รับทำบัญชี.COM | ค่าส่งเสริมการขาย ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม?

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

การส่งเสริมการขาย

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล กล่าวคือ ถ้าบริษัทมีรายจ่ายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขาย รายจ่ายดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจกรรมโดยเฉพาะ เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13 ) แห่งประมวลรัษฎากร
2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เมื่อบริษัทแจกรางวัลให้แก่ลูกค้า เพื่อส่งเสริมการขายนั้น เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 8 ) บริษัทมีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่ารางวัลนั้น
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ การแจกรางวัลแก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตาม มาตรา 77/1 ( 10 ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องเสียภาษีแห่งประมวลรัษฎากร โดยมูลค่า ของฐานภาษีที่นำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ต้นทุนสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ซื้อมา ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกลยุทธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เพื่อส่งเสริมยอดขายของสินค้าหรือบริการในระยะเวลาที่จำกัด การส่งเสริมการขายเน้นการสร้างความตื่นตระหนักและสนใจจากลูกค้า และกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยมักมีลักษณะเป็นร่วมกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า

บางตัวอย่างของกิจกรรมการส่งเสริมการขายรวมถึง

  1. ส่วนลดราคา (Discounts) การลดราคาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ

  2. โปรโมชั่น (Promotions) การทำโปรโมชั่นเช่น ซื้อ 1 แถม 1 หรือรายการลดราคาพิเศษสำหรับช่วงเวลาจำกัด

  3. ของแถม (Freebies) การให้ของแถมพิเศษพร้อมกับการซื้อสินค้า เช่น ซื้อแปรงสีฟันแล้วรับแปรงสีฟันอีกอันฟรี

  4. การจัดการแสดงสินค้า (Visual Merchandising) การจัดวางและแสดงสินค้าในร้านค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

  5. โปรโมชั่นออนไลน์ (Online Promotions) การทำโปรโมชั่นหรือส่วนลดผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต

  6. การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Shows) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเพื่อโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการ

  7. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณา (Advertising) การโฆษณาสินค้าหรือบริการในสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ต

  8. โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิก (Loyalty Programs) โปรแกรมสะสมคะแนนหรือส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกของร้านค้า

การส่งเสริมการขายมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มยอดขาย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และสร้างความรู้สึกความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือธุรกิจ การวางแผนและดำเนินการการส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างรายได้และสร้างความสำเร็จในตลาดที่แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการขาย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )