การยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย?

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 บุคคลธรรมดา ยื่นภาษี 2564 ออนไลน์ ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91
Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

การยื่นแบบภาษี

บุคคลธรรมดาจะต้องให้ยื่นแบบอะไร

อยากรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่บุคคลธรรมดาจะต้องให้ยื่นแบบ ภงดอะไร บ้าง

ตอบ หากมีรายได้จากเงินเดือน หรือ เงินได้ประเภทที่ 1 เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องยื่น ภงด91

บุคคลธรรมดาที่ต้องการยื่นเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่ต้องการทำการต่าง ๆ ดังนั้น ควรแนะนำให้ระบุวัตถุประสงค์ของการยื่นเอกสารเพื่อให้ได้คำแนะนำที่แม่นยำขึ้น แต่รายการทั่วไปของเอกสารหรือแบบฟอร์มที่บุคคลธรรมดาอาจต้องใช้ประกอบกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่

 1. การยื่นขอหนังสือรับรองและเอกสารประกอบการสมัครงาน

  • ใบสมัครงาน
  • หนังสือรับรองและใบแสดงผลการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • ใบอ้างอิง
 2. การสมัครบัตรประชาชนหรือการต่ออายุบัตรประชาชน

  • ใบคำขอรับบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายหลักฐาน
  • สำเนาเอกสารที่ยืนยันตัวตน
 3. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษี

  • แบบแจ้งรายได้ (สำหรับการยื่นภาษี)
  • แบบแจ้งเงินเดือน (สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกเครือข่ายประกันสังคม)
 4. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา

  • ใบสมัครเข้าเรียน (สำหรับการสมัครเรียน)
  • ใบคำขอทุนการศึกษา
  • เอกสารยืนยันการศึกษา (รายงานผลการเรียน ใบเสร็จรับเงินค่าเรียน)
 5. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน

  • แบบฟอร์มขอสินเชื่อ
  • แบบแจ้งโอนเงิน
  • ใบสำเนาของสัญญาหรือเอกสารการลงทุน
 6. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิพิเศษ

  • แบบฟอร์มขอใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษ (เช่น ใบอนุญาตขับรถ, ใบอนุญาตประกอบกิจการ)
 7. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือที่อยู่อาศัย

  • สัญญาซื้อขาย
  • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 8. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ

  • ใบคำขอจดทะเบียนรถยนต์
  • สัญญาจำหน่าย (สำหรับรถใหม่)
 9. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกสมาคม

  • ใบสมัครสมาชิก
  • ค่าสมาชิก (หากมี)
 10. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือหรือการร้องเรียน

  • แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
  • แบบฟอร์มการร้องเรียน
 11. การยื่นเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการ

  • ใบเสนอราคาหรือสัญญาขาย

หากคุณต้องการยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในรายการด้านบน ควรติดต่อหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและแบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ
ธุรกิจเต้นท์รถมือสอง

บัญชี 2 กิจการรถมือสอง รายได้ เต็นท์ ขายรถ?

สอนธุรกิจรถมือสอง ตัวอย่างแผนธุรกิจรถยนต์มือสอง วิเคราะห์ตลาดรถยนต์มือสอง 2565 ธุรกิจขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง จดทะเบียนการค้า รถมือสอง ขั้นตอนการเปิดเต็นท์รถมือสอง วิเคราะห์ตลาดรถยนต์มือสอง 2566 อาชีพขายรถมือสอง
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง?

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

เข้าใจ กระบวนการทางบัญชี 7 ขั้นตอนหลักการในการบริหารบัญชี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระบวนการทางบัญชี 4 ขั้น ตอน กระบวนการบัญชี 9 ขั้นตอน กระบวนการทางบัญชี มีกี่ขั้นตอน ขั้น ตอน การ ทํา บัญชี 5 ขั้น ตอน กระบวนการทางการบัญชี the accounting process ตามลำดับ ส.บช. คือหน่วยงานใด สรุปบัญชีเบื้องต้น pdf ตามความหมายที่ให้ไว้โดยสภาวิชาชีพบัญชีการบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ข้าว

ไอเดีย ธุรกิจ ส่งออกข้าว พร้อม SWOT?

ไอเดียธุรกิจส่งออก ข้าว การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ข้าว จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ข้าว จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ข้าว โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ข้าว จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ข้าว

Leave a Comment

Scroll to Top