การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าว

รับทำบัญชี.COM | ค่าอาหาร เครื่องดื่มพนักงาน บัญชีภาษีซื้อ?

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน

โต๊ะกินข้าวพนักงาน สามารถเคดิตภาษีซื้อได้หรือเปล่าบริษัทซื้อมามี vat ทั้งโต๊ะและเก้าอี้

โต๊ะที่ซื้อมาเพื่อให้พนักงานทานข้าว สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ค่ะ เพราะว่าถือเป็น ทรัพย์สิน ของบริษัทค่ะ

ก่อนจะแสดงความเห็น ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าในทางประมวลรัษฎากร ได้กำหนดภาษีซื้อต้องห้ามไว้อย่างไรบ้าง ภาษีซื้อต้องห้าม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
2. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายจะยกตัวอย่างภาษีต้องห้ามทั้ง 2 ประเภท ให้ดูนะคะ
    – กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
    – กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
5. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง หรือ เพื่อการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ” โดยค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 143 พ.ศ. 2522 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th/publish/2495.0.html”>http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html
6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และ 86/7 ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
8. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ซึ่งรายการมิได่ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีปลอม ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ “*** ที่ยกตัวอย่างมานั้น เป็นรายละเอียดที่น่าจะพบเจอกันบ่อยๆ ดังนั้นจากตัวอย่างเราจะมาตอบคำถามนะคะ ค่าโต๊ะกินข้าวพนักงาน เป็นการซื้อของที่นำมาใช้ในออฟฟิตที่ชัดเจน ในทางบัญชีอาจจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ถามว่าภาษีซื้อสามารถขอคืนได้หรือไม่ เรามาวิเคราะห์คะ จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว จะไม่เข้าข่ายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ดังนั้น ถ้าใบกำกับภาษีสมบูรณ์ครบถ้วน ก็สามารถขอคืนภาษีซื้อได้คะ

อ่านเพิ่มเติม >> เครดิตภาษีซื้อ

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ภาษีซื้อ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ทำบัญชีนำเข้าส่งออก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )