) การยื่นแบบภาษี อยากรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

การยื่นแบบภาษี
[Total: 102 Average: 5]

การยื่นแบบภาษี

บุคคลธรรมดาจะต้องให้ยื่นแบบอะไร ?

อยากรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่บุคคลธรรมดาจะต้องให้ยื่นแบบ ภงด.อะไร บ้าง

ตอบ : หากมีรายได้จากเงินเดือน หรือ เงินได้ประเภทที่ 1 เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องยื่น ภงด.91

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top