90 วัน มีลูกหนี้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

กิจการมีลูกหนี้การค้า
[Total: 135 Average: 5]

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ?

ลูกหนี้การค้า คือ เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้า หรือ ค่าบริการ ที่กิจการได้ขายไป หรือ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าบัญชีลูกหนี้การค้าจัดอยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลหากดูรายการในงบดุลแล้ว “ลูกหนี้การค้า” จะเป็นรายการที่ต่อจาก “เงินสดและเงินฝากธนาคาร” และ “เงินลงทุนชั่วคราว” หรือ “เงินลงทุนระยะสั้น”ลูกหนี้การค้า มักเรียกกันสั้นๆว่า A/R (Accounts Receivable)กิจการจะบันทึกรายการขายประจำวันไว้ในสมุดรายวันขายและรับเงิน เนื่องจากรายการขายอาจอยู่ ในรูปของการขายเงินสด หรือ ขายโดยให้เครดิตการชำระเงินแก่ลูกค้า เช่น เครดิต 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน เป็นต้น ตามแต่สถานะความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจไม่เท่ากัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top