การออกใบออกแทนใบกำกับภาษี

3 การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจะจัดทำขึ้นในกรณีใด

Click to rate this post!
[Total: 242 Average: 5]

การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจะจัดทำขึ้นในกรณีใด

การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจะจัดทำขึ้นในกรณีใด

การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจะจัดทำขึ้นในกรณีใด

ในกรณที่ลูกค้ามาขอเอกสารใบกำกับภาษี (สำเนา) ไม่ต้องออกใบลดหนี้ ออกใบแทนได้เลย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top